Prawa krewnych

Islam nakazuje muzułmaninowi pomagać krewnym i opiekować się nimi: finansowo w miarę jego możliwości wypełniając ich potrzeby poprzez obowiązkową lub dobrowolną jałmużnę i moralnie poprzez troskę o ich stan, traktowanie ich z uprzejmością i współczuciem oraz dzielenie z nimi radości i trosk. Allah mówi: Bójcie się Boga, o którego jedni drugich pytacie, i czcijcie łona! (4:1)

Islam zachęca muzułmanów do utrzymywania kontaktów ze swoimi bliskimi krewnymi nawet w przypadku, jeśli ci ostatni zrywają kontakty i do przebaczenia im, nawet jeśli krewni wyrządzili mu krzywdę oraz do interesowania się ich losem nawet jeśli oni nie tego nie robią. Prorok powiedział: Utrzymujący więzi rodzinne to nie ten, kto utrzymuje je ze względu na to, że inni z nim utrzymują ale ten, kto nie zrywa więzi nawet wtedy, gdy inni je zrywają. (Buchari)

Islam ostrzega również przed zrywaniem więzi z krewnymi i uznał to za jeden z największych grzechów. Wysłannik Allaha powiedział: Allah dokonał stworzenia a kiedy zakończył, łono wstało jakby chciało o coś zapytać. Allah rzekł: – Co chcesz powiedzieć? Ono odrzekło: Stoję tu szukając schronienia u Ciebie przed zrywaniem więzi rodzinnych. Allah rzekł: Czy nie jesteś zadowolone, że będę z tymi, którzy dbają o więzi rodzinne i przeciw tym, którzy je zrywają? Ono odrzekło:- Oczywiście, że jestem zadowolone o Panie! Allah rzekł; – To jest dla ciebie. (Buchari) Wtedy Abu Hurejra wyrecytował werset: Czy wówczas, gdybyście mieli dane prawo, czynilibyście zło i zrywali więzi rodzinne. (47:22)

Źródło: Przesłanie islamu Autor: Dr.Abdurrahman al-Sheha Tłumaczenie: Iwona Sumayya Kikolska i Abdelwahab Bouali