Hidaya.pl to strona tworzona przez Polaków, muzułmanów. Większość z nas to ludzie, dla których Islam nie jest religią, w której zostaliśmy wychowani, a przez to nie jest religią, którą wyznajemy tylko dlatego, że wyznawali ją nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Islam jest dla nas świadomym wyborem za którym stoi rzetelna wiedza, a nie medialny szum informacyjny.

Nazwa hidaya pochodzi od arabskiego słowa tłumaczonego jako droga prosta.

To jest Księga – nie ma co do tego żadnej wątpliwości – droga prosta dla bogobojnych;

Koran, sura 2, ajat 2