Pielgrzymka

Po pierwsze – kto chce jechać na pielgrzymkę, powinien pozałatwiać wszystkie sprawy między sobą a innymi ludźmi. Jeśli jesteśmy z kimś pokłóceni czy obrażeni, powinniśmy tego kogoś przeprosić – nawet jeśli taka sytuacja wynikła z winy tej drugiej osoby, a nie z naszej. Jeśli ktoś ma długi, powinien pooddawać je przed wyjazdem na pielgrzymkę, a […]

Więcej

Dobrodziejstwa płynące z Hadżdżu

Allah (Niechaj będzie wywyższony) w swej Mądrości przepisał dla Ludzkości różnorodne akty czci, w celu sprawdzenia Ludzi i ukazania im którzy spośród nich są najlepsi w czynach i najbardziej sprawiedliwi. A jest tak gdyż ludzie różnią się w swych charakterach i postawach. Jeden może preferować dany akt czci gdyż właśnie ten mu odpowiada, innego zaś […]

Więcej

Początek Miesiąca Dhul-Hidżdża

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „Na jutrzenkę! Na dziesięć nocy!” (Sura Al-Fadżr – Jutrzenka – ajaty 1. i 2.) Chodzi tutaj o pierwsze dziesięć dni i nocy miesiąca Dhul-Hidżdża, a kiedy Allah na coś przysięga, to znaczy, że musi to być naprawdę coś bardzo wielkiego i bardzo ważnego. Prorok Muhammad (PZN) […]

Więcej

Święto Ofiarowania

Tego dnia powinniśmy pamiętać, że każdy z nas może złożyć w to Święto ofiarę, która być może zbliży go do Allaha. Dzień przed początkiem Święta pamiętajmy o Dniu Arafat – w tym roku tego dnia na Płaskowyż Arafatu stanęło ponad dwa miliony muzułmanów z całego świata. Jest hadis qudsi (święty hadis, tzn. taki, który jest […]

Więcej