Kim był Prorok Muhammad?

Gdy mówimy o Proroku Muhammadzie (SAAWS), to mówimy o najwspanialszej osobie, jaka kiedykolwiek żyła na tej Ziemi, o osobie, która jest niedoścignionym wzorem we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności, o osobie, która przyszła z wszechobejmującym Boskim przesłaniem oraz o osobie, która na zawsze zmieniła bieg historii. Żadna inna osoba nie jest również tak atakowana i tak […]

Więcej

Co mówią o Proroku Muhammadzie?

Poniżej przedstawiono opinie 15 nie-muzułmanów na temat ostatniego Proroka, Muhammada (SAAWS). Dr. Wiliam Draper, „Historia rozwoju intelektualnego w Europie”: 4 lata po śmierci cezara Justyniana, „W 569 r. n.e., w Mekce w Arabii przyszedł na świat człowiek, który wywarł największy wpływ na dzieje ludzkości…” Przywódca religijny wielu mocarstw. Przewodnik życiowy niemal trzeciej części ludzkości. Można […]

Więcej

Wybrane argumenty rozumowe potwierdzające prawdziwość posłannictwa i proroctwa Muhammada

1. Posłaniec Muhammad był człowiekiem niepiśmiennym: nie umiał czytać i nie potrafił pisać. Żył pośród ludu niepiśmiennego. Jedynie garstka znała pismo i posługiwała się nim. Niepiśmienność była jego atutem, gdyż nikt nie mógł się sprzeciwić objawieniu i stwierdzić, że Muhammad صلى الله عليه وسلم sam wymyślił i napisał to, o czym głosi. Bóg powiedział: Ty […]

Więcej

Cuda Proroka związane z Jego Przepowiedniami dotyczącymi Przyszłych Wydarzeń

1. Wiadomo, iż Wysłannik, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, powiedział Fatimie: “Będziesz pierwszą osobą z mojej rodziny, która do mnie dołączy”1 – czyli pierwszą osobą, która umrze po Wysłanniku, należącą do jego rodziny. Po sześciu miesiącach od jego śmierci ta przepowiednia się spełniła. 2. Wiadomo także, iż Wysłannik powiadomił Abu Zarra, niech będzie […]

Więcej

Zwyczaje moralne i cechy charakteru Proroka

1.Mądrość i rozsądek: Boży Wysłannik (SAAWS) posiadał niezwykły intelekt, wyróżniał się mądrością i rozsądkiem. Nikt nie miał tak doskonałego umysłu. Wielki uczony Kadhi Iyadh, niech Allah obdarzy go Swym miłosierdziem, tak powiedział: „Staje się to oczywistym i jasnym dla każdego badacza, który czytając biografię Proroka pozna jego sytuację i dowie się o jego wartościowych i […]

Więcej

Wybrane cechy etyki Proroka

1. Utrzymywał bliskie i zażyłe stosunki ze swoimi towarzyszami. Świadczy za tym nasza wiedza o szczegółach z życia Wysłannika((SAAWS)). Stanowi on wzór, który należy naśladować we wszystkich sprawach. Dżarir ibn Abdullaha (RAA) powiedział: “Prorok (SAAWS) nigdy nie ukrywał się przede mną. Ilekroć go spotykałem uśmiechał się do mnie. Pewnego razu żaliłem się, że trudno mi […]

Więcej

Muhammad w Biblii

Biblia jest traktowana przez religie monoteistyczne jako objawiony zbiór praw Bożych, według których należy postępować. Znajdziemy w niej także opisy różnych konsekwencji, jakie spotykają ludzi i narody, kiedy prawa te są przestrzegane oraz kiedy przestrzegane nie są. W Biblii znajdują się zatem opisy wydarzeń przedstawianych jako dokumentację obserwowanych zjawisk zachodzących w teraźniejszości – na przykład […]

Więcej

Tora, Psalmy i Ewangelia mówią o nadejściu Proroka Muhammada

To jest to, o czym mówią Tora, Ewangelia, Psalmy oraz inne księgi Proroków, niech pokój z nimi będzie, o Proroctwie Muhammada, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, co jest potwierdzone przez tekst Szlachetnego Koranu. Tak jest, skoro księgi te są księgami objawionymi, a przekazujący je są szlachetnymi prorokami, niech pokój z nimi będzie, to […]

Więcej