Szatańskie Praktyki

Do politeizmu zaliczają się również praktyki powiązane ze światem dżinnów, takie jak magia i wróżbiarstwo. Niestety większość muzułmanów jest całkowicie nieświadoma ich niebezpieczeństwa i przez nie popada w niewiarę. Jest to chyba najbardziej rozpowszechniony w świecie muzułmańskim rodzaj bałwochwalstwa. Świat dżinnów Pełne zrozumienie tematu możliwe będzie tylko wtedy, gdy będziemy wiedzieli, czym są dżinny i […]

Więcej

Szirk wśród muzułmanów

Mimo wyraźnych dowodów z Koranu i sunny w temacie politeizmu, wielu spośród hipokrytów uparcie trwa w swojej ignorancji, twierdząc, że nie jest możliwe, by muzułmanie popadli w bałwochwalstwo. Uważają oni, że praktyki politeistyczne ograniczają się jedynie do modlenia się wprost do obrazów lub statuetek, a bałwochwalstwa nie można popełnić w żaden inny sposób. Jest to […]

Więcej

Niewiara, Innowacje i Odstąpienie od Właściwego Zrozumienia Islamu

Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H) powiedział: „…ten kto przeczy Towarzyszom Wysłannika Allaha, sal allahu alejhi ła sallam, w jakiejkolwiek kwestii Religii, ten popadł w niewiarę.” Szeich Ahmad ibn Yahya an-Nadżmi objaśnił: „Autor często używa takiego sformułowania, lecz słowa te trzeba rozumieć w jeden z trzech sposobów. 1. Może to znaczyć, […]

Więcej

Cztery Zasady Politeizmu

Proszę Allaha, Najbardziej Szlachetnego, Pana Tronu, aby chronił was na tym i na tamtym świecie i błogosławił was gdziekolwiek jesteście i uczynił was tymi, którzy są wdzięczni, jeśli coś otrzymają, cierpliwi, jeśli poddani są próbie i którzy szukają wybaczenia, jeśli zgrzeszą. Zaiste, to są trzy znaki szczęścia. Wiedz, niech Allah prowadzi Cię drogą abyś się […]

Więcej

Wyjaśnienie trzech fundamentów Imama Muhammada Bin 'Abd Al-Wahhaba (zapis Abu Hafsa Al-Asariego) [cz.1]

W imię Allaha Najbardziej Miłosiernego, Najbardziej Litościwego. Wiedz (niechaj Allah będzie Ci Miłosiernym), iż naszym obowiązkiem jest poznanie czterech kwestii (poziomów naszej religii): 1) Wiedza (Al-’Ilm), którą jest znajomość Allaha, Jego Proroka i religii Islamu wraz z dowodami. Wyjaśnienie: Istnieją trzy elementy Tauhidu (Jedności Allaha): a) Tauhid Ar-Rububija, jest wyodrębnieniem działań Allaha Wzniosłego od czynów […]

Więcej

Dzień Zmartwychwstania, wszechświat i Potęga Allaha

Allah Wzniosły Błogosławiony powiedział (co znaczy): {Oni nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą. Ziemia w całości będzie Jego garścią w Dniu Zmartwychwstania, a niebiosa będą zwinięte w Jego prawicy. Chwała Mu! On jest wyniosły ponad to, co Jemu przypisują jako współtowarzyszy!} (Surah az-Zumar, 39:67) Ibn Mas`ud przekazał, „Pewien Rabin przyszedł do Wysłannika Allaha mówiąc, 'O […]

Więcej

Wyjaśnienie kwestii Al-Kadar (Przeznaczenie)

Pytanie: Czy wynik naszych działań jest z góry ustalony, a my wpływ mamy jedynie na wybór metody działania? Na przykład, kiedy Allah przeznacza wiernemu iż wybuduje on meczet – nie pozostaje w gestii człowieka czy go wybuduje czy nie, natomiast Allah pozostawia człowiekowi wybór odnośnie sposobu, w jaki go wybuduje. Podobnie, kiedy Allah 'przeznacza’ grzech, […]

Więcej