Mahdi i Mesjasz

Madhi

Mahdi pojawi się pod koniec świata. Jest on jednym z prawowiernych Khalifów i Imamów. Nie jest to Mahdi który jest oczekiwany przez Szyitów, którzy twierdzą że pojawi się on z tunelu Samarra.

Imam Ibn Kathir pisze że prawdopodobnie pojawi się on przed (drugim) przyjściem Mesjasza.

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział: „Mahdi jest jednym z nas, z mojej rodziny. W ciągu jednej nocy Allah go przygotuje.” [1]

`Abdullah ibn Mas`uud przekazał że Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział: „Nawet jeżeli pozostał by tylko jeden dzień do końca świata, został by przedłużony tak że jeden z moich potomków lub z moich domowników został by zesłany; będzie miał na imię tak samo jak ja i jego ojciec będzie miał tak samo na imię jak mój. Wypełni on ziemię sprawiedliwością i uczciwością, tak jak była wypełniona niesprawiedliwością i opresją.” [2]

Abu Sa`id przekazał że Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział: „Mahdi będzie moim potomkiem; będzie miał wysokie czoło i orli nos. Wypełni ziemię sprawiedliwością i uczciwością, tak jak była wypełniona niesprawiedliwością i opresją, i będzie rządził przez siedem lat.” [3]

Umm Salamah przekazała: „Słyszałam jak Prorok powiedział: 'Mahdi będzie moim potomkiem z dzieci Fatymy [córki Proroka przez jego syna Hasan].'” [4]

Masih ibn ul Maryam (Mesjasz syn Mari)

Abu Hureyrah (radi allahu `anhu) przekazał słowa Proroka (sal allahu `alejhi ła sallaam): „Prorocy są jak bracia; mają różne matki ale ich religia jest jedna. Ja jestem najbliższy ze wszystkich ludzi Jezusowi, synowi Marii, ponieważ nie ma innego proroka pomiędzy nami. On powróci, a gdy go ujrzycie rozpoznacie go. Jest średniego wzrostu o czerwonawym kolorycie skóry. Będzie odziany w dwie szaty a włosy jego będą wyglądały jak mokre. Połamie krzyż, zabije świnie, zniesie Dzizyah [5] i będzie nawoływał ludzi do Islamu. Za jego czasu, Allah położy kres wszelkim religiom i sektom poza Islamem oraz zniszczy Dadźdźala (antychrysta, fałszywego mesjasza). Wtedy nastąpi pokój i bezpieczeństwo na ziemi, tak że lwy będą się pasły z wielbłądami, tygrysy z bydłem i wilki z owcami; dzieci będą mogły bawić się z wężami a żadna krzywda im się nie stanie. Jezus zostanie przez czterdzieści lat, po czym umrze, a wszyscy muzułmanie będą się za niego modlić.” [6]

Abu Hureyrah przekazał także od Proroka (sal allahu `alejhi ła sallaam), że Jezus jest szczupły i ma faliste włosy [7] .

* * *

[1] Sahih al-Jami al-Saghir: 6735.

[2] Hadith Sahih – Abu Dauud: 3601.

[3] Hadith Hasan – Abu Dauud: 3604.

[4] Hadith Sahih – Abu Dauud: 3603.

[5] Podatek od nie-muzułmańskich mieszkańców państwa Islamskiego.

[6] Imam Ahmad, Al-Musnad, 2:406 (Hadith Sahih według al-Hakim i adh-Dhahabi).

[7] Sahih Bukhari, 4:302 / Sahih Muslim 1:106,107.

Źródło

Autor: Ibn Kathir(RH)

Tłumaczył: Abu Anas bin Marian