Aspekt Moralny Islamu

Islam został objawiony po to, by udoskonalić system moralny. Prorok (SAAWS) powiedział: Zostałem wysłany, by udoskonalić i dopełnić szlachetne cechy moralności. (Hakim) Każda dobra cecha jest przez islam wychwalana a każda zła jest potępiana. Allah mówi: Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro, a odsuwaj się od nieświadomych! (7:199) Pewnego razu Prorok (SAAWS) zadał swym towarzyszom pytanie, […]

Więcej

Małżeństwo i Dzieci

Najważniejszą sprawą w małżeństwie jest zgoda męża i żony. Małżeństwo musi być zawarte przez obie strony dobrowolnie! Mówi się, że w Islamie kobieta nie ma nic do gadania i ojciec wydaje za mąż córkę (albo starszy brat – siostrę) bez ich zgody. To prawda, że tak czasami się zdarza, ale nie ma to nic wspólnego […]

Więcej

Praktykowanie Islamu a Muzułmańska Rodzina

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „I na wyścigi spieszcie ku przebaczeniu od waszego Pana i ku Ogrodowi – którego rozległość jest jak niebiosa i ziemia – przygotowanemu dla ludzi bogobojnych; Dla tych, którzy rozdają, i w radości, i w utrapieniu; dla tych, którzy powstrzymują gniew i przebaczają ludziom; – a Allah […]

Więcej

Prawa dzieci

Wśród praw jakie należą się dzieciom jest prawo do ochrony życia, troski o ich sprawy, zapewnienie odpowiedniego wychowania, wypełnienia ich potrzeb: jedzenie, picie, odzież i mieszkanie. Prorok powiedział: Wystarczającym grzechem dla człowieka jest zaniedbywanie rodziny. (Abu Dałud) Dzieci mają prawo otrzymać od rodziców ładne imię. Prorok powiedział: Zaprawdę w Dniu Sądu, będziecie zawołani swoim imieniem […]

Więcej

Prawa krewnych

Islam nakazuje muzułmaninowi pomagać krewnym i opiekować się nimi: finansowo w miarę jego możliwości wypełniając ich potrzeby poprzez obowiązkową lub dobrowolną jałmużnę i moralnie poprzez troskę o ich stan, traktowanie ich z uprzejmością i współczuciem oraz dzielenie z nimi radości i trosk. Allah mówi: Bójcie się Boga, o którego jedni drugich pytacie, i czcijcie łona! […]

Więcej

Prawa należne żonie

1) Mahr (wiano) Kobieta ma prawo do mahr, który powinien zostać określony przy zawarciu kontraktu małżeńskiego. Jest to zasadniczy warunek zawarcia małżeństwa i nie można go ominąć nawet, jeśli żona zdecyduje inaczej. Dopiero po zawarciu małżeństwa żona może zwrócić mężowi jego dar. Allah mówi: Dawajcie kobietom wiana jako dar. Jeśli one jednak są dobre dla […]

Więcej

Podążanie Drogą Prostą

Pewnego razu (już w późniejszych latach jego życia) do Proroka (PZN) przyszedł Umar i żartując, powiedział mu: Osiwiałeś. Prorok (PZN) odpowiedział, że osiwiał, bo sprawiła to Sura Hud (która mówi przede wszystkim o istiqama – podążaniu Drogą Prostą i trzymaniu się Drogi Prostej). Trzymanie się Drogi Prostej i podążanie nią jest nakazane nam wszystkim i […]

Więcej

Prawdziwe i wieczne szczęście w Islamie

Pewnego dnia Prorok Muhammad(PZN) wraz ze swoimi towarzyszami przechodził koło świeżych grobów na muzułmańskim cmentarzu. Powiedział do sahabów: Pomódlcie się dwa rakaty za tych, którzy się w nich znajdują. Później dodał: Gdyby zsumować czas waszego życia, wyniósłby siedem wieków, ale dla martwych cały ten czas byłby mniej warty niż dwa rakaty modlitwy, bo oni są […]

Więcej

Cierpliwość

Jednym z najbardziej znanych fragmentów Qur’anu, w którym Allah mówi o cierpliwości, jest Sura 103. (Al-Asr): „W Imię Allaha Miłosiernego, Litościwego! Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby! Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobre uczynki, I wspierali się wzajemnie prawdą, i wspierali się wzajemnie cierpliwością!” (Według innego tłumaczenia: „I zachęcali się wzajemnie do prawdy, […]

Więcej

Maniery Rozmowy

Mowa jest jednym z darów, jakie człowiek dostał od Allaha i wyrazem Miłosierdzia Allaha, co potwierdzają pierwsze wersety Sury Ar-Rahman (w znaczeniu wg J. Bielawskiego): „Miłosierny! On nauczył Qur’anu, on stworzył człowieka, on nauczył go jasnego wyrażania się.” Jednak zarówno Qur’an, jak hadisy Proroka Muhammada (PZN) uczą nas, że przez ten dar człowiek może być […]

Więcej