Post w Miesiącu Szałłal

Przekazał Abu Ajjub bin Ahsani, że Prorok (PZN) powiedział: Kto pościł Ramadan, a później dodał do niego sześć dni miesiąca Szałłal (następnego po Ramadanie), to jakby pościł całe życie. Przekazał Umar bin Al-Khattab t, że Prorok (PZN) powiedział: Allah zapisuje zarówno dobre, jak i złe czyny. Kto miał zamiar uczynić dobry uczynek, ale nie uczynił […]

Więcej

Ostatnie Dziesięć Dni Ramadanu

Ostatnie dziesięć dni Ramadanu, ich znaczenie i zalecane czyny. Podczas tych dni (i nocy) Prorok Muhammad (SAAWS) modlił się więcej niż w pozostałych dniach Ramadanu. Spędzał dużo czasu w meczecie na odosobnieniu (i’tikaf), modląc się, recytując Qur’an, robiąc du’a albo zikr. Podczas ostatnich dziesięciu nocy Ramadanu wypada Noc Przeznaczenia – Laylat Al-Qadar. Allah w Qur’anie […]

Więcej

Kogo nie obowiązuje post?

Aby post stał się dla człowieka obowiązkowy, ten człowiek musi być muzułmaninem. Nie-muzułmanina post nie obowiązuje, a nawet nie powinien on pościć. Muzułmanin, żeby pościć, musi być dorosły (w Islamie oznacza to – dorosły w znaczeniu biologicznym). Za osobę dorosłą uważa się dziewczynkę po pierwszej miesiączce i chłopca, od kiedy zaczyna zmieniać mu się głos, […]

Więcej

Święto Zakończenia Postu

Po ostatnim dniu Ramadanu (zgodnie z tradycją Proroka) nie ma już modlitwy Tarawih, ponieważ noc z ostatniego dnia Ramadanu na pierwszy dzień święta (muzułmański dzień zaczyna się o zachodzie słońca) jest już nocą świąteczną. Sunną jest, żeby na modlitwę świąteczną założyć nowe ubranie (najlepiej kupione specjalnie w tym celu w czasie Ramadanu), choć nie jest […]

Więcej

Jak dobrze skorzystać z miesiąca Ramadan?

Najważniejsza jest intencja, z jaką będziemy przystępowali do naszego postu. Umar ibn al-Khattab powiedział, że słyszał Proroka (PZN), mówiącego: Nagroda za wasze czyny jest zależna od intencji i każda osoba zostanie wynagrodzona na podstawie tego, co zamierzała (tzn. jaką miała intencję), więc ktokolwiek emigrował dla korzyści tego świata albo dla kobiety, z którą chciał się […]

Więcej

Jedność przy Rozpoczęciu i Zkończeniu Postu

Odnośnie następującego hadisu: „Post rozpoczyna się w dniu gdy wszyscy zaczynacie pościć, i Al-Fitr (święto) jest w dniu w którym wszyscy zakończyliście post.” (Sahîh Sunan At-Tirmidhî, nr. 697) At-Tirmitdhî (rahimahullâh), po wspomnieniu tego hadisu powiedział, „Część ludzi wiedzy wytłumaczyła ten hadith, mówiąc że rozpoczęcie i zakończenie postu mają miejsce razem z główną wspólnotą i większością […]

Więcej

Kiedy zaczyna się Ramadan?

Ujrzenie Nowiu Księżyca Pytanie: Czy należy rozpocząć i zakończyć post według ujrzenia nowiu księżyca w Arabii Saudyjskiej, czy według ujrzenia nowiu księżyca w kraju w którym mieszkamy? Odpowiedź: W tej kwestii istnieje aż sześć różnych opinii wśród uczonych. Przedstawiam jednak tylko dwie główne opinie. Pierwszą opinią jest że każdy powinien ujrzeć nów we własnym kraju, […]

Więcej

Post jako Filar Islamu

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy): „O wy, którzy uwierzyliście! Jest wam przepisany post – tak jak tym, którzy byli przed wami. Być może, będziecie bogobojni!” Ludy przed nami (tzn. przed Posłannictwem Muhammada) post obowiązywał przez trzy dni z każdego miesiąca. Dla Proroka (PZN) i całej jego wspólnoty został ustanowiony obowiązkowy post na cały miesiąc […]

Więcej

Sudżud as-Sahw

Pytanie nr. 271. Jakie sytuacje wymagają wykonania sudżud as-sahw (pokłonu za zapomnienie)? Odpowiedź: Generalnie, są trzy przyczyny, które wymagają wykonania sudżud as-sahw: 1. nadmiar – np. kiedy wierny wykona w modlitwie dodatkowy pokłon, skłon 2. brak – kiedy wierny opuszcza jeden z ‚arkanów’ (podstawowych elementów modlitwy, bez których jest ona nieważna) 3. wątpliwość – kiedy […]

Więcej

Modlitwa w Podróży i Skracanie Jej

Pytanie: Jaką odległość należy przebyć, aby móc skracać modlitwy? Odpowiedź: Odległość, która zezwala na skrócenie modlitw została przez niektórych uczonych zdefiniowana jako osiemdziesiąt trzy kilometry, niektórzy uczeni twierdzą, iż zależy ona od ogólnie przyjętej definicji podróży nawet, jeśli (podróżujący) nie przebył osiemdziesięciu kilometrów. I jeśli ludzie nie klasyfikują czegoś jako podróży, to nie jest to […]

Więcej