Koran

Koran to słowa Allaha objawione Prorokowi Muhammadowi (SAAWS). Koran jest głównym źródłem Islamu. Jego niezwykle wysoki poziom literacki, czyni niemożliwym stworzenie chociażby wersetu podobnego do wersetu z Koranu. Koranem nie są jego tłumaczenia na inne języki, gdyż są one jedynie ludzkimi interpretacjami słów Allaha.

Ten Koran nie mógł być wymyślony przez nikogo poza Bogiem! On jest potwierdzeniem prawdziwości tego, co było przed nim, i wyjaśnieniem Księgi – co do której nie ma żadnej wątpliwości – pochodzącej od Pana światów. [Koran 10:37]

Koran w Języku Arabskim

Koran – Transliteracja

Koran – Interpretacja Znaczenia według Bielawskiego z 1986r.

Koran – Interpretacja Znaczenia według Buczackiego z 1858r.