Koraniczne argumenty na istnienie Boga

„Najbardziej złożone pytanie, jakie można sobie wyobrazić, dotyczy przyczyn istnienia Wszechświata: Dlaczego w ogóle powstał w miejsce nicości ” [1] Refleksje nad naszym własnym istnieniem, uświadamiają nam, że w pewnym momencie, zostaliśmy powołani do życia. Kiedyś nas nie było, a teraz istniejemy. Logicznie rzecz biorąc, musimy mieć swój początek. W tym kontekście Koran stawia głębokie […]

Więcej

Dialog pomiędzy profesorem – ateistą, a muzułmańskim studentem

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego. Oto tłumaczenie książki pt. „Kto jest małpą?” potwierdzającej muzułmańską wiarę odnośnie pochodzenia człowieka. Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich pragnących zrozumieć koncept początku życia ludzkiego w islamie. Jest to także książka dla wszystkich studentów. Poniższa scena odgrywa się w instytucie naukowym: „Pozwólcie, że wyjaśnię problem jaki nauka ma z Bogiem…” […]

Więcej

Ustęp z Tafsiru Imama Ibn Kathira (Tom 1) Znaki istnienia Allaha

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl O ludzie! Czcijcie waszego Pana, który was stworzył, jak i tych, którzy byli przed wami! – być może, wy będziecie bogobojni! On jest Tym, który uczynił dla was ziemię posłaniem, niebo – budowlą. On spuścił z nieba wodę sprawił, że dzięki niej wyrosły owoce Jako zaopatrzenie dla was. Nie dawajcie […]

Więcej

Dowody na Jedność Boga

W poprzednich wskazówkach udowodniono z całą pewnością i na podstawie niezbitych dowodów, iż misja Najszlachetniejszego Wysłannika, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, która potwierdzona została przez tysiące niepodważalnych dowodów, sama jest dowodem na Jedność Boską i lśniącym dowodem istnienia wiecznego szczęścia. W tej wskazówce zdefiniujemy w sposób ogólny i w skrócie skrótu ten prawdziwy […]

Więcej

Koncepcja Boga w Islamie

Powszechnie wiadomo, że w każdym języku jest wiele terminów używanych na określenie Boga, a czasem także pomniejszych bóstw. Inaczej jest ze słowem Allah, które jest imieniem własnym Jedynego Prawdziwego Boga. Nikt i nic nie może zostać nazwane „Allah”. Słowo to nie tworzy liczby mnogiej, ani nie ma rodzaju. To pokazuje jego wyjątkowość w porównaniu ze […]

Więcej

Czy wiesz, jak w Islamie postrzegany jest Bóg?

Wiara w Boga stanowi najważniejszą z podstaw Islamu, bez której akceptacji człowiek nie może być muzułmaninem. Bóg w Islamie jest postrzegany jako Stwórca wszelkiej rzeczy. Ów punkt widzenia nie jest bynajmniej oderwany od rzeczywistości, jako że gdy obserwujemy świat, wszędzie możemy znaleźć znaki Tego, Który stworzył ten świat i wszystko, co w nim jest. Gdy […]

Więcej

Doktryna Trójcy Świętej

Muzułmanin: Czy nadal wierzysz w Trójcę? Chrześcijanin: Pewnie. Napisano w (I list. Jana 5;7-8) „… a ci trzej jedno są” M: Och, to jest wersja króla Jamesa autoryzowana w 1611r. i stanowiła najmocniejszy dowód na Trójcę, ale teraz w większości Biblii została odrzucona (popatrz w swojej Biblii) i zastąpiono ją następująco „… a ci trzej […]

Więcej

Trójca Święta

Trójca Święta: dla jednych fundament wiary, dla drugich przedmiot kpiny, ale dla wszystkich pozostaje ona tajemnicą. Nie powinno to być dla nikogo niespodzianką. Podążając za cytatami teologicznych autorytetów: “Określenie to ani razu nie pojawia się w Biblii. . .”116 oraz “Doktryna Trójcy Świętej nie została objawiona ani w Starym ani w Nowym Testamencie. . .”117 […]

Więcej

Kto Wymyślił Trójcę?

Trzy religie monoteistyczne – Judaizm, Chrześcijaństwo i Islam – wszystkie dzielą to samo fundamentalne pojęcie: wiarę w Boga jako Najwyższy Byt, Twórcę i Władcę Wszechświata. W Islamie znana jako tauhiid, koncepcja Jedynego Boga była podkreślana przez Mojżesza w przekazach biblijnych znanych jako „Shema” [Hebrajskie słowo oznaczające „słuchaj”, pierwsze słowo z Deuteronomium 6:4, Piąta Księga Mojżeszowa. […]

Więcej