Wiara w Życie Przyszłe

Musimy wierzyć, że świat kiedyś przestanie istnieć. Allah mówi: Wszystko, co jest na niej, przeminie. (55:26) Kiedy Allah zapragnie unicestwić ten świat, wyda rozkaz aniołowi Israfilowi, by zadął w trąbę. Wtedy wszystko ulegnie zniszczeniu i śmierci. Po raz kolejny Israfil na rozkaz Allaha zadmie i zmartwychwstaną ze swoich grobów wszyscy ludzie a ich kosci połączą się. Allah mówi: I zadmą w trąbę. Ci, którzy są w niebiosach, i ci, którzy są na ziemi, zostaną porażeni piorunem, z wyjątkiem tych, których Bóg zechce oszczędzić! Następnie zadmą w nią po raz drugi – i oto oni będą stać i patrzeć. (39:68)

Wiara w Dzień Ostateczny oznacza również wiarę we wszystko co się stanie po śmierci, o czym Allah poinformował nas w Koranie a Jego wysłannik przekazał nam:

1) Wierzyć w życie Barzach, którym jest czas od śmierci do Dnia Ostatecznego. Wierzący zazna wówczas przyjemności a niewierzący będzie karany. Allah mówi: ogień! Na który będą wystawieni rano i wieczór; a w Dniu, kiedy nadejdzie Godzina: „Wprowadźcie ród Faraona na najstraszniejszą karę! (40:46)

2) Wierzyć w zmartwychwstanie: Allah sprawi, że wszystkie stworzenia powstaną nagie, bose i nieobrzezane. Allah mówi: Ci, którzy nie wierzą, twierdzą, że nie będą wskrzeszeni. Powiedz: „Ależ tak! Na mojego Pana! Z pewnością zostaniecie wskrzeszeni! Następnie zostaniecie powiadomieni, z całą pewnością, o tym, co czyniliście! A to dla Boga jest łatwe. (64:7)

Wielu ludzi nie wierzy w zmartwychwstanie i dlatego Koran porusza tę kwestię podając liczne przykłady. Oto niektóre z nich:

• Zastanawiać się nad tym, jak Allah ożywia martwą ziemię wysyłając opady deszczu, dzięki którym wyrasta bujna roślinność. Allah mówi: O ludzie! Jeśli pozostajecie w zwątpieniu, co się tyczy zmartwychwstania… – to przecież My stworzyliśmy was z prochu, potem z kropli nasienia, potem z grudki krwi zakrzepłej, potem z kęska ciała kleistego, ukształtowanego i nie ukształtowanego – takie dajemy wam wyjaśnienie. I My umieszczamy w łonach to, co chcemy, aż do oznaczonego czasu; potem wyprowadzamy was jako dzieci, abyście następnie doszli do wieku dojrzałego. Wśród was są tacy, którzy umierają, i wśród was są tacy, którzy są doprowadzeni do godnego pożałowania wieku tak iż tracą wszelką wiedzę o tym, co wiedzieli. I widzisz ziemię opustoszałą, a kiedy My na nią ześlemy wodę, ona burzy się i pęcznieje, i wydaje wszelkiego rodzaju piękne pary. – Tak jest; ponieważ Bóg jest prawdą i ponieważ ożywia umarłych, i ponieważ jest nad każdą rzeczą wszechwładny, i ponieważ nadejdzie Godzina – co do której nie ma żadnej wątpliwości – i ponieważ Bóg wskrzesi tych, którzy się znajdują w grobach. (22:5-7)

• Rozmyślać nad stworzeniem niebios i ziemi, które są o wiele potężniejsze od ludzkości. Allah mówi: „A czyż oni nie widzieli, że Bóg, który stworzył niebiosa i ziemię i nie doznał przez to zmęczenia, jest w mocy ożywić umarłych? Tak! Zaprawdę, On jest nad każdą rzeczą wszechwładny! (46:33)

• Refleksje nad snem i codziennym przebudzaniem się; co jest porównywalne do zmartwychwstania po śmierci. To dlatego sen jest nazywany „ mniejszą śmiercią”. Allah mówi: Bóg zabiera dusze w chwili śmierci; wzywa także te, które nie umarły, tylko są we śnie. On zatrzymuje te, których śmierć zdecydował, a odsyła inne do wyznaczonego terminu. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy się zastanawiają! (39:42)

• Zastanawiać się nad stworzeniem człowieka. W Koranie czytamy: I przytacza Nam przykład, a zapomniał o swoim stworzeniu. Mówi on: „Kto ożywi kości, kiedy one są zetlałe?”Powiedz: „Ożywi je Ten, kto stworzył je po raz pierwszy. On o wszelkim stworzeniu jest wszechwiedzący! (36:78-79)

3) Wierzyć w zgromadzenie ludzi zmartwychwstałych. Allah zbierze wszystkie stworzenia i wezwie ich na rozrachunek. Allah mówi: W Dniu, kiedy My poruszymy góry i kiedy zobaczysz, iż ziemia stała się gładką równiną, i kiedy ich zgromadzimy, nie pominąwszy nikogo z nich zostaną przedstawieni twemu Panu, w szeregach: „Przyszliście do Nas tak, jak was stworzyliśmy po raz pierwszy; myśleliście, że nie wyznaczymy wam czasu spotkania. (18:47- 48)

4) Wierzyć, że nasze wszystkie części ciała będą świadczyć o naszych czynach. Allah mówi: A kiedy przybliżą się do niego, ich słuch, spojrzenie i skóra będą świadczyć przeciwko nim z powodu tego, co czynili. I będą mówili swojej skórze: „Dlaczego świadczysz przeciwko nam?” One powiedzą: „Bóg dał nam mowę, albowiem dał mowę wszelkiej rzeczy; On was stworzył po raz pierwszy i wy do Niego zostaniecie sprowadzeni.” I nie mogliście się ukryć, żeby Wasz słuch, spojrzenia i skóry nie świadczyły przeciwko wam. Lecz sądziliście, że Bóg niewiele wie z tego, co czynicie. (41:20-22)

5) Wierzyć w to, że po zmartwychwstaniu będziemy wypytywani. Allah mówi:…i powiedzą: „Biada nam! To jest Dzień Sądu!” To jest Dzień Rozstrzygnięcia, który uznaliście za kłamstwo! Zbierzcie tych, którzy byli niesprawiedliwi, i ich żony, i to, co oni czcili poza Bogiem, i poprowadźcie ich ku drodze do piekła! Zatrzymajcie ich, bo będą zapytani: „Cóż z wami? Nie pomagacie sobie wzajemnie?” Przeciwnie! Oni dzisiaj są całkowicie poddani. (37, 20-26)

6) Wierzyć w most nad piekłem, po którym wszyscy będą iść. Allah mówi: Nie ma wśród was takiego, kto by tam nie miał przybyć. To jest rozstrzygające postanowienie twojego Pana! (19:71)

7) Wierzyć w ważenie czynów. Allah przywoła ludzi na rozrachunek i wynagrodzi tych, którzy czynili dobro, wierzyli i przynależeli do wysłanników a ukarze tych, którzy czynili zło i nie byli posłuszni Bogu i Jego wysłannikom. Allah mówi: My postawimy wagi sprawiedliwości w Dniu Zmartwychwstania. Żadna dusza nie dozna w niczym krzywdy, nawet na ciężar jednego tylko ziarnka gorczycy; My je przyniesiemy” My wystarczymy jako rozliczający! (21:47).

8) Wierzyć w to, że każdy otrzyma w ręce swoją księgę uczynków. Allah mówi: I ten, który otrzyma swoją księgę w rękę prawą, będzie obliczany rachunkiem lekkim i zwróci się do swojej rodziny uradowany. A ten, kto otrzyma księgę spoza swoich pleców, będzie wzywał swego unicestwienia, Kiedy się będzie palił w ogniu. (84:7-12)

9) Wierzyć, że ludzie zostaną wynagrodzeni rajem lub ukarani piekłem w wiecznym życiu po śmierci. Allah mówi: Zaprawdę, ci, którzy nie uwierzą, spośród ludzi Księgi i bałwochwalcy, będą w ogniu Gehenny, gdzie będą przebywać na wieki. Oni są najgorsi ze stworzeń! Zaprawdę, ci, którzy wierzą i którzy czynią dobre dzieła – oni są najlepsi ze stworzeń! Nagrodą ich u Pana będą Ogrody Edenu, gdzie w dole płyną strumyki. Będą tam przebywać na wieki, nieśmiertelni. Bóg będzie z nich zadowolony i oni będą z Niego zadowoleni. – To będzie dla tych, którzy się obawiają swego Pana. (98:6-8)

10) Wierzyć w wstawiennictwo Proroków oraz w inne rzeczy, o których poinformował nas Wysłannik Allaha.

Zalety wiary w Dzień Ostateczny

Z wiary w Dzień Ostateczny, czerpiemy następujące korzyści:

1) Przygotowanie się do nadejścia tego Dnia poprzez czynienie dobra i czekanie z nadzieją na nagrodę od Allaha i unikanie czynów grzesznych w obawie przed Jego karą.
2) Pocieszenie dla wierzących, bo wiedzą, że jeśli czegoś nie otrzymają w tym życiu, to Allah wynagrodzi ich czymś lepszym po śmierci.
3) Rozróżnienie między szczerymi wierzącymi a hipokrytami i niewierzącymi.

Źródło: Przesłanie islamu Autor: Dr.Abdurrahman al-Sheha Tłumaczenie: Iwona Sumayya Kikolska i Abdelwahab Bouali