Warning: Use of undefined constant px - assumed 'px' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/platne/serwer62738/public_html/hidaya.pl/wp-content/themes/starter-box/category.php on line 9
Dżihad i Terroryzm Kobiety Koran Nie-Muzułmanie Ogólnie Praktyki i Wierzenia Prorok Muhammad Szaria

Źródła Tafsiru

Imâm Ibn Kathîr (zm. 774H – rahimahullâh) Tafsir, wyd. dar-us-salaam Jeśli ktoś zapytałby o najlepszą metodę tafsiru, odpowiedzielibyśmy, że najlepszą metodą jest wyjaśnienie Koranu za pomocą samego Koranu. To, co w Koranie określone jest w sposób ogólny w jednym miejscu, zwykle wytłumaczone jest w innym. Kiedy jednak metoda ta sprawia trudności, należy odnieść się do […]

Więcej

Dobroć Względem Kobiet w Islamie

Allah, Wzniosły i Błogosławiony mówi, co znaczy: {…Żyjcie z nimi (z waszymi żonami) w uprzejmości (dobroci lub łaskawości)[1], nawet, jeżeli nie lubicie czegoś w nich, być może nie lubicie czegoś w czym Allah umieścił wiele dobra.}(Surah an-Nisâ’, 4:19) `Amr ibn Ahuas al-Dżuszami przekazał, że słyszał jak Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) w pożegnalnej pielgrzymce […]

Więcej

Szari’ah

Słowo szari’ah może pochodzić od arabskiego szir’a, które w Qur’anie oznacza mniej więcej „zbiór przepisów”, jednak w dosłownym tłumaczeniu arabskie słowo „szari’ah” oznacza źródło – źródło, do którego przychodzimy, kiedy jesteśmy spragnieni. W znaczeniu prawnym oznacza prawo, które respektuje wszystkie przepisy, mające źródło w Qur’anie i sunnie Wysłannika (PZN), i nie dodaje do nich żadnych […]

Więcej

Bicie Żon

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najbardziej krzywdzących stereotypów związanych z islamem jest przeświadczenie o wzywaniu do przemocy i okrutnego traktowania kobiet. Współczesne media bardzo często nagłaśniają historie pobitych, czy okaleczonych Arabek, Afganek, czy Pakistanek. Dramatyczne reportaże pozbawione są jakiegokolwiek komentarza, z którego można by się dowiedzieć, że przedstawiane sytuacje tak naprawdę nie mają nic wspólnego […]

Więcej

Czy wiesz, że Islam ustanowił prawa człowieka 1400 lat temu?

Czym jest Islamskie prawo – Szaria? Szaria (inaczej szariat) to całościowe prawo Islamu, regulujące zasady postępowania we wszystkich sferach życia człowieka. Szaria obejmuje między innymi: sposoby wielbienia Boga, reguły relacji międzyludzkich oraz życia w społeczeństwie, zasady etyczne, wzory moralne, zasady funkcjonowania państwa i inne. Istnieją dwa główne źródła Szaria, pierwszy to Koran – Święta Księga […]

Więcej

Żony Proroka

Jednym z najmniej rozumianych tematów związanych z islamem są małżeństwa Proroka صلى الله عليه وسلم. Wielu nie-muzułmanów nie znając doskonałego charakteru Proroka Muhammada صلى الله عليه وسلم dochodzi do pochopnych i błędnych wniosków słysząc o nim jedynie kłamstwa, mity lub półprawdy. Nie będziemy tutaj przytaczać agresywnych i wulgarnych wypowiedzi prezentowanych przez krytyków islamu. Ograniczymy się […]

Więcej

Taqija

Krytycy Islamu uwielbiają wspominać tak zwaną „taqiję”, która według nich wyjaśnia dlaczego są na świecie dobrzy muzułmanie i czemu czasem słyszymy coś dobrego o Islamie. W ich rozumieniu taqija pozwala muzułmanom(inni posuwają się dalej mówiąc, iż jest ona obowiązkiem) mówić kłamstwa na temat swojej religii, jeśli są one w stanie przekonać nie-muzułmanów do Islamu. Przykładowo […]

Więcej

Duch Święty

Określenie “Duch Święty” jest wszystkim dobrze znane, ale niewielu próbuje je zdefiniować. Ci, którzy podejmują się tego wyzwania, przedstawiają w efekcie mieszankę osobistych poglądów oraz niejednoznacznej, choć uznawanej przez kościelną doktrynę. apologetyki. W umysłach większości, ta teologia “wody z oliwą” nie zdaje testu przetworzenia na jedrorodną, spójną rzeczywistość. Islamski punkt widzenia jest, z drugiej strony, […]

Więcej

Mesjasz Chrystus

Koncept Jezusa jako przepowiedzianego Mesjasza jest tak powszechnie znany w chrześcijańskim świecie, że jakakolwiek dyskusja na ten temat wydaje się zbędna. Ale Jezus Mesjaszem w islamie? Fakt, że muzułmanie uważają Jezusa za Mesjasza zachęcił chrześcijańskich misjonarzy aby spróbować namówić muzułmanów do wiary trynitarskiej. “Czy Jezus był Mesjaszem?” pyta misjonarz, na co odpowiedź muzułmanina brzmi “Tak.” […]

Więcej

Islamski Szariat? A co na ten temat mówi Biblia?

Cudzołóstwo Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica.1 Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. […]

Więcej