Czystość i Higiena w Religii Muzułmańskiej

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „O, synowie Adama! Bierzcie wasze ozdoby na każde miejsce modlitwy!” (Sura Al-A’raf – Wzniesione Krawędzie – ajat 31.) W tym wersecie Allah nakazuje nam, żebyśmy byli czyści i ładnie ubrani, kiedy chcemy stanąć do modlitwy lub kiedy idziemy do meczetu. Prorok Muhammad (SAAWS) zalecał, żeby – […]

Więcej

Kilka Haseł na Temat Czystości i Wody

Jeśli zostaliśmy ochlapani wodą z kałuży, wodą z rynny lub topniejącym śniegiem, to taka woda traktowana jest jako deszczowa z dodatkiem innych substancji, czyli nie oczyszczająca, ale czysta. W ochlapanym ubraniu można się modlić (choć oczywiście lepiej je zmienić, jeśli mamy taką możliwość i nie sprawi nam to trudności) – nawet wtedy, kiedy jest jasne […]

Więcej

Właściwe Wykonanie Wudu

Do ubikacji lub łazienki wchodzimy lewą nogą i wypowiadamy przy tym du’a, w której prosimy Allaha o ochronę przed złem i tymi, którzy je wyrządzają, tzn. dżinnami obu płci – Allahumma inna a’udhu bika min al-khubthi wa l-khabaith. Podczas wykonywania wu’du właściwie się zachowujemy, nie wykonujemy innych czynności, nie przerywamy wu’du dla innych rzeczy. Pamiętamy […]

Więcej

Ghusl, Rytualne Oczyszczenie

W sprawie Ghusl, czyli obmycie całego ciała wodą, podstawową regułą jest to co Allah objawił: „A jeśli jesteście w stanie nieczystości (seksualnej [Dzianabah]), to oczyśćcie się.” (Surah Al-Maa`idah, 5:6) Oraz Jego słowa: „O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie, ani też będąc w stanie […]

Więcej

Miesiączka (al-Hajd), Okres Połogu (an-Nifas) i Stan Nieczystości(al-Dżanaba)

Miesiączka to krwawienie z narządów rodnych zdrowej kobiety. Krwawienie najkrócej musi trwać dzień i noc (według szafi’itów), trzy dni (według hanafitów), albo siedem dni. Najdłużej może trwać dziesięć dni (według hanafitów), piętnaście dni (według szafi’itów). Szkoła malikicka nie określa minimalnego czasu trwania miesiączki – wystarczy jakakolwiek ilość krwi charakterystycznej dla krwawienia miesięcznego, jaka wydostanie się […]

Więcej