Wiara w Księgi i Proroków

Wiara w Księgi Allaha, oznacza wiarę w to, że Allah zesłał Księgi Boskie do Swoich Wysłanników, by je przekazali ludzkości. Te Księgi zawierały nic innego jak tylko Prawdę. Głosiły przesłanie o Jedności Allaha tzn. że nie istnieje żaden inny stwórca i władca jak tylko On, że wszelka cześć powinna być kierowana tylko do Allaha a […]

Więcej

O stworzeniu Adama

Allah, Który jest Stwórcą wszystkiego i Ojcem każdego stworzenia, stworzył Adama(PZN) własną ręką. Zebrał trochę gliny z każdej części ziemi i z tej gliny ulepił ciało pierwszego człowieka. Później nauczył go imion wszystkich zwierząt, roślin, kwiatów i rozkazał aniołom (i dżinnom), żeby oddali Adamowi(PZN) pokłon, tzn. padli przed nim na twarz – trzeba rozumieć ten […]

Więcej

Prorok Muhammad

Największym cudem Szlachetnego Wysłannika, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, po Szlachetnym Koranie jest jego błogosławiona postać, czyli wszystkie wzniosłe i szlachetne cechy. Jego wrogowie i przyjaciele zgodzili się co do tego, że jest on najbardziej wzniosłym i posiadającym najlepszą pozycję spośród ludzi, a także najdoskonalsze zalety i łaski. Odważny bohater imam ‘Ali, niech […]

Więcej

Charakter Proroka

Prorok(PZN) jest najlepszym wzorem do naśladowania dla każdego muzułmanina. Allah w Qur’anie mówi do Proroka(PZN): „Zaprawdę, dla ciebie będzie z pewnością nagroda należyta! Zaprawdę, ty jesteś obdarzony wspaniałym charakterem!” (Sura Al-Qalam – Pióro, ajaty 3. i 4., w znaczeniu wg J. Bielawskiego.) Podstawową cechą charakteru Proroka(PZN) była skromność – i Prorok(PZN) zawsze dążył do jej […]

Więcej

Cuda Proroka związane z Modlitwą

Do rodzajów cudów Wysłannika Boga, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, należy jeden wspaniały rodzaj, a mianowicie niezwykłe zdarzenia, które miały miejsce dzięki jego modlitwie. Cuda tej kategorii niewątpliwie zostały przekazane przez wiele osób, a przykłady tych cudów i ich kategorie są niezliczone. Wiele z nich osiągnęło stopień niepodważalności, lub stało się sławnymi i […]

Więcej

Boża Opieka nad Prorokiem

Ochrona Szlachetnego Wysłannika, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, przez Boga i osłanianie go przed krzywdą, jaką mogliby mu wyrządzić ludzie, to wspaniały cud i jasna prawda, potwierdzona przez Szlachetny Koran w tym oto wersecie: “Bóg będzie cię z pewnością chronił przed ludźmi.” (5:67) W tym szlachetnym wersecie kryje się wiele cudów. Gdy Szlachetny […]

Więcej

Jak Prorok żył ze swoimi żonami?

Małżeństwo Proroka (SAAWS) ze starszą od niego o kilkanaście lat Chadidżą (RAA) trwało prawie dwadzieścia pięć lat i było najlepszym związkiem mężczyzny i kobiety, jaki można sobie wyobrazić. Nic nie wiadomo o tym, żeby Prorok (SAAWS) miał problemy ze swoją żoną, ani o tym, żeby Chadidża (RAA) miała problemy ze swoim mężem. Prorok (SAAWS) żył […]

Więcej

Wiara w Anioły

Zobowiązani jesteśmy wierzyć w istnienie aniołów. Tylko Allah zna ich prawdziwą liczbę. Aniołowie są Mu posłuszni, wypełniają Jego rozkazy i strzegą wszechświata i stworzeń na nim żyjących. Wypełniają konkretne nakazy od Allaha począwszy od kontroli, obserwacji, ochrony wszechświata i stworzeń; wszystko to zgodnie z wolą Allaha i Jego nakazem. Allah mówi: ..i na zarządzających sprawami! […]

Więcej

Świat Dżinów

Pełne zrozumienie tematu możliwe będzie tylko wtedy, gdy będziemy wiedzieli, czym są dżinny i jakie są ich możliwości. Dżinny są stworzeniami Allaha i tak jak ludzie zostały obdarowane wolną wolą. Cel ich życia jest taki sam jak cel naszego życia, a jest nim oddawanie czci Allahowi. I stworzyłem dżinny i ludzi tylko po to, żeby […]

Więcej

Dżinny i Ochrona Przed Nimi

Jak się chronić? – Rano (między Fadżr a wschodem słońca) i wieczorem (między Asr a Maghrib lub zaraz po Maghrib) powtarzamy litanię muzułmanina; – przestrzegajmy pięciokrotnej modlitwy, bo wtedy my jesteśmy silni, a demony słabe, a kiedy zaczniemy opuszczać modlitwy, my będziemy słabi, a demony silne; jeśli zdarzy nam się przerwa w praktykowaniu, wystarczy, że […]

Więcej