Małżeństwo w Islamie

Islam pozwala ludziom na zaspokajane ich potrzeb seksualnych jedynie w ramach małżeństwa, gdyż Allah nie chce, aby człowiek spełniał swoje żądze bez zahamowań, jak w przypadku innych stworzeń, ani też, aby kontakty damsko-męskie były chaotyczne i pozbawione kryteriów. Stwórca ustanowił odpowiednie prawo w celu panowania człowieka nad jego seksualnością, dzięki czemu zachowa on swoją godność […]

Więcej

Ujrzenie Kobiety przed Ślubem

Pytanie: Jeżeli młody mężczyzna pragnie poślubić młodą kobietę, czy obowiązkiem jest aby ją ujrzał przed ślubem? Czy jest na miejscu aby kobieta odkryła swoją głowę aby ukazać więcej ze swojego piękna mężczyźnie który jej się oświadcza? Odpowiedź: Nie ma w tym nic złego w tym (aby mężczyzna ją ujrzał), nie jest to jednak obowiązkowe. Zalecane […]

Więcej

Małżeństwo z nie-Muzułmankami

Radzę wszystkim Muzułmanom aby nie żenili się z nie-Muzułmankami. Mężczyzna powinien dokonać wszelkich starań aby ożenić się z Muzułmanką, gdyż przyniesie to dobro jemu samemu i jego dzieciom, zarówno w tym życiu jak i w życiu przyszłym. Jeżeli chodzi o małżeństwo z kuffaar (niewiernymi), jeżeli nie należą do Ludu Księgi, tak jak żydzi i chrześcijanie, […]

Więcej

Małżeństwo Muzułmanki z Nie-Muzułmaninem

»O wy którzy wierzycie, gdy przychodzą do was kobiety wierzące które wyemigrowały, sprawdźcie [ich wiarę]; Allâh zna najlepiej ich wiarę, gdy upewnicie się że są one prawdziwie wierzące, nie odsyłajcie ich do niewierzących. Nie są one już im dozwolone [jako żony], i niewierzący nie są dozwoleni im [jako mężowie]. Dajcie niewierzącym to co oni wydali […]

Więcej

Miłość w Małżeństwie Muzułmańskim

Allah objawił w Koranie: »A z Jego znaków jest to, iż On stworzył was z prochu; następnie oto, wy ludzie, rozprzestrzeniliście się. I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony z was samych, abyście żyli we wzajemnym spokoju; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie.« (Surah ar-Rum, 30:20-21) Prorok Muhammad, sal […]

Więcej

Rozwód w Islamie

Islam patrzy na małżeństwo jako na święty związek i dlatego szczególnie dba o umocnienie więzi miedzy małżonkami, aby nie dopuścić do ich zerwania. Najlepszym dowodem na świętość związku małżeńskiego jest określenie go przez Allaha jako ‘uroczyste przyrzeczenie’. {a one otrzymały od was uroczyste przyrzeczenie.} (Kur’an 4; 21) Kolejnym dowodem na wielkie znaczenie małżeństwa jest powiedzenie […]

Więcej

Khul`a, Rozwód Iniciowany przez Kobietę

Khul`a czyli rozwód inicjowany przez kobietę polega na tym, że kobieta „wykupuje się” oddając mężowi swój mahr lub mniej, a on daje jej rozwód. Główną zasadą braną tutaj pod uwagę jest werset, którego znaczenie można przetłumaczyć jako: {…Nie jest wam (mężczyznom) dozwolone zabierać cokolwiek z tego, coście dali swoim żonom.Chyba że oboje się obawiają, że […]

Więcej
Islam a Seks