Nazwa islam, jej pochodzenie i znaczenie

Kiedy człowiek rodzi się, nadaje mu się imię. Dzięki niemu może być on rozpoznawany i identyfikowany. Dowodem na posiadania tego imienia są ważne dokumenty. W ten sam sposób, by potwierdzić nazwę religii, powinniśmy poszukać dwóch rzeczy: • Poświadczenie tożsamości, tj. czy jest to rzeczywiście właściwa nazwa? Jeśli tak, gdzie jest to zapisane? • Kto ma […]

Więcej

Mądrość płynąca z Modlitwy

“W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego!“ “Wychwalajcie zatem Pana, kiedy rozpoczynacie wieczór, i kiedy rozpoczynacie ranek; I [głoście, że] wszelka chwała i wdzięczność w Niebiosach i na Ziemi należy się Jemu – także w czasie popołudniowym i gdy rozpoczyna się dla was pora południowa.” (30:17-18) Bracie! Pytasz mnie o mądrość płynącą z ustanowienia modlitwy w pięciu […]

Więcej

Czy zastanawiałeś się nad pięcioma filarami Islamu?

Świadectwo wiary Przyjmując Islam, człowiek wypowiada wyznanie wiary, które w języku arabskim określane jest jako szahada. Brzmi ono: Aszhadu an la ilaha illa-Allah, ła aszhadu anna muhammadan rasulu-llah Zdanie to w tłumaczeniu na język polski oznacza: Zaświadczam, że nic nie jest godne czci, jak tylko Bóg Jedyny, oraz zaświadczam, że Muhammad jest Jego wysłannikiem. Wypowiedzenie […]

Więcej

Prawdziwa Religia

Pierwszą rzeczą, z którą powinniśmy się zapoznać jest znaczenie słowa “islam”. Słowo to nie pochodzi od imienia osoby jak to jest w przypadku chrześcijaństwa (od Jezusa Chrystusa, pokój z nim), buddyzmu (od Gotamy Buddy), konfucjanizmu (od Konfucjusza), czy marksizmu (od Karola Marksa). Islam nie pochodzi tez od nazwy plemiennej jak judaizm (od plemienia Judy), czy […]

Więcej

Szczęście płynące z Wiary

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wiele szczęścia i radości kryje się w wierze i ile jest w niej rozkoszy i przyjemności, posłuchaj tej krótkiej opowieści: Pewnego dnia dwóch mężczyzn wyjechało w podróż w celu rozrywki i handlu. Jeden z nich, który był nieszczęśliwym egoistą, pojechał w jedną stronę, natomiast drugi, szczęśliwy i pobożny, udał się […]

Więcej

Co mówią o islamie?

Teraz przedstawimy pewne uwagi na temat islamu, wypowiedziane przez wybitnych współczesnych uczonych niemuzułmańskich. Prawda nie potrzebuje obrońcy, który by się za nią wstawiał, ale długotrwała, złośliwa propaganda skierowana przeciwko islamowi wprowadziła wiele zamieszania, nawet w umysłach wolnych i obiektywnych myślicieli. Mamy nadzieję, że poniższe spostrzeżenia przyczynią się do zapoczątkowania obiektywnej oceny islamu. (1) Jean L’heureux […]

Więcej

Główne cele islamu

Prorok powiedział w Minie podczas Pożegnalnej Pielgrzymki: Czy wiecie, co to jest za dzień?” Oni tj. jego towarzysze odpowiedzieli: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą najlepiej.” On odrzekł: „Zaprawdę, to jest Święty Dzień (Dzień Arafa, który przypada w czasie pielgrzymki). Czy wiecie, co to jest za miejsce?” Oni odrzekli: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą najlepiej.” On […]

Więcej