Zdobywanie Wiedzy

Nauka jest w naszej religii bardzo ważna, zdobywanie wiedzy zostało wychwalone w wielu wersetach z Koranu i hadisach Proroka Muhammada(SAAŁS).

{Panie mój, pomnóż moją wiedzę.} [Koran 20:114]

{A wśród ludzi i zwierząt, i trzód też są różne kolory. Przecież obawiają się Boga jedynie ludzie mądrzy spośród Jego sług. Zaprawdę, Bóg jest Potężny, Przebaczający!}[Koran 35:28]

{Lecz nikt ich nie zrozumie, poza tymi którzy posiadają wiedzę.}[Koran 29:43]

{I powiedzą oni: Gdybyśmy posłuchali bądź użyli naszego rozumu, nie znaleźlibyśmy się pośród mieszkańców palącego Ognia.}[Koran 67:10]

{Czy ci którzy wiedzą równi są tym, którzy nie wiedzą?} [Koran 39:9]

Relacjonował Abdullah ibn Masud(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nie pragnijcie być tacy jak inni, za wyjątkiem dwóch przypadków: człowieka, którego Allah obdarzył majątkiem i który wydaje z niego sprawiedliwie i człowieka, którego Allah obdarzył mądrością i który postępuje zgodnie z nią i naucza jej innych.[Bukhari]

Relacjonował Muałija(RA), którzy podczas kazania(khutba) powiedział: Słyszałem jak Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Jeśli Allah chce dla kogoś dobrze, sprawia, że pojmuje on religii. Ja jestem jedynie przekazicielem, zaś dary pochodzą od Allaha. Ta społeczność pozostanie posłuszna nakazom Allaha i nie zaszkodzi jej nikt, kto się jej sprzeciwi, aż do czasu kiedy wypełni się Nakaz Allaha (Dzień Sądu Ostatecznego)[Bukhari]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Ktokolwiek będzie kroczył drogą poszukiwania wiedzy, Allah ułatwi mu drogę do Raju.[Muslim]

Szczera Intencja

Zdobywając wiedzę musimy pamiętać o prawidłowej intencji. Jeśli nie chcemy by nasza wiedza nie przyniosła nam żadnych korzyści, a jedynie zaszkodziła nam w życiu przyszłym to powinniśmy zdobywać ją jedynie dla zadowolenia Allaha, a nie dla pochwał, uznania innych ludzi lub innych doczesnych korzyści.

Relacjonował Umar bin Khattab(RA): Wysłannik Allaha (SAAŁS) powiedział: Nagroda za uczynki uzależniona jest od intencji i każdy człowiek otrzyma nagrodę stosownie do zamiarów. Emigracja w imię Allaha i Jego Proroka będzie uznana(wynagrodzona), jako taka. Emigracja dla doczesnych korzyści lub dla ożenku z kobietą, będzie uznana(wynagrodzona) za taką. [Bukhari i Muslim]

Sprawdzone Źródła

Wiedzę, szczególnie na temat Islamu powinniśmy czerpać od autorytetów religijnych, a nie z telewizji, gazet i Wikipedii.

{O wy, którzy wierzycie! Jeśli przyjdzie do was jakiś zły człowiek z wieścią, to starajcie się rozeznać, żebyście nie urazili ludzi nieświadomie i abyście potem nie żałowali tego, co uczyniliście.}[Koran 49:6]

Duża Cierpliwość

Zdobywanie wiedzy wymaga cierpliwości. Wiedza nie przyjdzie od razu, trzeba wielu lat nauki, by stać się uczonym w dziedzinie religii.

{Na porę przedwieczorną! Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby! Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, i zachęcali się wzajemnie do prawdy, i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości.}[Koran 103:1-3]

Pożyteczna Wiedza

Sama wiedza nie ochroni nas jednak przed niczym, musimy również praktykować to, czego się dowiedzieliśmy.

Prorok Muhammad(SAAŁS) szukał schronienia u Allaha przed szkodliwą wiedzą. Relacjonował Zajd ibn Arqam(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: O Allahu! Szukam u Ciebie schronienia przed wiedzą którą nie przyniesie korzyści.[Muslim]

Doskonalenie Charakteru

Stale powinniśmy pamiętać o naszym zachowaniu i dobrych manierach, gdyż tak jak już wspomnieliśmy wiedza bez praktyki jest bezużyteczna. Wzorem jest tu dla nas Prorok Muhammad(SAAŁS), który był najlepszym ze wszystkich ludzi.

{Zaprawdę, ty(Muhammadzie) jesteś obdarzony wspaniałym charakterem!}[Koran 68:4]

Pamięć ludzka może być zawodna i to, czego się nauczyliśmy może wylecieć nam z głowy. Często jednak to szatan jest przyczyną naszego zapomnienia. Powinniśmy, więc dbać o nasz charakter, tak by szatan nie miał na nas wpływu.

{Zapomnienie od szatana On powiedział: „Czy nie zauważyłeś, że kiedy schroniliśmy się przy skale, zapomniałem o rybie; chyba tylko szatan mógł spowodować, że nie pamiętałem o niej i nie przypomniałem sobie; ona odnalazła swoją drogę w morzu jakimś dziwnym sposobem.”}[Koran 18:63]

Autor: binJellul