Warning: Use of undefined constant px - assumed 'px' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/platne/serwer62738/public_html/hidaya.pl/wp-content/themes/starter-box/category.php on line 9
Dżihad i Terroryzm Kobiety Koran Nie-Muzułmanie Ogólnie Praktyki i Wierzenia Prorok Muhammad Szaria

Honorowe Morderstwa

Zgodnie z prawem muzułmańskim, tak zwane zabójstwa, czy morderstwa honorowe, są potworną zbrodnią. Nie wynikają one z islamu ale są elementem przed-islamskich tradycji Indii i niektórych krajów Bliskiego Wschodu. Nie występowały one wśród pierwszych pokoleń muzułmanów i nie ma żadnego wersetu z Koranu, czy hadisu Proroka Muhammada, który by na nie przyzwalał. 1. Cudzołóstwo jest […]

Więcej

Jaka jest kara za gwałt w Islamie?

Pytanie: Co Islam mówi na temat gwałtu? Odpowiedź: Wszelka chwała należy się Allahowi. To potworne przestępstwo jest zakazane we wszystkich religiach i każdy myślący człowiek przyzna, że jest to akt godny potępienia. Wszystkie ziemskie systemy i prawa zgadzają się, że należy ukarać gwałciciela surową karą. Wyjątek stanowią tu niektóre stany, w których nie ma kary […]

Więcej

Dlaczego Allah zakazał cudzołóstwa?

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga!” (Sura Al-Isra – Podróż Nocna – ajat 32.) Jednym ze złych skutków cudzołóstwa jest osłabianie więzi rodzinnych – czasami nie wiadomo, kto jest czyim dzieckiem, bratem, siostrą… Ludzie także mogą […]

Więcej

Co Żydzi zawdzięczają islamowi?

Islam Żydów ocalił. To we współczesnym świecie teza niepopularna i niewygodna, lecz jest ona historyczną prawdą. Argument na jej rzecz jest dwojaki. Po pierwsze, w 570 r., kiedy urodził się Prorok Mahomet, Żydzi i judaizm zmierzali ku zaniknięciu. Po drugie zaś, nadejście islamu ocaliło Żydów i stworzyło warunki, w których nie tylko przetrwali, ale mogli […]

Więcej

Nie bierzcie za przyjaciół żydów i chrześcijan…

Krytycy islamu często przytaczają wersety z Koranu zakazujące muzułmanom brania za przyjaciół innowierców uważając, że jest to dowód na nietolerancje islamu. Jeszcze inni posuwają się dalej twierdząc, że są one sprzeczne z innymi wersetami nakazującymi tolerancję. Zarówno pierwszy, jak i drugi zarzut jest bezpodstawny i wynika z ignorancji. Al-Walaa wal-Baraa Wersety, które są najczęściej przytaczane […]

Więcej

Przyjaźń między muzułmanami a niemuzułmanami

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl (link) Allah (subhana wa teala) wysłał Proroka Muhammada (sal allahu alejhi wa salaam) jako litość dla wszystkich ludzi. Dla muzułmanów i niemuzułmanów, chrześcijan, żydów i wszystkich innych ludzi. Allah (subhana wa teala) Rzekł w Qur’anie, co oznacza w języku polskim: „My posłaliśmy ciebie tylko jako litość dla światów!” [TZQ 21:107] […]

Więcej

Saladyn: Stałem się wielki, ponieważ wygrałem serca ludzi przez łagodność i dobroć

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl (link) W roku 1095 (ery chrześcijańskiej) Cesarz bizantyjski Aleksy Komnen, wysłał serię – utrzymanych w histerycznym tonie – listów do Papieża Urbana II w Rzymie. Zawierały one następującą treść: “Pomocy !”. Azjatyccy, dzicy, seldżuccy Turcy zdobyli ogromne anatolijskie domeny (posiadłości) Cesarza i są już prawie u bram Konstantynopola. Bez pomocy, […]

Więcej

Żydzi w historii muzułmańskiej

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl (link) Po śmierci Muhammada (PzN) (r. 632) drugi Kalif Omar z mieczem i koranem przekroczył granicę Arabii, zdobył Persyją i byznatjyjskie prownicyje: Palestynę, Syryją i Egipt. Za panowania kalifów arabskich, żydzi w Babiloni tworzyli samodzielną gminę z własnym księciem wygnania (Resz – golusa) Egzylarchą na czele, a rektorowie ich akademii […]

Więcej

Znani Polacy w Państwie Osmańskim

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl (link) Większość z nich znalazła się na terytorium osmańskim po rozbiorach ( po 1795 r.). Część służyła w osmańskiej armii, część zajęła się sprawami gosp. Oto najciekawsze biogramy: Wojciech Bobowski (1610-1675) ze Lwowa znalazł się w sułtańskim seraju wzięty do niewoli przez Tatarów. Przeszedł tam na islam i jako Ali-Bej […]

Więcej

Ataki Samobójcze

Artykuł ten został przedstawiony aby pokazać właściwą pozycję Islamu i ludzi Sunny, wobec zła tych którzy uważają za dozwolone bezprawne przelewanie krwi. Sekta która stoi za takim zachowaniem pokazała się w już pierwszej generacji Islamu, i była odpowiedzialna za śmierć wielu towarzyszy Proroka (sal allahu alejhi ła salaam). Przetrwali oni aż do dzisiaj, pokazując swą […]

Więcej