Małżeństwo z nie-Muzułmankami

Radzę wszystkim Muzułmanom aby nie żenili się z nie-Muzułmankami. Mężczyzna powinien dokonać wszelkich starań aby ożenić się z Muzułmanką, gdyż przyniesie to dobro jemu samemu i jego dzieciom, zarówno w tym życiu jak i w życiu przyszłym.

Jeżeli chodzi o małżeństwo z kuffaar (niewiernymi), jeżeli nie należą do Ludu Księgi, tak jak żydzi i chrześcijanie, to według jasnych dowodów z Księgi, i zgody Uczonych, małżeństwo takie jest zabronione. Uczeni zgodni są co do tego, że zabronione jest Muzułmaninowi żenić się z buddystkami, komunistkami, ateistkami i tym podobnym. Allah (Subhaanahu ła Ta’aala) mówi:

„…I nie żeńcie się z kobietami, które czczą bożków, dopóki one nie uwierzą…” [Surah al-Baqarah, 2:221]

Gdy zawarta została umowa w Hudaybiyah, Allah (Subhaanahu ła Ta’aala) nakazał aby kobiety wierzące [muzułmanki], które pragnęły wyemigrować do [ziemi] Proroka (sal allahu `alejhi ła sallaam) nie były wysyłane z powrotem do swych niewierzących mężów. Allah mówi:

O wy, którzy wierzycie! Kiedy przyjdą do was kobiety wierzące, które razem wywędrowały (…),to nie odsyłajcie ich do niewiernych: one nie są już im dozwolone ani oni nie są dozwoleni dla nich.” [Surah al-Mumtahinah, 60:10]

Dlatego nie jest dozwolone muzułmaninowi żenić się z niewierzącą kobietą, jeżeli nie jest z Ludu Księgi, a są to tylko żydzi i chrześcijanie. Traktowani są jako tacy, tak długo jak trzymają się nauk zawartych w ich Księdze. Jeżeli jednak stają się komunistami lub przeczą istnieniu Stwórcy, nie należą już do Ludu Księgi, lecz stają się ateistami. Lecz tak długo jak należą do Ludu Księgi, przestrzegają nauk Chrześcijaństwa czy Judaizmu oraz wierzą w Allaha (Boga) i Zmartwychwstanie, wtedy można się z nimi żenić. Warunkiem jest jednak że znane są z cnotliwości i czystości, i wiadomo że nie dopuszczają się cudzołóstwa. Allah dozwolił nam czyste, cnotliwe kobiety należące do Ludu Księgi, mówiąc w Koranie:

Dzisiaj są wam dozwolone dobre rzeczy; dozwolone wam jest pożywienie tych, którym została dana Księga; a wasze pożywienie jest im dozwolone. [Dozwolone są wam jako żony]kobiety cnotliwe spośród wierzących, i kobiety cnotliwe* spośród tych, którym została dana Księga przed wami, jeśli daliście im należny posag jako ludzie uczciwi, nie będąc rozpustni, i nie biorąc ich sobie jako nałożnice…” [Surah al-Maa’idah, 5:5]

Allah dozwolił Muzułmanom cnotliwe i czyste kobiety które są wolne i nie są niewolnicami. Dlatego też nie jest złem żenić się z kobietami Ludu Księgi, jeżeli zaistnieje potrzeba. Niemniej jednak, powstrzymanie się od tego i żenienie się z Muzułmankami jest lepsze i zalecane, szczególnie w dzisiejszych czasach.

Ryzyko związane z poślubieniem [kobiet Ludu Księgi] które dziś istnieje jest większe, gdyż mają one kontrolę nad swymi mężami i majątkiem, przez co mogą doprowadzić swych mężów lub swoje dzieci do niewiary w Allaha.

Radzę wszystkim braciom, gdziekolwiek by się nie znajdywali, aby nie poślubiali nie-Muzułmanek, byli świadomi ryzyka z tym związanym i zdawali sobie sprawę ze skutków. Powinni raczej dokonać wszelkich starań aby poślubić Muzułmanki, kształcić je i prowadzić ku dobru. Jest to bardziej bezpieczne, szczególnie w naszych czasach gdzie zło i zgorszenie się rozprzestrzenia. Niewierzący uzyskali dziś przewagę [materialną, polityczną] nad muzułmanami, a kobiety w krajachKuffar, są w stanie zdominować swych mężów Muzułmanów, starając się przyciągnąć ich i dzieci do swej fałszywej religii.

*Allah dozwolił nam żenić się jedynie z kobietami cnotliwymi. Z tego powodu muzułmanin nie powinien żenić się z kobietą, która żartuje sobie z religii, nieodpowiednio się ubiera, pije alkohol, używa obelżywego języka, nie ma szacunku do męża itd.(przyp. binJellula)

Źródło

Autor: Szeich Bin Baz (RA)

Tłumaczył: Abu Anas bin Marian