Noc Przeznaczenia

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego):

Zaprawdę, zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia!
A co cię pouczy, co to jest Noc Przeznaczenia?
Noc Przeznaczenia – lepsza niż tysiąc miesięcy!
Aniołowie i Duch zstępują tej nocy, za pozwoleniem swego Pana, dla wypełnienia wszelkich rozkazów.
Ona to Pokój – aż do pojawienia się zorzy porannej.
” (Sura Al-Qadar – Przeznaczenie.)

Słowo Qadar w języku arabskim ma różne znaczenia, dlatego nazwa Laylat Al-Qadr może znaczyć albo Noc Przeznaczenia, albo Wielka Noc (Wielka, bo ma duże znaczenie u Allaha), albo Noc Ograniczenia (dlatego, że tej nocy Allah ogranicza działalność szatana.) Jeszcze inna nazwa to Noc Błogosławiona przez Allaha, Który w Qur’anie mówi, co znaczy (wg J. Bielawskiego):

Ha, mim.
Na tę Księgę jasną!
Zesłaliśmy ją w Noc Błogosławioną – zaprawdę, My jesteśmy Ostrzegającymi!
Podczas tej nocy jest rozstrzygany wszelki mądry rozkaz
Jako rozkaz pochodzący od Nas – zaprawdę, My jesteśmy Posyłającymi! –
Jako Miłosierdzie od twojego Pana – zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący! –
Pana niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi, jeśli jesteście przekonani o prawdzie!
” (Sura Ad-Duhan – Dym – ajaty od 1. do 7.)

Noc Przeznaczenia jest lepsza od tysiąca miesięcy, a to oznacza, że wielbienie Allaha tej nocy jest bardzo ważne i warte więcej, niż praktyka z tysiąca miesięcy, pośród których nie ma Nocy Przeznaczenia. Tysiąc miesięcy to mniej więcej osiemdziesiąt trzy lata (czyli często tyle, co całe życie człowieka, lub nawet więcej), a kto modli się w Noc Przeznaczenia – lub czyta Qur’an, robi du’a albo zikr – to tak, jakby modlił się (lub czytał Qur’an, robił du’a albo zikr) przez te osiemdziesiąt trzy lata. Hadis Proroka (PZN) mówi, że kto modli się Isha w zgromadzeniu i modli się następującą po niej modlitwę Fadżr w zgromadzeniu to tak, jakby modlił się całą noc. Inny hadis mówi, że kto modli się Tarawih za imamem, to też tak, jakby modlił się całą noc.

Noc Przeznaczenia pokazuje nam Miłosierdzie Allaha, Który wie, że nasze możliwości są niewielkie (a czasami także nasze chęci nie są wystarczające), i daje nam bardzo wielkie wynagrodzenie za bardzo niewielką praktykę. (Inny hadis Proroka (PZN), który to potwierdza, mówi, że kto w piątek przychodzi wcześnie do meczetu, ten za każdy krok – na drodze do meczetu – ma taką nagrodę, jakby wielbił Allaha przez cały rok.)

Prorok (PZN) powiedział o Nocy Przeznaczenia, że kto modli się tej nocy z wiarą w Allaha i z nadzieją na Jego nagrodę, temu Allah wybacza przeszłe grzechy. Nauczył też swoich towarzyszy du’a na tę noc, która znaczy mniej więcej: Ty jesteś Przebaczający, wybacz nam.

Noc Przeznaczenia to jedna z nieparzystych nocy w ostatnich dziesięciu nocach Ramadanu (21., 23., 25., 27. lub 29. – pamiętajmy, że ponieważ dzień muzułmański liczymy od zachodu słońca do zachodu słońca, 21. noc Ramadanu to noc z dnia 20. na 21., a nie z 21. na 22.!). Prorok (PZN) powiedział o niej: Szukajcie jej wśród nieparzystych z ostatnich dziesięciu nocy Ramadanu – i jest to najbardziej wiarygodny hadis na ten temat (choć niektórzy uczeni podają, która dokładnie noc ma być Nocą Przeznaczenia). Niektórzy uczeni wymieniają także różne znaki, po których można rozpoznać Noc Przeznaczenia (ładna pogoda albo wschód słońca bez żadnych promieni), ale te znaki nie są stuprocentowo pewne – najlepiej trzymać się przytoczonego hadisu Proroka.

Innym razem, kiedy dwaj muzułmanie kłócili się, Prorok (PZN) powiedział: Miałem oznajmić wam wieści o Nocy Przeznaczenia, ale ponieważ kłócili się ci dwaj mężczyźni, zostały wam one odebrane – być może, tak będzie dla was lepiej. Lepiej, ponieważ dzięki temu, że nie wiemy, której nocy następuje Noc Przeznaczenia, możemy spędzić na wielbieniu Allaha (z nadzieją na Jego nagrodę) pięć nocy, a nie tylko jedną.

Autor: Abd ul-Karim