Wyjaśnienie kwestii Al-Kadar (Przeznaczenie)

Pytanie: Czy wynik naszych działań jest z góry ustalony, a my wpływ mamy jedynie na wybór metody działania? Na przykład, kiedy Allah przeznacza wiernemu iż wybuduje on meczet – nie pozostaje w gestii człowieka czy go wybuduje czy nie, natomiast Allah pozostawia człowiekowi wybór odnośnie sposobu, w jaki go wybuduje. Podobnie, kiedy Allah 'przeznacza’ grzech, […]

Więcej