Małżeństwo i Dzieci

Najważniejszą sprawą w małżeństwie jest zgoda męża i żony. Małżeństwo musi być zawarte przez obie strony dobrowolnie! Mówi się, że w Islamie kobieta nie ma nic do gadania i ojciec wydaje za mąż córkę (albo starszy brat – siostrę) bez ich zgody. To prawda, że tak czasami się zdarza, ale nie ma to nic wspólnego […]

Więcej

Praktykowanie Islamu a Muzułmańska Rodzina

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „I na wyścigi spieszcie ku przebaczeniu od waszego Pana i ku Ogrodowi – którego rozległość jest jak niebiosa i ziemia – przygotowanemu dla ludzi bogobojnych; Dla tych, którzy rozdają, i w radości, i w utrapieniu; dla tych, którzy powstrzymują gniew i przebaczają ludziom; – a Allah […]

Więcej

Prawa dzieci

Wśród praw jakie należą się dzieciom jest prawo do ochrony życia, troski o ich sprawy, zapewnienie odpowiedniego wychowania, wypełnienia ich potrzeb: jedzenie, picie, odzież i mieszkanie. Prorok powiedział: Wystarczającym grzechem dla człowieka jest zaniedbywanie rodziny. (Abu Dałud) Dzieci mają prawo otrzymać od rodziców ładne imię. Prorok powiedział: Zaprawdę w Dniu Sądu, będziecie zawołani swoim imieniem […]

Więcej

Prawa krewnych

Islam nakazuje muzułmaninowi pomagać krewnym i opiekować się nimi: finansowo w miarę jego możliwości wypełniając ich potrzeby poprzez obowiązkową lub dobrowolną jałmużnę i moralnie poprzez troskę o ich stan, traktowanie ich z uprzejmością i współczuciem oraz dzielenie z nimi radości i trosk. Allah mówi: Bójcie się Boga, o którego jedni drugich pytacie, i czcijcie łona! […]

Więcej

Prawa należne żonie

1) Mahr (wiano) Kobieta ma prawo do mahr, który powinien zostać określony przy zawarciu kontraktu małżeńskiego. Jest to zasadniczy warunek zawarcia małżeństwa i nie można go ominąć nawet, jeśli żona zdecyduje inaczej. Dopiero po zawarciu małżeństwa żona może zwrócić mężowi jego dar. Allah mówi: Dawajcie kobietom wiana jako dar. Jeśli one jednak są dobre dla […]

Więcej

Prawa należne mężowi

1) Przewodnictwo i odpowiedzialność Nie oznacza to, że może być tyranem dla swojej rodziny, absolutnie nie, lecz powinien mieć na uwadze jej dobro i przewodzić w tym , co najlepsze dla niej. Allah mówi: Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że […]

Więcej

Prawa należne rodzicom

Dzieci zobowiązane są do posłuszeństwa swoim rodzicom, pod warunkiem, że nie są przez nich zmuszane do czegoś grzesznego. Obowiązkiem dzieci jest traktować rodziców dobrze, być dla nich miłymi i starać się ich zadowolić, a gdy osiągną podeszły wiek utrzymywać ich zapewniając im podstawowe potrzeby jak jedzenie, picie, ubranie i mieszkanie. Islam nakazuje dzieciom zwracać się […]

Więcej

Szacunek dla Rodziców

„I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodziców: – matka nosiła go poród wielu trudów, a odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach – „Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom! Do Mnie zmierza wędrowanie!” A jeśli oni będą jednak próbowali zmusić cię, żebyś Mi dodawał współtowarzyszy – o czym nie masz żadnej wiedzy – to nie słuchaj […]

Więcej

Dobre Traktowanie Rodziców

W naszej ummie mamy dwa rodzaje braci i sióstr w Islamie – pierwsza kategoria to ci, którzy wyemigrowali z krajów arabskich (zwykle zostawiając tam rodziców) i na jakiś czas lub na stałe zamieszkali w Polsce, a druga kategoria to osoby, które przyjęły Islam w Polsce i mają rodziców nie-muzułmanów. Bracia i siostry z tej pierwszej […]

Więcej