Pielgrzymka

Po pierwsze – kto chce jechać na pielgrzymkę, powinien pozałatwiać wszystkie sprawy między sobą a innymi ludźmi. Jeśli jesteśmy z kimś pokłóceni czy obrażeni, powinniśmy tego kogoś przeprosić – nawet jeśli taka sytuacja wynikła z winy tej drugiej osoby, a nie z naszej. Jeśli ktoś ma długi, powinien pooddawać je przed wyjazdem na pielgrzymkę, a […]

Więcej

Co należy robić gdy zbliża się śmierć?

I. Co powinna robić osoba, która czuje że niedługo umrze? 1. Powinna ona zaakceptować wolę Allaha i pamiętać, że wszystko to co spotyka wierzącego, jest dla niego dobrem. Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Jak dobra jest sytuacja wierzącego, wszystko jest na jego korzyść a jest tak tylko w przypadku muzułmanina. Jeśli spotyka go dobro, jest za […]

Więcej

Co należy zrobić gdy dana osoba umrze?

I. Co powinniśmy zrobić gdy dana osoba umrze? 1. Powinniśmy zamknąć jej oczy. Zostało przekazane, że Prorok (SAAWS) zamknął oczy Abu Salamie (RAA). [12] 2. Powinniśmy wznosić za nią suplikacje. 3. Powinniśmy zakryć całe jej ciało, włącznie z głową. – Wyjątek stanowią tu osoby zmarłe w czasie hadżdż/umra, którym nie należy zakrywać głowy. 4. Powinniśmy […]

Więcej

Znaki dobrego przyjęcia danej osoby przez Allaha

1. Wypowiedzenie szahady tuż przed śmiercią. 2. Odejście z tego świata, z potem na czole. Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Wierzący umiera z potem na czole.[20] 3. Śmierć w piątek. Wysłannik Allaha (SAAWS): Allah ochroni przed próbą grobu muzułmanina, który zmarł w piątek, zarówno za dnia, jak i w nocy.[21] 4. Męczeńska śmierć na polu walki. […]

Więcej

Obmycie zmarłego

1. Należy obmyć zmarłego, najszybciej jak jest to tylko możliwe. 2. Kto dokonuje obmycia? a) Ten, kogo zmarły wyznaczył w testamencie. b) Dzieci, wnukowie, rodzice, dziadkowie. c) Każdy kto wie jak należy dokonać obmycia. – Mężczyźni obmywają mężczyzn, a kobiety kobiety, wyjątek stanowią tu małżonkowie. Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział do Aiszy (RAA): „Jeśli umrzesz przede […]

Więcej

Małżeństwo w Islamie

Islam pozwala ludziom na zaspokajane ich potrzeb seksualnych jedynie w ramach małżeństwa, gdyż Allah nie chce, aby człowiek spełniał swoje żądze bez zahamowań, jak w przypadku innych stworzeń, ani też, aby kontakty damsko-męskie były chaotyczne i pozbawione kryteriów. Stwórca ustanowił odpowiednie prawo w celu panowania człowieka nad jego seksualnością, dzięki czemu zachowa on swoją godność […]

Więcej

Ujrzenie Kobiety przed Ślubem

Pytanie: Jeżeli młody mężczyzna pragnie poślubić młodą kobietę, czy obowiązkiem jest aby ją ujrzał przed ślubem? Czy jest na miejscu aby kobieta odkryła swoją głowę aby ukazać więcej ze swojego piękna mężczyźnie który jej się oświadcza? Odpowiedź: Nie ma w tym nic złego w tym (aby mężczyzna ją ujrzał), nie jest to jednak obowiązkowe. Zalecane […]

Więcej

Małżeństwo z nie-Muzułmankami

Radzę wszystkim Muzułmanom aby nie żenili się z nie-Muzułmankami. Mężczyzna powinien dokonać wszelkich starań aby ożenić się z Muzułmanką, gdyż przyniesie to dobro jemu samemu i jego dzieciom, zarówno w tym życiu jak i w życiu przyszłym. Jeżeli chodzi o małżeństwo z kuffaar (niewiernymi), jeżeli nie należą do Ludu Księgi, tak jak żydzi i chrześcijanie, […]

Więcej

Małżeństwo Muzułmanki z Nie-Muzułmaninem

»O wy którzy wierzycie, gdy przychodzą do was kobiety wierzące które wyemigrowały, sprawdźcie [ich wiarę]; Allâh zna najlepiej ich wiarę, gdy upewnicie się że są one prawdziwie wierzące, nie odsyłajcie ich do niewierzących. Nie są one już im dozwolone [jako żony], i niewierzący nie są dozwoleni im [jako mężowie]. Dajcie niewierzącym to co oni wydali […]

Więcej

Miłość w Małżeństwie Muzułmańskim

Allah objawił w Koranie: »A z Jego znaków jest to, iż On stworzył was z prochu; następnie oto, wy ludzie, rozprzestrzeniliście się. I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony z was samych, abyście żyli we wzajemnym spokoju; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie.« (Surah ar-Rum, 30:20-21) Prorok Muhammad, sal […]

Więcej