Jak Prorok żył ze swoimi żonami?

Małżeństwo Proroka (SAAWS) ze starszą od niego o kilkanaście lat Chadidżą (RAA) trwało prawie dwadzieścia pięć lat i było najlepszym związkiem mężczyzny i kobiety, jaki można sobie wyobrazić. Nic nie wiadomo o tym, żeby Prorok (SAAWS) miał problemy ze swoją żoną, ani o tym, żeby Chadidża (RAA) miała problemy ze swoim mężem. Prorok (SAAWS) żył z Chadidżą (RAA) (SAAWS) w monogamii aż do jej śmierci, a gdy umarła, zawsze o niej pamiętał i zawsze ją wspominał. Pewnego dnia Aisza (RAA) powiedziała do Proroka (SAAWS) (mając na myśli siebie): Ona była starsza od ciebie, a dzisiaj Allah dał ci lepszą zamiast niej. Prorok (SAAWS) wtedy odpowiedział: Allah nigdy nie dał mi żony lepszej niż ona – uwierzyła we mnie, gdy inni ludzie nie wierzyli, przyjęła ode mnie to, co inni ludzie odrzucili, pomagała mi wtedy, kiedy inni ludzie się odwrócili – i Allah dał mi z nią potomstwo.[Al-Buchari]

Prorok (SAAWS) zawsze mówił o Chadidży tylko dobrze, a wspominał ją zawsze jak najlepiej. Co jakiś czas składał ofiarę i wysyłał mięso z tej ofiary do jej znajomych, a raz, kiedy usłyszał głos jej przyjaciółki, rozpłakał się i powiedział: Ten głos przypomniał mi Chadidżę (RAA).

Z Aiszą (RAA) Prorok ożenił się, kiedy była bardzo młoda, ale zawsze dbał o to, żeby okazywać jej, jak bardzo ją kocha. Kiedy Aisza (RAA) piła z naczynia, Prorok (SAAWS) pił z tego samego naczynia, przykładając usta do niego w tym samym miejscu (jakby całował ślad jej ust); w ten sam sposób jedli też mięso.[Al-Buchari] Kiedyś ścigali się i raz wygrała Aisza (RAA), raz Prorok (SAAWS) – a wtedy on roześmiał się i powiedział: No to jest jeden do jednego. Prorok (SAAWS) był (nie tylko dla Aishy, ale także dla innych swoich żon) miły, wesoły, delikatny, uczynny, nie traktował ich źle ani nie był złośliwy i bardzo dbał o dobrą atmosferę w domu.

Wszystkie żony Proroka (SAAWS) były posłuszne nakazom Allaha i Jego Wysłannika (SAAWS). Praktykowały Islam i były całkowicie poddane Allahowi. Kiedy został objawiony werset(24:31), który nakazywał nosić hidżab, wszystkie zaczęły się stosownie ubierać (zakrywając całe swoje ciało włącznie z twarzą i dłońmi – Al-Buchari przyp. binJellula).

Autor: Abd ul-Karim