Jałmużna jako Filar Islamu

Allah w Qur’anie mówi o jałmużnie osiemdziesiąt dwa razy i za każdym razem wymienia ją razem z modlitwą, przypominając o obowiązku odprawiania modlitwy i dawania jałmużny, zachęcając wszystkich muzułmanów do dawania jałmużny i napominając ich, aby przestrzegali tego obowiązku bogatego człowieka i prawa, jakie zostało ustanowione dla biednego człowieka. Dzisiejsze badania udowadniają, że gdyby wszyscy […]

Więcej

Zakat, Zakat al-Fitr, Sadaqa

»I zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię, – tak jak hanifowie – odprawiali modlitwę i dawali zakat. To jest religia prawdziwa.« (Sura al-Baiyyna, 98:5) Allah Ta’ala nałożył na muzułmanów obowiązkowy podatek na cele dobroczynne, który nosi w języku arabskim miano: ZAKAT. W Islamie mamy DWA obowiązkowe rodzaje zakatu: ZAKAT: podatek […]

Więcej

Jałmużna i Dobroczynność

Islam opiera się na pięciu filarach, z których trzecim jest jałmużna (szerzej rozumiana jako dobroczynność). Nasza religia wymaga od wierzących szczodrości i miłosierdzia, umiarkowania w zaspokajaniu własnych potrzeb i pamiętania o tym, że część błogosławieństwa Allaha, jakim jest majątek wiernego, przynależy tym, którzy tego majątku nie mają. Wysłannik Allaha (PZN) powiedział: Dający jałmużnę jest bliżej […]

Więcej
Księga Jałmużny