Modlitwa jako Filar Islamu

Prorok(PZN) powiedział, że jeśli nasza modlitwa będzie prawidłowa, to wtedy i inne nasze dobre uczynki będą prawidłowe, a jeśli w naszej modlitwie będą jakieś uchybienia lub nie będzie ona przyjęta przez Allaha, wtedy i inne nasze dobre uczynki ulegną zepsuciu lub nie zostaną przyjęte. Prorok (PZN) powiedział: Módlcie się tak, jak widzieliście, że ja się […]

Więcej

O Modlitwie – Ogólnie

Prorok Muhammad (SAAWS) powiedział o misji, z którą został posłany do ludzi: „Wysłano mnie, abym dopełnił i uszlachetnił zasady moralności”. Pamiętajmy, że nie tylko w kwestiach religii, ale także w codziennym życiu powinniśmy kierować się takimi źródłami wiedzy na temat naszego zachowania się, jak Qur’an, tradycja(sunna) Wysłannika (SAAWS), czy idżma (jednolita opinia muzułmańskich naukowców). Aisza, […]

Więcej

Czy wiesz jak ważna jest Modlitwa?

Modlitwa, jako Filar Islamu {Zaprawdę, modlitwa dla wiernych jest przypisana w oznaczonym czasie.}[Koran 4:103] Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: „Islam opiera się na pięciu filarach: świadectwie, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah oraz Muhammad jest Wysłannikiem Bożym; odmawianiu modlitwy; płaceniu zakatu; odprawieniu pielgrzymki hadżdż do Świętego Domu (Kaaby) i poście w […]

Więcej

Filary Modlitwy

Filary modlitwy to: – intencja odmówienia danej modlitwy (dla rozróżnienia, kiedy modlimy się na przykład najpierw modlitwę sunnową Dhuhr, a później obowiązkową Dhuhr, albo najpierw Dhuhr, a później Asr) – takbir „Allahu Akbar” (podniesienie rąk na wysokość uszu lub ramion to sunna Proroka Muhammada r); – recytacja Sury Otwierającej – Al-Fatihy (Bismi’llahi Ar-Rahmani Ar-Rahim, l-hamdu […]

Więcej

O Niektórych Przepisach Dotyczących Modlitwy

Kiedy osoba spóźniona dołącza do wspólnej modlitwy, gdy imam jest w pozycji innej niż wyprostowana (ru’ku, sudżud, dżalsat). Niektórzy z braci wtedy czekają, aż imam wyprostuje się do pozycji stojącej – i dopiero wtedy dołączają do wspólnej modlitwy. Tymczasem prawidłowe zachowanie w takiej sytuacji to dołączenie do modlitwy za imamem niezależnie od tego, w jakiej […]

Więcej

Niektóre z Czynności, Które Nie Unieważniają Modlitwy

Po pierwsze, w czasie modlitwy można płakać (nawet na głos) i nie unieważnia to naszej modlitwy. Allah w Qur’anie mówi o wiernych, że kiedy recytuje im się Jego Słowo, to oni wybijają pokłony i płaczą. Jeden z uczniów Proroka (PZN) – Abdullah ibn Asz-Szahir – przekazał: Widziałem Wysłannika Allaha, kiedy się modlił, a z jego […]

Więcej

O Znaczeniu Modlitwy Piątkowej

Prorok (PZN) powiedział, że piątek to najlepszy dzień ze wszystkich dni tygodnia. Nabożeństwo piątkowe odbywa się w ten dzień na pamiątkę tego, że najpierw w piątek Allah stworzył Adama (PZN), później także w piątek Adam(PZN) został wygnany z Raju, w piątek Allah wybaczył Adamowi (PZN) jego grzech, w piątek Adam (PZN) umarł, a tradycja muzułmańska […]

Więcej

Modlitwa w Podróży i Skracanie Jej

Pytanie: Jaką odległość należy przebyć, aby móc skracać modlitwy? Odpowiedź: Odległość, która zezwala na skrócenie modlitw została przez niektórych uczonych zdefiniowana jako osiemdziesiąt trzy kilometry, niektórzy uczeni twierdzą, iż zależy ona od ogólnie przyjętej definicji podróży nawet, jeśli (podróżujący) nie przebył osiemdziesięciu kilometrów. I jeśli ludzie nie klasyfikują czegoś jako podróży, to nie jest to […]

Więcej

Sudżud as-Sahw

Pytanie nr. 271. Jakie sytuacje wymagają wykonania sudżud as-sahw (pokłonu za zapomnienie)? Odpowiedź: Generalnie, są trzy przyczyny, które wymagają wykonania sudżud as-sahw: 1. nadmiar – np. kiedy wierny wykona w modlitwie dodatkowy pokłon, skłon 2. brak – kiedy wierny opuszcza jeden z 'arkanów’ (podstawowych elementów modlitwy, bez których jest ona nieważna) 3. wątpliwość – kiedy […]

Więcej
Księga Modlitwy

Dlaczego powinniśmy się modlić?

Serce w Modlitwie