Co mówią o Koranie?

Chcielibyśmy zacytować kilka opinii znanych niemuzułmańskich uczonych badających Koran, z których stwierdzeniami jednak nie zawsze do końca się zgadzamy. Takie komentarze pokazują jasno, że świat niemuzułmański zaczyna uważniej przyglądać się Koranowi, a to jest początek do dostrzeżenia jego prawdziwości. Apelujemy do wszystkich ludzi poszukujących duchowej prawdy, aby znając omówione powyżej fakty przeanalizowali Koran. Odłóżcie swoje […]

Więcej

Cudowność Koranu

Cudowność Koranu Największym cudem Szlachetnego Wysłannika jest Szlachetny Koran zawierający setki dowodów jego misji proroczej, a jego cudowność posiada czterdzieści aspektów, tak jak to zostało powiedziane w “Słowie Dwudziestym Piątym”, do którego odsyłamy odnośnie tego wielkiego skarbca cudów, a tutaj ograniczymy się do przytoczenia trzech mądrości. Mądrość pierwsza Pytanie: Co, jeśli ktoś powie: Cudowność Szlachetnego […]

Więcej

Embriologia w Koranie

Kilka lat temu grupa Arabów zebrała wszelkie informacje dotyczące embriologii zawarte w Koranie. Korzystając z porady Allaha („jeśli o tym nie wiecie, zapytajcie ludzi napomnienia” – Koran 16: 43 oraz 21: 7) zwrócili się do dr. Keith’a Moore’a (byłego Profesora Embriologii oraz Przewodniczącego Departamentu Anatomii Uniwersytetu w Toronto) z prośbą o analizę i interpretację zgromadzonych […]

Więcej

Botanika w Koranie

W przeszłości ludzie nie wiedzieli, że rośliny również mają odmienne cechy pozwalające odróżnić płeć. Botanicy twierdzą, iż każda roślina posiada zarówno męskie jak i żeńskie osobniki. Także rośliny jednopłciowe wykazują elementy charakterystyczne dla obu płci. Fenomen ten jest jasno opisany w Świętym Koranie: “Wielki jest On, który utworzył wszystkie pary z tego, co wydaje ziemia […]

Więcej

Biologia w Koranie

Rozważ następujący wers Koranu: „Czyż niewierzący nie widzą, że niebiosa i Ziemia pierwotnie były ze sobą połączone, dopiero potem je rozdzieliliśmy? A wszystkie organizmy żywe stworzyliśmy z wody. Czyż oni nie uwierzą?” [Koran, 21: 30] Dopiero niedawny rozwój nauki pozwolił badaczom odkryć, że cytoplazma (podstawowy budulec komórki) w 80% składa się z wody. Nowoczesne badania […]

Więcej

Zoologia w Koranie

“I nie ma zwierząt na ziemi ani ptaków latających na skrzydłach, które by nie tworzyły społeczności podobnych do waszych. (…)” [Koran, 6: 38] Koran zesłany 1400 lat temu informuje o tym, że zwierzęta tak samo jak ludzie tworzą społeczności. Wieloletnie obserwacje życia zwierząt potwierdzają tę tezę. Zoologowie potrafią dokładnie opisać jak zwierzęta organizują swoje życie, […]

Więcej

Geologia w Koranie

Geologiczne zjawisko fałdowania zostało odkryte dopiero niedawno. Owo fałdowanie jest odpowiedzialne za tworzenie się pasm górskich. Skorupa ziemska, na której żyjemy jest bardzo twarda, natomiast głębsze powłoki naszej planety mają konsystencję gorącej cieczy, na której życie jest niemożliwe. Fałdowanie odgrywa istotną rolę w stabilizacji gór, gdyż to właśnie fałdy były podstawą dla reliefów tworzących góry. […]

Więcej

Oceanografia w Koranie

Rozważmy następujący werset Koranu: „On puścił wolno dwa morza, aby mogły się spotkać (maradża); między nimi jest przegroda (bar’zakh), której nie przekraczają.” [Koran, 55: 19-20] W oryginalnym języku Koranu słowo bar’zakh znaczy bariera, przegroda. Nie jest to jednak fizyczna bariera. Z kolei dosłowne tłumaczenie słowa maradża to „spotykać się i mieszać się.” Wcześni komentatorzy Koranu […]

Więcej

Fizyka w Koranie

“Teoria atomizmu” była szeroko akceptowana już w czasach starożytności. Teoria ta po raz pierwszy została zaprezentowana okolo 2400 lat temu przez greckiego naukowca i filozofa Demokryta. Demokryt oraz jego zwolennicy twierdzili, że najmniejszą cząstką materii jest atom. Również arabowie podzielali tę opinię, a ich arabskie słowo oznaczające atom to dharrah. W XX wieku naszej ery […]

Więcej

Astronomia w Koranie

„Wielki Wybuch” jest szeroko akceptowanym zjawiskiem, za pomocą którego astrofizycy wyjaśniają stworzenie Wszechświata. Zjawisko to zostało poparte danymi zebranymi na podstawie obserwacji i eksperymentów, które astronomowie oraz astrofizycy gromadzili przez dekady. „Wielki Wybuch” ukazuje, że cały Wszechświat początkowo był jedną wielką masą. Następnie miał miejsce „Wielki Wybuch” (Drugie Oddzielenie), który zainicjował formowanie się galaktyk. Te […]

Więcej