Wygląd Zewnętrzny Muzułmanina

Jednym z celów Islamu jest oczyszczanie duszy ze złych cech i skłonności, a to z kolei w naszej religii wiąże się z oczyszczaniem ciała. Nasza dusza oczyszcza się z tego, co złe, przez oddawanie czci Allahowi, przez pracę nad sobą, abyśmy potrafili stać się całkowicie poddanymi. Naszym najważniejszym obowiązkiem wobec Stwórcy jest modlitwa, a z […]

Więcej

Prawdomówność

Allah w Qur’anie wielokrotnie mówi o ludziach, którzy odrzucają Jego znaki, nie wierzą w Jego objawienia, przekazane nam w Księgach i przez Proroków – o ludziach, którzy trzymają się swoich religii i swoich fałszywych wyobrażeń. Qur’an nazywa takich ludzi tymi, którzy wymyślają kłamstwo przeciwko Allahowi i pyta: „A kto jest bardziej nienawistny Allahowi od tego, […]

Więcej

Czas i Jego Wykorzystanie

Na początek przypomnijmy dwa hadisy Proroka Muhammada (PZN). Jeden mówi, że w Dniu Sądu człowiek nie zrobi nawet kroku, dopóki nie zostanie rozliczony z czterech rzeczy: z jego życia i tego, jak je spędził, z jego młodości i tego, jak ją stracił, z jego pieniędzy – jak je zdobył i jak je wydał, oraz z […]

Więcej

Wiarygodność i Prawo Allaha

Podstawową powinnością każdego muzułmanina jest wypełnianie wszelkich obowiązków – niezależnie od tego, czy wynikają ze zobowiązań wobec ludzi, czy z obowiązków wobec Allaha; bez zaniedbywania ani jednych, ani drugich. Spełnianie obowiązków wynikających z Prawa Allaha obejmuje rozmaite cele, a wszystkie prowadzą do tego, żeby człowiek czuł się odpowiedzialny przed swoim Stwórcą nie tylko w sprawach […]

Więcej

Nauka i Wiedza

Islam jest religią, która kładzie bardzo duży nacisk na pogłębianie wiedzy (niekoniecznie tylko religijnej). Prorok Muhammad(PZN) powiedział: Zdobywanie wiedzy jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Pierwsze słowa Qur’anu, jakie Allah objawił Swojemu Wysłannikowi(PZN), mówią (Sura Al-Alaq, ajaty od 1. do 5., tłumaczenie znaczenia wg J. Bielawskiego): „Głoś! W Imię twego Pana, Który stworzył! Stworzył człowieka z grudki […]

Więcej

Jak rozmawiać z Ateistą?

I od razu na początek – nie zaczynajmy od tego, że Allah wymienia w Qur’anie znaki dla ludzi, którzy wierzą. Dla tego człowieka taki argument nie będzie nic znaczył, bo on nie wierzy w Allaha ani w Jego Księgi. Takich ludzi można podzielić na trzy grupy: – tych, którzy nie wierzą, ale szukają swojej drogi; […]

Więcej

Jak rozmawiać z Innowiercą?

Kiedy rozmawiamy z ludźmi innych religii, mogą nas zapytać, dlaczego wybraliśmy akurat Boga-Allaha, a nie wiarę w Trójcę czy Jahwe żydów, który też jest jeden. I tutaj uwaga: nie odpowiadamy im, dlaczego wybraliśmy Islam (bo religia pokoju, bo posty, bo dobroczynność…), tylko powinniśmy im odpowiedzieć, co podoba się nam w przedstawieniu Boga w Islamie. Można […]

Więcej

O Kobietach i Zakazanym Spojrzeniu

Oczywistym jest, że Allah w Qur’anie nakazuje spuszczanie lub odwracanie wzroku. Wszyscy wiemy również, że Prorok (SAAWS) radził Alemu, by po pierwszym przypadkowym spojrzeniu, drugi raz nie patrzył na to, co zakazane. Warto przypomnieć również, że gdy Prorok (SAAWS) przyjmował gości, kiedy w jego pokoju była też jego żona (lub żony). Wtedy Prorok (SAAWS) i […]

Więcej

Picie Alkoholu

Jednym z obowiązków każdego muzułmanina jest wybieranie dobrego jedzenia i picia. Takim dobrym pożywieniem jest to, co jest dla nas właściwe i to, na co zezwolił nam Allah. Z kolei powinniśmy unikać tego, czego zabrania nam Allah w Qur’anie i tego, czego według dobrych hadisów zakazywał Prorok (PZN). Pamiętajmy przy tym, że Allah zakazał nam […]

Więcej

Równość ludzi w Islamie

W Islamie każdy człowiek ma taką samą pozycję – niezależnie od jego płci, koloru skóry, majątku czy pochodzenia. Allah w Qur’anie (Sura Al-Hudżurat – Komnaty – ajat 13., znaczenie wg J. Bielawskiego) mówi, co znaczy: „O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, […]

Więcej