Tauhid – Ogólnie

Tauhid jest koncepcją monoteizmu w Islamie. Różni się ona znacznie od tej przedstawianej przez inne religie. Tauhid to wiara w Jedność Allaha, wiara w to, że jest On Jedynym Panem wszystkiego, jedynie Jemu możemy oddawać cześć oraz w to, że do Niego należą najwspanialsze Imiona i Atrybuty. Tauhid jest fundamentem i podstawą Islamu, jego najważniejszym […]

Więcej

Miesiączka (al-Hajd), Okres Połogu (an-Nifas) i Stan Nieczystości(al-Dżanaba)

Miesiączka to krwawienie z narządów rodnych zdrowej kobiety. Krwawienie najkrócej musi trwać dzień i noc (według szafi’itów), trzy dni (według hanafitów), albo siedem dni. Najdłużej może trwać dziesięć dni (według hanafitów), piętnaście dni (według szafi’itów). Szkoła malikicka nie określa minimalnego czasu trwania miesiączki – wystarczy jakakolwiek ilość krwi charakterystycznej dla krwawienia miesięcznego, jaka wydostanie się […]

Więcej

Tauhid ar-Rububijja

Zaprawdę, nie ma obawy o tych, którzy mówią: „Nasz Pan to Bóg!”, i potem idą prosto; oni nie będą zasmuceni. Oni będą mieszkańcami Ogrodu, będą tam przebywać na wieki. Taka będzie nagroda za to, co oni czynili. [Koran, 46:13-14] Ar-Rububijja to kategoria tauhid mówiąca o Jedności Allaha w Panowaniu. Jest to wiara w to, że […]

Więcej

Wiara w Życie Przyszłe

Musimy wierzyć, że świat kiedyś przestanie istnieć. Allah mówi: Wszystko, co jest na niej, przeminie. (55:26) Kiedy Allah zapragnie unicestwić ten świat, wyda rozkaz aniołowi Israfilowi, by zadął w trąbę. Wtedy wszystko ulegnie zniszczeniu i śmierci. Po raz kolejny Israfil na rozkaz Allaha zadmie i zmartwychwstaną ze swoich grobów wszyscy ludzie a ich kosci połączą […]

Więcej

Jak wygląda śmierć?

Kiedy umiera wierny, przychodzą do niego trzej aniołowie w białych szatach i anioł śmierci. Aniołowie w białych szatach zadają jego duszy trzy pytania: Kto jest twoim Panem? Jaka jest twoja religia? Kogo uznałeś za Proroka? Wierny bez problemu odpowie, że jego Panem jest Allah , jego religią jest Islam, a za Proroka uznał Muhammada (SAAWS). […]

Więcej

Główne oznaki Dnia Ostatecznego

1. Pojawienie się Dadźdźal’a Lingwistycznie, słowo Dadźdźal pochodzi od słowa Dadźl, które znaczy kłamać i oszukiwać. Religijnie, dotyczy człowieka który jest oszustem mającym się pojawić w Dniach Ostatecznych, przypisując sobie boskość. Jego pojawienie potwierdzone jest w Sunnie oraz w Idźmaa’ (konsensus). Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: „Powiedz: 'O Allah, zaprawdę szukam schronienia u […]

Więcej

Wielkie Znaki Końca Świata

Pierwszym znakiem będzie przyjście Mahdiego – osoby z rodziny Proroka (SAAWS). Mahdi będzie potomkiem Proroka (SAAWS) z linii Fatimy i będzie miał na imię dokładnie tak samo, jak Wysłannik Allaha (SAAWS) – Muhammad bin(syn) Abdullah. Mahdi przyjdzie wtedy, kiedy na świecie będzie panowała niesprawiedliwość i zepsucie, i zapoczątkuje on okres sprawiedliwości i dobroci. Wszyscy powinniśmy […]

Więcej

Mahdi i Mesjasz

Madhi Mahdi pojawi się pod koniec świata. Jest on jednym z prawowiernych Khalifów i Imamów. Nie jest to Mahdi który jest oczekiwany przez Szyitów, którzy twierdzą że pojawi się on z tunelu Samarra. Imam Ibn Kathir pisze że prawdopodobnie pojawi się on przed (drugim) przyjściem Mesjasza. Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział: „Mahdi jest […]

Więcej

Wiara w Proroków i Wysłanników

Allah wybrał spośród ludzi Proroków i Apostołów, aby prowadzili oni i zapraszali ludzkość do Allaha. (Koran, 22:75)Pierwszym z nich był Adam. Ostatnim i ich pieczęcią był Muhamed, po którym nie będzie innych Proroków. „Muhamed nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz jest on posłańcem Allaha, i ostatnim Prorokiem.” (Koran, 33:40) Prorocy są braćmi w […]

Więcej

Istota i znaczenie Proroctwa

Czytając historie wszystkich Proroków Allaha (Pokój i Łaska Allaha niech będą z nimi wszystkimi), jacy zostali posłani przez Niego do różnych narodów, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że powołanie na proroka to najwyższy możliwy zaszczyt dla człowieka i najwyższy stopień wywyższenia, jaki człowiek może dostać od Allaha. Jednak trzeba także pamiętać o tym, jakie […]

Więcej