Ghusl, Rytualne Oczyszczenie

W sprawie Ghusl, czyli obmycie całego ciała wodą, podstawową regułą jest to co Allah objawił: „A jeśli jesteście w stanie nieczystości (seksualnej [Dzianabah]), to oczyśćcie się.” (Surah Al-Maa`idah, 5:6)

Oraz Jego słowa: „O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie, ani też będąc w stanie nieczystości (seksualnej [Dzianabah]) – chyba że jesteście podróżnikami w drodze – dopóki nie dokonacie Ghusl (umyjecie całe ciało).” (Surah An-Nisaa, 4:43)

Ghusl dzieli się na Łaadzib (obowiązkowy) [i] , oraz Mustahabb (zalecany).

Jeżeli chodzi o obowiązkowy Ghusl, należy go wykonać po stosunku seksualnym, bez względu na to czy doszło do wytrysku czy też nie. Ghusl staje się obowiązkowe dla mężczyzny po tym jak dokona penetracji, nawet jeżeli tylko przez sekundę.

Podstawą tego jest hadith z autorytetu Abu Hurairah (radiAllaahu `anhu) który powiedział: Wysłannik Allaha (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział: „Gdy mężczyzna siedzi między czterema częściami kobiecymi, i wejdzie do niej, Ghusl staje się obowiązkowe” (al-Buchari i Muslim) W przekazie znajdującym się w zbiorze Muslim’a jest także: „…nawet jeżeli nie będzie miał wytrysku.”

Kobieta podlega tej samej kategorii co mężczyzna.

Ghusl jest także obowiązkowe jeżeli wydalone zostanie nasienie i odnalezione zostaną ślady. Podstawą tego jest hadith z autorytetu Umm Salamah, która przekazała że Umm Sulaim, żona Abu Talha, spytała się Wysłannika Allaha (sal allahu `alejhi ła sallaam) mówiąc:

„Allah się nie wstydzi jeżeli chodzi o prawdę. Czy jest więc obowiązkiem aby kobieta dokonała ghusl jeżeli miała mokry sen (i.e. wydzieliła płyny nasienne)?” Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) odpowiedział: „Tak, jeżeli ujrzy wydzieliny.” (Buchari, Muslim i inni)

Jeżeli chodzi o rodzaj Ghusl który jest zalecany (mustahabb), to podeń podlega ghusl który dokonuje się w dniu Dziumu`ah (piątek). Jest to bardzo zalecane, z wyjątkiem osoby która wydziela przykry zapach, dla której to ghusl staje się obowiązkowe z racji hadisu w którym Abu Sa`iid Al-Khudrii (radiAllahu `anhu) przekazał słowa Wysłannika Allaha (sal allahu `alejhi ła sallaam):

„Dokonywanie ghusl w dniu Dziumu`ah jest obowiązkiem (łaadzib) każdej dojrzałej (płciowo) osoby.” (Buchari i Muslim)

Dowodem jest także hadith w którym Samurah bin Dziundub (radiAllahu `anhu) przekazał że Wysłannik Allaha (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział: „Ktokolwiek dokona łuduu (ablucji) w dniu Dziumu`ah, uczynił dobrze. A ktokolwiek dokona ghusl, to ghusl jest lepsze.” (Przekazał at-Tirmidhi, oceniając ten przekaz jako solidny (hasan))

Ghusl można dokonać na dwa różne sposoby:

Częściowe Ghusl: Polega na umyciu głowy i całego ciała.

Całkowite Ghusl: Które zostało przekazane w hadisie od `Aaishah (radiAllahu `anhaa) w al-Buchari i Muslim, w którym powiedziała: „Gdy Wysłannik Allaha (sal allahu `alejhi ła sallaam) dokonywał ghusl z powodu Dzianabah (nieczystości seksualnej) zaczynał od mycia rąk. Następnie prawą ręką polewał lewą rękę, a następnie mył swe części intymne (lewą ręką). Następnie dokonywał łuduu (ablucji). Następnie brał wodę i (mokrymi) palcami przecierał włosy przy samej skórze. Następnie polewał głowę trzema garściami wody. Następnie polewał wodą resztę ciała. Następnie mył stopy.” (Przekaz ten pochodzi ze zbioru Muslim’a i jest narracją Maymun’y (radiAllahu `anhaa)).

Wnioskujemy z tego, że całkowite Ghusl poprzedzane jest łuduu (ablucją), stopy są jednak myte dopiero po umyciu reszty ciała. Jeżeli chodzi o częściowe Ghusl, nie jest ono poprzedzane ablucją. Obydwa rodzaje Ghusl są prawidłowe.

Kobieta nie jest zobowiązana rozplatać włosy (jeżeli są związane lub splecione) przy dokonywaniu ghusl. Dowodem tego jest hadith przekazany od Umm Salamah (radiAllahu `anhaa) w Sahih Muslim gdzie powiedziała:

„O Wysłanniku Allaha, jestem kobietą która ma wiele warkoczy. Czy mam je rozplatać gdy dokonuje Ghusl, spowodowanym nieczystością seksualną (Dzianabah) lub menstruacją?” Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) odpowiedział jej: „Nie. Wystarczy jeżeli polejesz głowę trzema garściami wody.”

________________________________________

[i] Imam Abu Bakr ibn al-Mundhir tak opisał przypadki w których rytualna kąpiel jest wymagana:
I. Wydalenie gęstych wydzielin z członka lub macicy, będąc w stanie śpiącym czy nie, z powodu stosunku seksualnego czy w inny sposób.
II. Zetknięcie się organów płciowych.
III. Kobieta po zakończeniu okresu krwawienia poporodowego lub menstruacji.
IV. Niewierzący gdy przyjmuje Islam.
V. Obmycie zmarłego muzułmanina / muzułmanki jest także obowiązkiem.
(Abu Bakr Muhammad bin Ibraahiim bin al-Mundhir: al-Iqna`(z 315 roku Hidźrah), rozdział at-Tahara)

Źródło

Autor: Szeich `Abdullaah bin Saalih Al-`Ubaylaan

Tłumaczył: Abu Anas bin Marian