Kiedy zaczyna się Ramadan?

Ujrzenie Nowiu Księżyca Pytanie: Czy należy rozpocząć i zakończyć post według ujrzenia nowiu księżyca w Arabii Saudyjskiej, czy według ujrzenia nowiu księżyca w kraju w którym mieszkamy? Odpowiedź: W tej kwestii istnieje aż sześć różnych opinii wśród uczonych. Przedstawiam jednak tylko dwie główne opinie. Pierwszą opinią jest że każdy powinien ujrzeć nów we własnym kraju, […]

Więcej

Jedność przy Rozpoczęciu i Zkończeniu Postu

Odnośnie następującego hadisu: „Post rozpoczyna się w dniu gdy wszyscy zaczynacie pościć, i Al-Fitr (święto) jest w dniu w którym wszyscy zakończyliście post.” (Sahîh Sunan At-Tirmidhî, nr. 697) At-Tirmitdhî (rahimahullâh), po wspomnieniu tego hadisu powiedział, „Część ludzi wiedzy wytłumaczyła ten hadith, mówiąc że rozpoczęcie i zakończenie postu mają miejsce razem z główną wspólnotą i większością […]

Więcej

Kogo nie obowiązuje post?

Aby post stał się dla człowieka obowiązkowy, ten człowiek musi być muzułmaninem. Nie-muzułmanina post nie obowiązuje, a nawet nie powinien on pościć. Muzułmanin, żeby pościć, musi być dorosły (w Islamie oznacza to – dorosły w znaczeniu biologicznym). Za osobę dorosłą uważa się dziewczynkę po pierwszej miesiączce i chłopca, od kiedy zaczyna zmieniać mu się głos, […]

Więcej

To, co jest dozwolone w Ramadanie

Allah nie wymaga od nas więcej, niż potrafimy zrobić ani więcej, niż możemy zrobić. Dlatego postu nie przerywa przełykanie śliny, bo niemożliwe, żeby człowiek co chwilę pluł i ani razu o tym nie zapomniał. Kiedy robimy wu’du, przy płukaniu ust lub myciu twarzy ślina robi się bardziej wilgotna od kropelek wody, które dostały się do […]

Więcej

Ostatnie Dziesięć Dni Ramadanu

Ostatnie dziesięć dni Ramadanu, ich znaczenie i zalecane czyny. Podczas tych dni (i nocy) Prorok Muhammad (SAAWS) modlił się więcej niż w pozostałych dniach Ramadanu. Spędzał dużo czasu w meczecie na odosobnieniu (i’tikaf), modląc się, recytując Qur’an, robiąc du’a albo zikr. Podczas ostatnich dziesięciu nocy Ramadanu wypada Noc Przeznaczenia – Laylat Al-Qadar. Allah w Qur’anie […]

Więcej

Noc Przeznaczenia

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „Zaprawdę, zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia! A co cię pouczy, co to jest Noc Przeznaczenia? Noc Przeznaczenia – lepsza niż tysiąc miesięcy! Aniołowie i Duch zstępują tej nocy, za pozwoleniem swego Pana, dla wypełnienia wszelkich rozkazów. Ona to Pokój – aż do pojawienia się zorzy porannej.” […]

Więcej

Święto Zakończenia Postu

Po ostatnim dniu Ramadanu (zgodnie z tradycją Proroka) nie ma już modlitwy Tarawih, ponieważ noc z ostatniego dnia Ramadanu na pierwszy dzień święta (muzułmański dzień zaczyna się o zachodzie słońca) jest już nocą świąteczną. Sunną jest, żeby na modlitwę świąteczną założyć nowe ubranie (najlepiej kupione specjalnie w tym celu w czasie Ramadanu), choć nie jest […]

Więcej

Post w Miesiącu Szałłal

Przekazał Abu Ajjub bin Ahsani, że Prorok (PZN) powiedział: Kto pościł Ramadan, a później dodał do niego sześć dni miesiąca Szałłal (następnego po Ramadanie), to jakby pościł całe życie. Przekazał Umar bin Al-Khattab t, że Prorok (PZN) powiedział: Allah zapisuje zarówno dobre, jak i złe czyny. Kto miał zamiar uczynić dobry uczynek, ale nie uczynił […]

Więcej

Modlitwa jako Filar Islamu

Prorok(PZN) powiedział, że jeśli nasza modlitwa będzie prawidłowa, to wtedy i inne nasze dobre uczynki będą prawidłowe, a jeśli w naszej modlitwie będą jakieś uchybienia lub nie będzie ona przyjęta przez Allaha, wtedy i inne nasze dobre uczynki ulegną zepsuciu lub nie zostaną przyjęte. Prorok (PZN) powiedział: Módlcie się tak, jak widzieliście, że ja się […]

Więcej

O Modlitwie – Ogólnie

Prorok Muhammad (SAAWS) powiedział o misji, z którą został posłany do ludzi: „Wysłano mnie, abym dopełnił i uszlachetnił zasady moralności”. Pamiętajmy, że nie tylko w kwestiach religii, ale także w codziennym życiu powinniśmy kierować się takimi źródłami wiedzy na temat naszego zachowania się, jak Qur’an, tradycja(sunna) Wysłannika (SAAWS), czy idżma (jednolita opinia muzułmańskich naukowców). Aisza, […]

Więcej