Braterstwo

Proponowane przez Islam braterskie stosunki między ludźmi prowadzą do utworzenia społeczeństwa opartego na wzajemnej życzliwości, co pomogłoby w zaprowadzeniu bezpieczeństwa na świecie. Takie braterskie stosunki logicznie wynikają z pochodzenia wszystkich ludzi od dwojga pierwszych rodziców, Adama(PZN) i Ewy. Wysłannik Allaha (PZN) powiedział: Ludzie są dziećmi Adama, a Adam został stworzony z gliny. Sam Allah w […]

Więcej

Jedność w Islamie

To, jak wielką wagę Islam przywiązuje do umacniania poczucia wspólnoty wśród muzułmanów, widać już choćby na przykładzie modlitwy. Nawet, kiedy modli się jedna osoba, nie powtarza w modlitwie – „oto Ciebie czczę i Ciebie proszę o pomoc”! Mówi: „Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc!” „Prowadź nas drogą prostą”, nie „prowadź mnie drogą prostą”! […]

Więcej

Przyjaźń i Kontakty z Innymi Ludźmi

Islam nie jest religią, która nakłada na człowieka jedynie obowiązki postu czy modlitwy, a każe mu zamykać się w samotności, bez podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Świadczy o tym choćby wynagrodzenie, jakie dostajemy za modlitwę w zgromadzeniach, podkreślanie wagi spotkań w meczecie czy spotkań, na których muzułmanie razem wspominają Allaha. Wiele hadisów mówi o wynagrodzeniu, […]

Więcej

Wspólnota Muzułmańska w Nie-Mzułmańskim Kraju

Pamiętajmy, że najpierw jesteśmy muzułmanami, a później dopiero Polakami, Hindusami, Afrykanami, Arabami, Jordańczykami, Palestyńczykami itd. Prorok(PZN) powiedział, że biały muzułmanin nie jest lepszy od czarnego ani czarny nie jest lepszy od białego, ani Arab nie jest lepszy od nie-Araba, a nie-Arab od Araba. Najważniejsze powinno być to, że wszyscy jesteśmy braćmi w Islamie i wszyscy […]

Więcej