Co należy robić gdy zbliża się śmierć?

I. Co powinna robić osoba, która czuje że niedługo umrze?

1. Powinna ona zaakceptować wolę Allaha i pamiętać, że wszystko to co spotyka wierzącego, jest dla niego dobrem.

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Jak dobra jest sytuacja wierzącego, wszystko jest na jego korzyść a jest tak tylko w przypadku muzułmanina. Jeśli spotyka go dobro, jest za nie wdzięczny Allahowi to jest to dla niego dobre; a jeśli spotykają go nieszczęścia i znosi je cierpliwie, to jest to dla niego lepsze. [1]

2. Powinna ona utrzymać równowagę między obawą przed karą, a nadzieją na nagrodę.

Zaprawdę, twój Pan jest szybki w karaniu! I, zaprawdę, On jest przebaczający, litościwy! [2]

3. Nie może ona, życzyć sobie śmierci.

Gdy Abbas (RAA) cierpiąc z powodu śmiertelnej choroby, życzył sobie śmierci, Prorok (SAAWS) powiedział do niego: „Nie życz sobie śmierci, gdyż dzięki dłuższemu życiu będziesz mógł uczynić więcej dobra, za co otrzymasz większą nagrodę, a jeśli popadłbyś w grzech, miałbyś szansę okazać skruchę.” [3]

4. Powinna ona w miarę możliwości naprawić szkody jakie wyrządziła za swojego życia (powinno się prosić o wybaczenie tych, których się obgadywało, oddać długi i skradzione przedmioty itd.).

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Czy wiecie kto jest (prawdziwym) bankrutem? Jest nim ten, który (w Dniu Sądu Ostatecznego) przychodzi z ilością dobrych uczynków, tak wielką jak wielka jest góra, ale nagrodę za nie wszystkie musi przekazać tym, których prawa naruszył. [4]

5. Powinna ona spisać testament, który musi być dobrze chroniony.

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Muzułmanin, który ma coś do przekazania, musi spisać swój testament w okresie krótszym niż dwie noce. [5]

6. Przy spisywaniu testamentu obecnych powinno być dwóch świadków.

Żądajcie świadectwa dwóch świadków spośród waszych mężczyzn! A jeśli nie będzie dwóch mężczyzn, to jeden mężczyzna i dwie kobiety mogą być świadkami, na których się zgodzicie; jeśli jedna z nich zbłądzi, to druga będzie mogła ją napomnieć. A świadkowie niech nie odmawiają, kiedy są wzywani! [6]

7. Powinna ona rozdzielić swój majątek postępując zgodnie z wytycznymi Koranu.

8. Fragmenty testamentu, sprzeczne z zasadami Islamu nie mogą zostać spełnione.

– Przykładowo nie można przekazać całego majątku dla meczetu, gdyż przynajmniej 2/3 należą się rodzinie.

9. Powinna ona wyraźnie zaznaczyć w swoim testamencie, że nie życzy sobie by po jej śmierci obchodzono się z jej ciałem w jakikolwiek sprzeczny z Islamem sposób.

Przykładowo:
– Autopsja jest Haram, jeśli nie ma powodów, by ją przeprowadzić.
– Tak samo Haram jest pochówek w trumnie. Mimo iż prawo polskie zabrania muzułmanom chowania ich zmarłych zgodnie z przepisami naszej religii, powinniśmy napisać że nie chcemy być pochowani w trumnie, gdyż dzięki temu oczyścimy się z tego grzechu.

Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej możliwości. [7]

II. Co należy powiedzieć osobie bliskiej śmierci?

1. Powinniśmy przypomnieć jej o ważności wypowiedzenia: „La illaha illa Allah”.

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ten, kto umrze wiedząc, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah (La illaha illa Allah), wejdzie do Raju”. [8]

2. Powinniśmy wznosić za niego suplikację.

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Gdy odwiedzacie umierającego, powinniście mówić dobre słowa, gdyż aniołowie będą mówić za wami Amin. Powinniście mówić: „Boże przebacz mu i zastąp go kimś kto będzie od niego lepszy”. [9]

3. Twarz umierającego nie musi być zwrócona w stronę Mekki, jeśli jest zwrócona w tym kierunku nie ma w tym nic złego, ale specjalne jej zwracanie to innowacja.

III. Jak powinniśmy postąpić z umierającym nie-muzułmaninem?

1. Możemy go odwiedzić.

Anas bin Malik (RAA) powiedział: Chłopiec spośród żydów, który służył Wysłannikowi Allaha (SAAWS), pewnego dnia zachorował. Prorok (SAAWS) odwiedził go w jego domu. Usiadł obok jego głowy i powiedział: „Przyjmij Islam”. Chłopiec spojrzał na swojego ojca, a ten powiedział: „Posłuchaj Abu al-Kasima”. Chłopiec przyjął Islam, a Prorok (SAAWS) wychodząc od niego, powiedział: „Dziękuję Allahowi za uratowanie go przed Piekłem”. [10]

2. Nie możemy uczestniczyć w jego procesji pogrzebowej.
Ci, którzy nie zaświadczają fałszu (m.in. nie uczestniczą w obrządkach nie-muzułmanów). [11]


1 Muslim.
2 Koran, 7:167.
3 Ahmad, Al-Hakim.
4 Muslim.
5 Al-Buchari.
6 Koran, 2:282.
7 Koran, 2:286.
8 Muslim.
9 Abu Daud.
10 Al-Buchari. Abu al-Kasim (dosłownie: Ojciec Kasima) to przydomek Proroka Muhammada (SAAWS), pochodzący od imienia jego syna, który zmarł we wczesnym dzieciństwie.
11 Koran, 25:72. Patrz: „Dżami al-Bajan fi Tawil al-Kuran” at-Tabari; „Al-Dżami li al-Ahkam al-Kuran” al-Kurtubi; „Fatawa al-Kubra” ibn Tajmijja.