Warning: Use of undefined constant px - assumed 'px' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/platne/serwer62738/public_html/hidaya.pl/wp-content/themes/starter-box/category.php on line 5
Biblia Bóg Jezus Koran Muhammad Ogólne

Botanika w Koranie

W przeszłości ludzie nie wiedzieli, że rośliny również mają odmienne cechy pozwalające odróżnić płeć. Botanicy twierdzą, iż każda roślina posiada zarówno męskie jak i żeńskie osobniki. Także rośliny jednopłciowe wykazują elementy charakterystyczne dla obu płci. Fenomen ten jest jasno opisany w Świętym Koranie: “Wielki jest On, który utworzył wszystkie pary z tego, co wydaje ziemia […]

Więcej

Biologia w Koranie

Rozważ następujący wers Koranu: „Czyż niewierzący nie widzą, że niebiosa i Ziemia pierwotnie były ze sobą połączone, dopiero potem je rozdzieliliśmy? A wszystkie organizmy żywe stworzyliśmy z wody. Czyż oni nie uwierzą?” [Koran, 21: 30] Dopiero niedawny rozwój nauki pozwolił badaczom odkryć, że cytoplazma (podstawowy budulec komórki) w 80% składa się z wody. Nowoczesne badania […]

Więcej

Zoologia w Koranie

“I nie ma zwierząt na ziemi ani ptaków latających na skrzydłach, które by nie tworzyły społeczności podobnych do waszych. (…)” [Koran, 6: 38] Koran zesłany 1400 lat temu informuje o tym, że zwierzęta tak samo jak ludzie tworzą społeczności. Wieloletnie obserwacje życia zwierząt potwierdzają tę tezę. Zoologowie potrafią dokładnie opisać jak zwierzęta organizują swoje życie, […]

Więcej

Geologia w Koranie

Geologiczne zjawisko fałdowania zostało odkryte dopiero niedawno. Owo fałdowanie jest odpowiedzialne za tworzenie się pasm górskich. Skorupa ziemska, na której żyjemy jest bardzo twarda, natomiast głębsze powłoki naszej planety mają konsystencję gorącej cieczy, na której życie jest niemożliwe. Fałdowanie odgrywa istotną rolę w stabilizacji gór, gdyż to właśnie fałdy były podstawą dla reliefów tworzących góry. […]

Więcej

Oceanografia w Koranie

Rozważmy następujący werset Koranu: „On puścił wolno dwa morza, aby mogły się spotkać (maradża); między nimi jest przegroda (bar’zakh), której nie przekraczają.” [Koran, 55: 19-20] W oryginalnym języku Koranu słowo bar’zakh znaczy bariera, przegroda. Nie jest to jednak fizyczna bariera. Z kolei dosłowne tłumaczenie słowa maradża to „spotykać się i mieszać się.” Wcześni komentatorzy Koranu […]

Więcej

Fizyka w Koranie

“Teoria atomizmu” była szeroko akceptowana już w czasach starożytności. Teoria ta po raz pierwszy została zaprezentowana okolo 2400 lat temu przez greckiego naukowca i filozofa Demokryta. Demokryt oraz jego zwolennicy twierdzili, że najmniejszą cząstką materii jest atom. Również arabowie podzielali tę opinię, a ich arabskie słowo oznaczające atom to dharrah. W XX wieku naszej ery […]

Więcej

Astronomia w Koranie

„Wielki Wybuch” jest szeroko akceptowanym zjawiskiem, za pomocą którego astrofizycy wyjaśniają stworzenie Wszechświata. Zjawisko to zostało poparte danymi zebranymi na podstawie obserwacji i eksperymentów, które astronomowie oraz astrofizycy gromadzili przez dekady. „Wielki Wybuch” ukazuje, że cały Wszechświat początkowo był jedną wielką masą. Następnie miał miejsce „Wielki Wybuch” (Drugie Oddzielenie), który zainicjował formowanie się galaktyk. Te […]

Więcej

Geografia w Koranie

Zjawisko cyklu hydrologicznego nie zawsze było oczywiste nawet dla wielkich uczonych. W VII wieku p.n.e. Tales z Miletu twierdził, iż krople z powierzchni oceanów są przenoszone przez wiatr wgłąb lądu tworząc deszcz. Starożytni nie znali źródła pochodzenia wód podziemnych. Uważali, że wiatr wyrzuca znaczną ilość wód oceanów na ląd. Twierdzili również, że woda powraca sekretnym […]

Więcej

Fizjologia w Koranie

Koran został objawiony Prorokowi Muhammadowi (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) 600 lat zanim muzułmański naukowiec Ibn Nafis opisał system krążenia krwi oraz 1000 lat zanim William Harwey rozpowszechnił tę wiedzę w zachodnim świecie. Pomimo iż Koran został zesłany ponad 1400 lat temu, zawiera on opis pochodzenia substancji odżywczych zawartych w mleku. Co ciekawe, opis […]

Więcej

Praktyki i znaczenie „chrześcijaństwa” w Biblii

Słowo „chrześcijaństwo” nie znajduje się w żadnej z Ewangelii. W innych księgach Nowego Testamentu nazwa ta wspomniana jest tylko kilka razy (Dz 11,26; Dz 26,28; I P 4,16). Jest to zrozumiałe, gdyż termin ten został wymyślony długo później, kiedy Jezus (pokój z nim) opuścił już ten świat. DWIE SYLWETKI CHRYSTUSA 1. to ta dotycząca historycznego […]

Więcej
Jaki jest cel naszego życia?

Przewodnik do Zrozumienia Islamu

Prawdziwa Religia

Tylko Jedno Przesłanie

Odpowiedzi dla Naturalistów