Zajd bin Thabit

Towarzysze Proroka Muhammada (SAAWS) byli wyjątkowymi ludźmi, którzy dostali od Allaha I łaskę spotkania z Jego Wysłannikiem (SAAWS), a Allah w Qur’anie mówi o nich, że byli ludźmi, którzy dotrzymali obietnicy, jaką Mu złożyli. Inny ajat mówi, że Allah zadowolony jest z tych, którzy złożyli Wysłannikowi Allaha (SAAWS) obietnicę pod drzewem. Jeszcze inny – że […]

Więcej

Abu Hanifa

Imam Abu Hanifa (RA) – pierwszy z „czterech imamów” i twórca pierwszej szkoły fikhu (żył w latach 80 – 150 wg kalendarza Hidżry). Ojciec Abu Hanify (RA) był kupcem, handlującym jedwabiem i Abu Hanifa (RA) początkowo pomagał mu w prowadzeniu rodzinnego interesu. Pewnego dnia ktoś powiedział mu: Lepiej zacznij się uczyć, bo wyglądasz mi na […]

Więcej

Malik ibn Anas

Imam Malik (RA) urodził się w 93 r. Hidżry w Medynie, w której też spędził całe życie. Jego pradziadek uczył się od Proroka (SAAWS) , a jego dziadek – od uczniów i towarzyszy Proroka (SAAWS) albo od tych, którzy znali towarzyszy Proroka (SAAWS) (m. in. od służącego Abdullaha ibn Umara t). Malik (RA) zaczął od […]

Więcej

Imam Szafi’i

Jego pełne imię to Muhammad ibn Idris Asz-Szafi’i. Imam Szafi’i (RA) urodził się w 150 roku Hidżry w plemieniu Kurajszytów. Wychowywał się w Mekce. Był dzieckiem z biednej rodziny i nie miał jak zapłacić nauczycielom za naukę, ale któregoś razu jeden z nich zauważył, że mały Szafi’i (RA) zostaje dłużej po zajęciach, żeby uczyć inne […]

Więcej

Ahmad ibn Hanbal

Ahmad ibn Hanbal (RA) urodził się w Bagdadzie w 164 roku wg kalendarza Hidżry. Początkowo uczył się Islamu w tym mieście, później podróżował w poszukiwaniu wiedzy – między inymi do Damaszku, Mekki, Medyny, Basry i Kufy (dwa ostatnie miasta leżą w dzisiejszym Iraku). W wieku szesnastu lat zaczął zbierać hadisy Proroka Muhammada (SAAWS) – część […]

Więcej

Sulejman bin Abdul Malik i Abu Hazm

Sulejman bin Abdul Malik był kalifem z dynastii Umajjadów (panował mniej więcej na początku VIII wieku), a Abu Hazm (RA) uczonym muzułmańskim, mieszkającym w Medynie. Pewnego dnia Sulejman przyjechał do Medyny, wypytywał o człowieka, który dobrze zna naukę Proroka (SAAWS) – i powiedziano mu, że takim człowiekiem jest Abu Hazm (RA). Kalif rozkazał, żeby sprowadzono […]

Więcej

Umar bin Abdul Aziz – piąty Kalif Sprawiedliwy

Umar bin Abdul Aziz (RA) objął władzę po śmierci swojego kuzyna – Sulejmana ibn Abdul Malika (dynastia Umajjadów). Kiedy tylko Sulejman został pochowany, Umar bin Abdul Aziz (RA) poczuł, że trzęsie się ziemia. Zapytał, co to jest, a ktoś odpowiedział mu, że to przygotowują konie dla nowego kalifa. Przyjechał wielki orszak konny, a Umar bin […]

Więcej

Abdul Malik – syn kalifa Umara bin Abdul Aziza

Abdul Malik cały czas pomagał swojemu ojcu w praktykowaniu Islamu i wielbieniu Allaha , zachęcał go także do praktykowania religii i do sprawiedliwego postępowania. Umar bin Abdul Aziz (RA) miał kilku synów i wszyscy byli dobrymi muzułmanami, ale Abdul Malik był najlepszy z nich – i Umar (RA) dziękował Allahowi za to, że dał mu […]

Więcej

Wiara Ahlus Sunna łal Dżama`ah odnośnie Sahaba

Allâh, z powodu swojego miłosierdzia i dobroci dla Swoich sług i z powodu Swojej łaski dla nich, zesłał do nich Wysłannika spośród nich samych, aby zakomunikować im Wiadomość od Pana i poprowadzić ich do wszystkiego, co da im korzyść oraz ostrzec ich przed wszystkim, co im zaszkodzi. I zaprawdę, Prorok (pokój z nim) wypełnił swój […]

Więcej