Jak muzułmanie powinni traktować nie-muzułmanów?

1- Islam jest religią miłosierdzia i sprawiedliwości.

2- Muzułmanie są zobowiązani by nauczać nie-muzułmanów o Islamie z mądrością, a powinni to robić w uprzejmy sposób.

Allah powiedział (interpretacja znaczenia): “I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy – z wyjątkiem tych spośród nich, którzy są niesprawiedliwi – i mówcie: „Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane, i w to, co wam zostało zesłane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani.” [al-Ankabut 29:46]

3- Allah nie akceptuje religii innej niż Islam.

Allah powiedział (interpretacja znaczenia): “A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę.” [Al Imran 3:85]

4- Muzułmanie powinni umożliwić nie-muzułmanom poznanie słów Allaha.

Allah powiedział (interpretacja znaczenia): “A jeśli ktoś z bałwochwalców poszukuje u ciebie schronienia, to daj mu schronienie, tak by mógł usłyszeć słowo Boga, a następnie doprowadź go do miejsca bezpiecznego. Tak się stanie, ponieważ to są ludzie, którzy nie wiedzą.” [at-Tałba 9:6]

5- Muzułmanie powinni wiedzieć, że nie-muzułmanie różnią się między sobą i każdego człowieka powinni traktować indywidualnie. Powinni pokojowo odnosić się do tych nie-muzułmanów, którzy są pokojowo nastawieni (do Islamu i muzułmanów) i wrogo odnosić się do tych nie-muzułmanów, którzy są wrogo nastawieni (do Islamu i muzułmanów). Powinni brać udział w dżihadzie (podejmować różne wysiłki) przeciwko tym, którzy uniemożliwiają szerzenie Islamu.

6- Co zaś się tyczy miłości i nienawiści, to to jakim uczuciem muzułmanie darzą nie-muzułmanów zależy od tego jak nie-muzułmanie postrzegają Allaha. Jeśli czczą oni Allaha i nie są politeistami to muzułmanie ich kochają. Jeśli jednak są oni politeistami, nie wierzą w Allaha, są wroga nastawieni do Islamu i nienawidzą prawdy, to muzułmanie również ich nienawidzą.

7- Muzułmanie nie uciskają/prześladują i nie są niesprawiedliwi nawet dla tych nie-muzułmanów, których nienawidzą w sercu. Niesprawiedliwe zachowanie jest zakazane we wszystkich sytuacjach i okolicznościach, ponieważ Allah powiedział do Proroka Muhammada (SAAWS), opisując to jak powinien traktować Ludzi Księgi (interpretacja znaczenia):

Dlatego więc nawołuj i idź prosto, jak ci nakazano, i nie postępuj za ich namiętnościami! Powiedz: „Wierzę w to, co zesłał Bóg z Księgi. Rozkazano mi, abym był sprawiedliwy między wami. Bóg jest naszym Panem i waszym Panem. Do nas należą nasze działania, do was należą wasze działania. Nie ma żadnego dowodu między nami a wami. Bóg zbierze nas razem i do Niego zmierza wędrowanie.„” [asz-Shura 42:15]

8- Muzułmanie wierzą, że nie jest dopuszczalne by jeden z muzułmanów źle traktował nie-muzułmanina, który nie jest wrogiem Islamu; zabronione jest bycie agresywnym w stosunku do nie-muzułmanów, straszenie ich, terroryzowanie ich, okradanie ich majątków, naruszanie ich praw, łamanie zaufania, nie płacenie im pensji, ukrywanie informacji o rzeczywistych wartościach sprzedawanych przez muzułmanów towarów i pozbawianie ich należnych im zysków, jeśli są oni partnerami handlowymi muzułmanów.

9- Muzułmanie wierzą, że obowiązkiem każdego muzułmanina jest poszanowanie umów lub paktów jakie zostały zawarte między muzułmanami, a nie-muzułmanami. Przykładowo muzułmanin podpisuje taką umowę poprzez prośbę o pozwolenie na pobyt(wiza) w ich krajach. Z tego powodu zabronione jest im szerzenie zgorszenia w krajach nie-muzułmanów, zdradzanie, okradanie, zabijanie, niszczenie majątków itd.

10- Muzułmanie wierzą, że jeśli nie-muzułmanie wypowiadają im wojnę, zabijają ich i wypędzają z domów to muzułmanie mogą się bronić i walczyć przeciwko tym agresywnym nie-muzułmanom oraz zbierać łupy z pola walki.

11- Muzułmanie wierzą, że całkowicie dozwolonym jest traktowanie uprzejmie tych nie-muzułmanów, którzy nie walczą przeciw nim i nie są do nich wrogo nastawieni. Takim nie-muzułmanom można pomagać finansowo, można karmić ich głodnych, pożyczać im pieniądze, dawać im wartościowe porady, rozmawiać z nimi w uprzejmy sposób, odpowiadać na ich pozdrowienia itd.

Allah powiedział (interpretacja znaczenia): “Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych!” [al-Mumtahana 60:8]

12- Nie ma żadnych powodów dla których muzułmanie niemieliby współpracować z nie-muzułmanami w celu ustanowienia prawdy, walki z kłamstwem i niesienia pomocy uciśnionym. Muzułmanie i nie-muzułmanie powinni również wspólnie starać się uporać z problemami całej ludzkości takimi jak epidemie i klęski żywiołowe.

13- Muzułmanie wierzą, że są różnice między muzułmanami, a nie-muzułmanami jeśli chodzi o regulacje prawne związane z dija, dziedziczeniem, małżeństwem, wejściem do Mekki itd. i wszystko to zostało szczegółowo wyjaśnione w książkach dotyczących fikhu (prawa muzułmańskiego). Wszystko to jest oparte na poleceniach Allaha i Jego Wysłannika, Muhammada (SAAWS). Nie możemy uznać za równych tych, którzy wierzą w Allaha i nie dodają mu współtowarzyszy i tych, którzy nie wierzą w Allaha, dodają mu współtowarzyszy i odrzucają prawdziwą religię.

14- Muzułmanie muszą nawoływać ludzi do Allaha we wszystkich krajach na świecie. Musza oni głosić prawdziwą religię, budować meczety i wysyłać nawołujących do Islamu do krajów nie-muzułmańskich.

15- Muzułmanie wierzą, że wyznawcy innych religii są w błędzie i jedyną prawdziwą religią jest Islam. Tak, więc muzułmanie nie pozwalają misjonarzom na głoszenie ich religii i budowanie kościołów w krajach Islamu (szejkh odnosi się tu do obcych misjonarzy, którzy budują nowe kościoły, a nie do miejscowych nie-muzułmanów, którzy swobodnie mogą praktykować swoje religie w krajach muzułmańskich, które stosują się do zasad Islamu).

Allah mówi (interpretacja znaczenia): “Czy ten, kto jest wierzącym, jest podobny do bezbożnego? Oni obydwaj nie są sobie równi.”[as-Sadżda 32:18]

Ten kto myśli, że Islam jest religią taką samą jak wszystkie inne popełnia poważny błąd. Każdy może jednak debatować z uczonymi Islamu przedstawiając swoje argumenty tak by wszyscy poznali prawdę.

Allah powiedział (interpretacja znaczenia):

Powiedz: „O ludu Księgi! Dochodźcie do słowa jednakowego dla was i dla nas: abyśmy nie czcili nikogo innego, jak tylko Boga, abyśmy nie dodawali Jemu niczego za współtowarzyszy i aby jedni z nas nie brali sobie innych ’ jako panów, poza Bogiem.” A jeśli oni się odwrócą, to powiedzcie: „Bądźcie świadkami, że my jesteśmy całkowicie poddani!„” [Al Imran 3:64]

Wy jesteście najlepszym narodem, jaki został utworzony dla ludzi: wy nakazujecie to, co jest uznane, a zakazujecie tego, co jest naganne; i wierzycie w Boga. I A jeśliby uwierzył lud Księgi, to byłoby dla niego lepiej. Wśród nich są wierzący, lecz większość z nich to ludzie szerzący zepsucie.” [Al Imran 3:110].

Źródło

Tłumaczył: binJellul