Post jako Filar Islamu

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy): „O wy, którzy uwierzyliście! Jest wam przepisany post – tak jak tym, którzy byli przed wami. Być może, będziecie bogobojni!” Ludy przed nami (tzn. przed Posłannictwem Muhammada) post obowiązywał przez trzy dni z każdego miesiąca. Dla Proroka (PZN) i całej jego wspólnoty został ustanowiony obowiązkowy post na cały miesiąc […]

Więcej

Jak dobrze skorzystać z miesiąca Ramadan?

Najważniejsza jest intencja, z jaką będziemy przystępowali do naszego postu. Umar ibn al-Khattab powiedział, że słyszał Proroka (PZN), mówiącego: Nagroda za wasze czyny jest zależna od intencji i każda osoba zostanie wynagrodzona na podstawie tego, co zamierzała (tzn. jaką miała intencję), więc ktokolwiek emigrował dla korzyści tego świata albo dla kobiety, z którą chciał się […]

Więcej

Kiedy zaczyna się Ramadan?

Ujrzenie Nowiu Księżyca Pytanie: Czy należy rozpocząć i zakończyć post według ujrzenia nowiu księżyca w Arabii Saudyjskiej, czy według ujrzenia nowiu księżyca w kraju w którym mieszkamy? Odpowiedź: W tej kwestii istnieje aż sześć różnych opinii wśród uczonych. Przedstawiam jednak tylko dwie główne opinie. Pierwszą opinią jest że każdy powinien ujrzeć nów we własnym kraju, […]

Więcej

Jedność przy Rozpoczęciu i Zkończeniu Postu

Odnośnie następującego hadisu: „Post rozpoczyna się w dniu gdy wszyscy zaczynacie pościć, i Al-Fitr (święto) jest w dniu w którym wszyscy zakończyliście post.” (Sahîh Sunan At-Tirmidhî, nr. 697) At-Tirmitdhî (rahimahullâh), po wspomnieniu tego hadisu powiedział, „Część ludzi wiedzy wytłumaczyła ten hadith, mówiąc że rozpoczęcie i zakończenie postu mają miejsce razem z główną wspólnotą i większością […]

Więcej

Kogo nie obowiązuje post?

Aby post stał się dla człowieka obowiązkowy, ten człowiek musi być muzułmaninem. Nie-muzułmanina post nie obowiązuje, a nawet nie powinien on pościć. Muzułmanin, żeby pościć, musi być dorosły (w Islamie oznacza to – dorosły w znaczeniu biologicznym). Za osobę dorosłą uważa się dziewczynkę po pierwszej miesiączce i chłopca, od kiedy zaczyna zmieniać mu się głos, […]

Więcej

To, co jest dozwolone w Ramadanie

Allah nie wymaga od nas więcej, niż potrafimy zrobić ani więcej, niż możemy zrobić. Dlatego postu nie przerywa przełykanie śliny, bo niemożliwe, żeby człowiek co chwilę pluł i ani razu o tym nie zapomniał. Kiedy robimy wu’du, przy płukaniu ust lub myciu twarzy ślina robi się bardziej wilgotna od kropelek wody, które dostały się do […]

Więcej

Ostatnie Dziesięć Dni Ramadanu

Ostatnie dziesięć dni Ramadanu, ich znaczenie i zalecane czyny. Podczas tych dni (i nocy) Prorok Muhammad (SAAWS) modlił się więcej niż w pozostałych dniach Ramadanu. Spędzał dużo czasu w meczecie na odosobnieniu (i’tikaf), modląc się, recytując Qur’an, robiąc du’a albo zikr. Podczas ostatnich dziesięciu nocy Ramadanu wypada Noc Przeznaczenia – Laylat Al-Qadar. Allah w Qur’anie […]

Więcej

Noc Przeznaczenia

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „Zaprawdę, zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia! A co cię pouczy, co to jest Noc Przeznaczenia? Noc Przeznaczenia – lepsza niż tysiąc miesięcy! Aniołowie i Duch zstępują tej nocy, za pozwoleniem swego Pana, dla wypełnienia wszelkich rozkazów. Ona to Pokój – aż do pojawienia się zorzy porannej.” […]

Więcej

Święto Zakończenia Postu

Po ostatnim dniu Ramadanu (zgodnie z tradycją Proroka) nie ma już modlitwy Tarawih, ponieważ noc z ostatniego dnia Ramadanu na pierwszy dzień święta (muzułmański dzień zaczyna się o zachodzie słońca) jest już nocą świąteczną. Sunną jest, żeby na modlitwę świąteczną założyć nowe ubranie (najlepiej kupione specjalnie w tym celu w czasie Ramadanu), choć nie jest […]

Więcej

Post w Miesiącu Szałłal

Przekazał Abu Ajjub bin Ahsani, że Prorok (PZN) powiedział: Kto pościł Ramadan, a później dodał do niego sześć dni miesiąca Szałłal (następnego po Ramadanie), to jakby pościł całe życie. Przekazał Umar bin Al-Khattab t, że Prorok (PZN) powiedział: Allah zapisuje zarówno dobre, jak i złe czyny. Kto miał zamiar uczynić dobry uczynek, ale nie uczynił […]

Więcej
Ramadan

Księga Postu