Sunna

Sunna jest drugim źródłem naszej religii i tworzy ją wszystko to, co Prorok Muhammad (SAAWS) zrobił i powiedział, jak również to, na co przyzwolił. Lingwistycznie słowo sunna pochodzi od źródłosłowia sana (سن), które oznacza ścieżkę lub drogę i właśnie tą drogą powinniśmy kroczyć. Opinie i sposoby postępowania Proroka Muhammada (SAAWS) są, więc wzorem dla muzułmanów i stanowią najlepszą interpretację Koranu.

Powiedz (Muhammadzie): „Jeśli kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest przebaczający, litościwy!” Koran 3:31

Hadisy Kudsi

40 Hadisów Imama Nawawiego

Sahih al-Buchari

Rijad as-Salihin

Terminologia Hadisów