Co należy robić gdy zbliża się śmierć?

I. Co powinna robić osoba, która czuje że niedługo umrze? 1. Powinna ona zaakceptować wolę Allaha i pamiętać, że wszystko to co spotyka wierzącego, jest dla niego dobrem. Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Jak dobra jest sytuacja wierzącego, wszystko jest na jego korzyść a jest tak tylko w przypadku muzułmanina. Jeśli spotyka go dobro, jest za […]

Więcej

Co należy zrobić gdy dana osoba umrze?

I. Co powinniśmy zrobić gdy dana osoba umrze? 1. Powinniśmy zamknąć jej oczy. Zostało przekazane, że Prorok (SAAWS) zamknął oczy Abu Salamie (RAA). [12] 2. Powinniśmy wznosić za nią suplikacje. 3. Powinniśmy zakryć całe jej ciało, włącznie z głową. – Wyjątek stanowią tu osoby zmarłe w czasie hadżdż/umra, którym nie należy zakrywać głowy. 4. Powinniśmy […]

Więcej

Znaki dobrego przyjęcia danej osoby przez Allaha

1. Wypowiedzenie szahady tuż przed śmiercią. 2. Odejście z tego świata, z potem na czole. Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Wierzący umiera z potem na czole.[20] 3. Śmierć w piątek. Wysłannik Allaha (SAAWS): Allah ochroni przed próbą grobu muzułmanina, który zmarł w piątek, zarówno za dnia, jak i w nocy.[21] 4. Męczeńska śmierć na polu walki. […]

Więcej

Obmycie zmarłego

1. Należy obmyć zmarłego, najszybciej jak jest to tylko możliwe. 2. Kto dokonuje obmycia? a) Ten, kogo zmarły wyznaczył w testamencie. b) Dzieci, wnukowie, rodzice, dziadkowie. c) Każdy kto wie jak należy dokonać obmycia. – Mężczyźni obmywają mężczyzn, a kobiety kobiety, wyjątek stanowią tu małżonkowie. Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział do Aiszy (RAA): „Jeśli umrzesz przede […]

Więcej