Wiara w Życie Przyszłe

Musimy wierzyć, że świat kiedyś przestanie istnieć. Allah mówi: Wszystko, co jest na niej, przeminie. (55:26) Kiedy Allah zapragnie unicestwić ten świat, wyda rozkaz aniołowi Israfilowi, by zadął w trąbę. Wtedy wszystko ulegnie zniszczeniu i śmierci. Po raz kolejny Israfil na rozkaz Allaha zadmie i zmartwychwstaną ze swoich grobów wszyscy ludzie a ich kosci połączą […]

Więcej

Jak wygląda śmierć?

Kiedy umiera wierny, przychodzą do niego trzej aniołowie w białych szatach i anioł śmierci. Aniołowie w białych szatach zadają jego duszy trzy pytania: Kto jest twoim Panem? Jaka jest twoja religia? Kogo uznałeś za Proroka? Wierny bez problemu odpowie, że jego Panem jest Allah , jego religią jest Islam, a za Proroka uznał Muhammada (SAAWS). […]

Więcej

Główne oznaki Dnia Ostatecznego

1. Pojawienie się Dadźdźal’a Lingwistycznie, słowo Dadźdźal pochodzi od słowa Dadźl, które znaczy kłamać i oszukiwać. Religijnie, dotyczy człowieka który jest oszustem mającym się pojawić w Dniach Ostatecznych, przypisując sobie boskość. Jego pojawienie potwierdzone jest w Sunnie oraz w Idźmaa’ (konsensus). Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: „Powiedz: 'O Allah, zaprawdę szukam schronienia u […]

Więcej

Wielkie Znaki Końca Świata

Pierwszym znakiem będzie przyjście Mahdiego – osoby z rodziny Proroka (SAAWS). Mahdi będzie potomkiem Proroka (SAAWS) z linii Fatimy i będzie miał na imię dokładnie tak samo, jak Wysłannik Allaha (SAAWS) – Muhammad bin(syn) Abdullah. Mahdi przyjdzie wtedy, kiedy na świecie będzie panowała niesprawiedliwość i zepsucie, i zapoczątkuje on okres sprawiedliwości i dobroci. Wszyscy powinniśmy […]

Więcej

Mahdi i Mesjasz

Madhi Mahdi pojawi się pod koniec świata. Jest on jednym z prawowiernych Khalifów i Imamów. Nie jest to Mahdi który jest oczekiwany przez Szyitów, którzy twierdzą że pojawi się on z tunelu Samarra. Imam Ibn Kathir pisze że prawdopodobnie pojawi się on przed (drugim) przyjściem Mesjasza. Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział: „Mahdi jest […]

Więcej

Dzień Zmartwychwstania, wszechświat i Potęga Allaha

Allah Wzniosły Błogosławiony powiedział (co znaczy): {Oni nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą. Ziemia w całości będzie Jego garścią w Dniu Zmartwychwstania, a niebiosa będą zwinięte w Jego prawicy. Chwała Mu! On jest wyniosły ponad to, co Jemu przypisują jako współtowarzyszy!} (Surah az-Zumar, 39:67) Ibn Mas`ud przekazał, „Pewien Rabin przyszedł do Wysłannika Allaha mówiąc, 'O […]

Więcej
Logiczne Dowody potwierdzające Słuszność Wiary w Dzień Sądu Ostatecznego