Abdul Malik – syn kalifa Umara bin Abdul Aziza

Abdul Malik cały czas pomagał swojemu ojcu w praktykowaniu Islamu i wielbieniu Allaha , zachęcał go także do praktykowania religii i do sprawiedliwego postępowania. Umar bin Abdul Aziz (RA) miał kilku synów i wszyscy byli dobrymi muzułmanami, ale Abdul Malik był najlepszy z nich – i Umar (RA) dziękował Allahowi za to, że dał mu takiego syna. Przekazano, że Abdul Malik wyglądał jak Umar ibn al-Khattab (RAA), a z bogobojności przypominał Umara ibn al-Khattaba (RA) i jego syna, Abdullaha ibn Umara (RAA).

Kuzyn Abdul Malika, 'Asim, opowiadał, że przyjechał do Damaszku, kiedy Abdul Malik był jeszcze kawalerem, i zatrzymał się w jego domu. Po modlitwie Isha Abdul Malik zgasił lampkę oliwną i każdy z nich poszedł spać, ale kiedy 'Asim obudził się w ostatniej części nocy, zobaczył, że Abdul Malik się modli. Abdul Malik powtarzał między innymi fragment Sury Asz-Szu’ara (Poeci), w którym Allah mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego):

Jak ci się wydaje? Jeślibyśmy pozwolili im używać życia przez wiele lat,
A potem przyszłoby do nich to, co im zostało obiecane,
To czyż przyniesie im jakąkolwiek korzyść to, co było im dane używać?
” (Ajaty
od 205. do 207.)

„To, co im zostało obiecane” oznacza Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny, a ten fragment Qur’anu mówi o tym, że przyjemności życia doczesnego nie uchronią nas przed Piekłem. Abdul Malik płakał, kiedy recytował te wersety, ponieważ odnosił je do sytuacji swojej rodziny (do władzy, jaką sprawowali) i chciał zapamiętać, że bycie dobrym muzułmaninem jest ważniejsze od wygód i bogactwa. Kiedy 'Asim usłyszał, że Abdul Malik płacze, powiedział: La ilaha Illa’llah, Alhamduli’llah. Wtedy Abdul Malik przestał płakać na głos.

Ta historia pokazuje nam znaczenie dodatkowej modlitwy nocnej (Qiyam lub Tahadżdżud) i zachęca nas do tego, żebyśmy znaleźli czas na tę modlitwę. Prorok Muhamad (SAAWS) powiedział, że dwa rodzaje oczu nie znajdą się w Piekle – oczy, które płakały ze strachu przed Allahem (jeśli mężczyzna płacze, bo boi się Allaha , to nie znaczy, że nie jest męski – mężczyzna powinien być „twardy”, ale nie przed Allahem , a nad tym, kto płacze z tego powodu, być może Allah się zmiłuje) i oczy, które nie spały (czuwały w nocy) na drodze Allaha .

Abdul Malik był młody, ale miał bardzo dużą wiedzę religijną. Kiedy Umar ibn Abdul Aziz (RA) został kalifem, zwołał uczonych i zapytał ich, co ma zrobić z rzeczami, które zostały bezprawnie odebrane ich właścicielom przez poprzedniego kalifa. Większość uczonych odpowiedziała, że nie był za to odpowiedzialny, więc może te rzeczy zatrzymać, ale Umar (RA) nie był z tej odpowiedzi zadowolony. Wtedy jeden z uczonych powiedział: Więc poślij po swojego syna, bo on ma wiedzę nie mniejszą od nas. Abdul Malik przyszedł i powiedział: Jeśli wiesz, że te rzeczy według prawa należą do ich właścicieli, zwróć je im, jeśli nie chcesz zostać wspólnikiem twojego poprzednika (czyli: jeśli nie chcesz okazać się niesprawiedliwym tak jak on).

Autor: Abd ul-Karim