Wielkie Znaki Końca Świata

Pierwszym znakiem będzie przyjście Mahdiego – osoby z rodziny Proroka (SAAWS). Mahdi będzie potomkiem Proroka (SAAWS) z linii Fatimy i będzie miał na imię dokładnie tak samo, jak Wysłannik Allaha (SAAWS) – Muhammad bin(syn) Abdullah. Mahdi przyjdzie wtedy, kiedy na świecie będzie panowała niesprawiedliwość i zepsucie, i zapoczątkuje on okres sprawiedliwości i dobroci. Wszyscy powinniśmy wierzyć w przyjście Mahdiego przed końcem świata, ponieważ przekazano rozmaite hadisy, potwierdzające, że mówił o nim Wysłannik Allaha.

Drugi znak, który będzie mniej więcej w tym samym czasie, to pojawienie się fałszywego proroka albo fałszywego mesjasza – Dadżdżala. Powiedziano, że przyjście fałszywego mesjasza będzie największą próbą (ar. fitna) dla wszystkich wiernych.

Prorok (SAAWS) opisał nam fałszywego mesjasza, żeby muzułmanie dobrze go znali i żeby każdy z wiernych mógł go rozpoznać. Prorok (SAAWS) powiedział m.in., że Dadżdżal będzie miał tylko jedno oko. Fałszywy mesjasz będzie obiecywał Raj i Piekło – ale jego Raj to jest prawdziwe Piekło, a jego Piekło to jest prawdziwy Raj! Dadżdżal będzie miał także swoje cuda – największym będzie to, że będzie rozcinał wiernych na dwie połowy, a później znowu przywracał ich do życia. Jednak wierny powie fałszywemu prorokowi: Teraz, po tym, jak zrobiłeś ten cud, ja wiem, że ty jesteś fałszywym mesjaszem jeszcze lepiej, niż wiedziałem to przedtem! Z innych jego cudów będzie to, że na jego rozkaz z chmur będzie padał deszcz, a ziemia będzie wydawała swoje rośliny. Jednak na jego ciele będzie napisane kaf, fa, ra (ar. KFR – kufr, niewiara albo kafir, niewierny) – i każda osoba, mająca wiarę, będzie mogła te litery odczytać.

Prorok (SAAWS) przekazał nam, że ci, którzy dożyją do przyjścia Dadżdżala i spotkają się z nim, aby ochronić się przed nim, powinni recytować pierwsze dziesięć weresetów Sury Al-Kahf (Grota). Fałszywy mesjasz będzie na ziemi przez czterdzieści dni – jego pierwszy dzień będzie tak długi, jak jeden rok; jego drugi dzień będzie tak długi, jak jeden miesiąc, jego trzeci dzień będzie tak długi, jak jeden tydzień, a pozostałe dni będą już normalnej długości. Uczniowie Proroka(SAAWS) zapytali, czy wystarczy, że tego dnia długiego jak cały rok (lub jak cały miesiąc, lub jak cały tydzień) pomodlimy się pięć razy, jak każdego dnia, a Wysłannik Allaha odpowiedział, że nie – trzeba odpowiednio pomnożyć liczbę pięciu obowiązkowych modlitw.

Kolejnym znakiem będzie przyjście prawdziwego Mesjasza – powtórne przyjście Proroka Jezusa (AS). Jezus (AS) przyjdzie w ostatnich dniach Dadżdżala i przyjdzie na ziemię (niesiony z nieba przez aniołów) niedaleko Damaszku. Wtedy prawdziwy Mesjasz wraz z Mahdim pokonają i zabiją fałszywego mesjasza, a świat stanie się lepszy.

Innym znakiem z dużych znaków końca świata będzie nadejście narodów, które nazywają się Jadżudż i Madżudż (Gog i Magog) – mówi o nich Sura Al-Kahf przy opisywaniu historii Dhul-Qarnaina. (Niewiadomo kim dokładnie był. Niektórzy utożsamiają go z Aleksandrem Macedońskim, ale wszelkie źródła historyczne wydają się temu przeczyć. Przedstawiany jest on jako próżny, zachłanny i niemoralny bałwochwalca przyp. binJellula) Wtedy te dwa narody szerzyły zepsucie na świecie, a Dhul-Qarnain zbudował mur, odgradzający je od innych narodów. Allah powiedział w Qur’anie, że ten mur zostanie kiedyś zniszczony, a Jadżudż i Madżudż znowu będą szerzyły zło na świecie. Te dwa narody dojdą tam, gdzie będzie prawdziwy Mesjasz, tzn. mniej więcej do Syrii. Wtedy Prorok Jezus(SAAWS) wraz z wiernymi ludźmi schroni się w górach i będzie prosił Allaha o pomoc, a Allah zniszczy te dwa narody, później wyśle ptaki, które zabiorą ludzi z tych dwóch narodów (tych, którzy pozostaną przy życiu – być może, że do morza, ale być może, że wie to tylko Allah), a na koniec ześle deszcz, który obmyje ziemię z ich zepsucia i zła. Wtedy Jezus (AS) i wszyscy wierni zejdą z gór i rozpocznie się czas szczęśliwości.

Kolejnym znakiem końca świata będą wielkie trzęsienia ziemi, podczas których ziemia będzie otwierać się i połykać ludzi. Jedno z tych wielkich trzęsień będzie na wschodzie (tzn. na wschód od Półwyspu Arabskiego), jedno na zachodzie (tzn. na zachód od Półwyspu Arabskiego) i jedno na Półwyspie Arabskim. Te trzy wielkie trzęsienia ziemi będą znaczyły, że koniec świata jest już naprawdę bardzo blisko.

Innym znakiem z „wielkich” znaków końca świata będzie wysłanie przez Allaha wielkiego zwierzęcia, które będzie rozmawiało z ludźmi – z każdym człowiekiem będzie rozmawiało w jego własnym języku. Potwierdza to ajat 82. Sury An-Naml (Mrówki), w którym Allah mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „A kiedy padnie na nich Słowo, to My wyprowadzimy dla nich zwierzę z ziemi i ono im powie: 'Ludzie nie są szczerze przekonani o Naszych znakach.’”

Innym ze znaków będzie wielki dym, który każdy człowiek wyczuje w powietrzu – wierni będą czuli ten dym jak lekki katar, ale niewierni będą się wtedy dusić, będą mieć problemy z oddychaniem. Allah w Qur’anie mówi, co znaczy wg J. Bielawskiego: „Wypatruj więc Dnia, kiedy niebo przyniesie dym widoczny, który okryje ludzi! To będzie kara bolesna!” (Sura Ad-Duhan – Dym – ajaty 10. i 11.)

Kolejnym z wielkich znaków będzie wielki ogień, który przyjdzie od Jemenu i będzie szedł w stronę Wielkiej Syrii (ar. Asz-Szam; dziesiejsze Syria, Liban, Palestyna i Jordania). Wtedy ludzie, uciekający przed tym ogniem, zbiorą się właśnie w Syrii, gdzie staną przed Allahem i gdzie Allah osądzi ludzi.

Kolejnym (i zarazem ostatnim) z wielkich znaków będzie wschód słońca na zachodzie. Przez dwa dni ludzie daremnie będą czekali na wschód słońca, a trzeciego dnia wzejdzie ono po zachodniej stronie nieba. Wtedy zacznie się już ten dzień, w którym nastąpi koniec świata.

Jest hadis Proroka Muhammada (SAAWS), w którym powiedziano: Kiedy zniknie zaufanie między ludźmi, wtedy czekaj na Dzień Sądu (czyli na koniec świata). Kiedy córka nie szanuje swojej matki, a syn nie szanuje swojego ojca, wtedy czekaj na Dzień Sądu.

Kiedy czasami widzimy, jak dzisiaj dla dzieci ważniejsze są ich koleżanki czy koledzy, niż ich rodzice, jak jeden człowiek nie ufa drugiemu – w tym także są znaki od Allaha (o których opowiedział nam Wysłannik Allaha (SAAWS)), znaki ze znaków końca świata. Mówimy o tym, żeby człowiek był przygotowany na Dzień Sądu, żeby dbał o swoją wiarę, żeby mógł zbliżać się poprzez wiarę, praktykę i dobre uczynki do Allaha ?, żeby mógł znaleźć się wśród tych, którzy są wierni, którzy – kiedy przyjdą te znaki – rozpoznają je i będą wiedzieli, jak się wtedy zachowywać.

Autor: Abd ul-Karim