Szatańskie Praktyki

Do politeizmu zaliczają się również praktyki powiązane ze światem dżinnów, takie jak magia i wróżbiarstwo. Niestety większość muzułmanów jest całkowicie nieświadoma ich niebezpieczeństwa i przez nie popada w niewiarę. Jest to chyba najbardziej rozpowszechniony w świecie muzułmańskim rodzaj bałwochwalstwa.

Świat dżinnów

Pełne zrozumienie tematu możliwe będzie tylko wtedy, gdy będziemy wiedzieli, czym są dżinny i jakie są ich możliwości. Dżinny są stworzeniami Allaha i tak jak ludzie zostały obdarowane wolną wolą. Cel ich życia jest taki sam jak cel naszego życia, a jest nim oddawanie czci Allahowi.

I stworzyłem dżinny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.
I nie chcę od nich żadnego zaopatrzenia, i nie chcę, aby Mnie żywili.
Zaprawdę, Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia, Posiadającym Siłę, Niewzruszonym!
[Koran, 51:56-58]

My stworzyliśmy człowieka z suchej gliny, z ukształtowanego mułu.
A dżinny stworzyliśmy wcześniej z ognia palącego.
[Koran, 15:26-27]

Dżinny należą do świata niewidzialnego. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć ich w ich naturalnej postaci, jednak one mogą zobaczyć nas.

O synowie Adama! Niech was nie skusi szatan, jak wówczas gdy wyprowadził waszych rodziców z Ogrodu, zdejmując z nich ubiór, by im ukazać ich nagość. On przecież widzi was – on i jego plemię – tam, skąd wy ich nie widzicie. Oto My uczyniliśmy szatanów opiekunami tych, którzy nie wierzą! [Koran, 7:27]

Jak już wspomnieliśmy, szatan jest jednym z dżinnów, a jego imię to Iblis. Przebywał on wraz z grupą aniołów, gdy Allah stworzył Adama (AS) i kazał im, by pokłonili się przed nim. Iblis zbuntował się wtedy i nie oddał pokłonu.
Podobnie jak ludzie, dżinny różnią się między sobą mocą, zdolnościami i możliwościami.

Relacjonował Abu Talaba al-Chuszani (RAA):
Wysłannik Allaha(SAAWS) powiedział: „Są trzy rodzaje dżinnów. Pierwszy z nich stanowią dżinny, które latają w powietrzu, drugi te, które żyją jako węże i psy, natomiast trzeci typ to dżinny, które zamieszkują określone miejsca na ziemi”. [At-Tabari, Al-Hakim]

Dżinny zostały obdarzone przez Allaha niezwykłą szybkością, przez co niektóre z nich są w stanie przemierzyć Ziemię w kilka chwil. Dzięki temu mogą one zebrać informacje na temat ukrytych przedmiotów czy zagubionych rzeczy.

I powiedział: „O starszyzno! Kto z was przyniesie mi jej tron, zanim oni przyjdą do mnie poddani całkowicie?”
Powiedział Ifrit spośród dżinnów: „Ja ci go przyniosę, zanim powstaniesz ze swego miejsca; jestem dość silny, by to uczynić, i godny zaufania” .
[Koran, 27:38-39. Pytanie z wersetu 38. to słowa Proroka Sulejmana (AS), a chodzi o tron królowej Saby.]

Dżinny różnią się między sobą także ze względu na wyznawaną religię. Niektóre z nich szczerze wyznają Islam, inne są niewiernymi.

Mów: „Zostało mi objawione, że pewna grupa dżinnów przysłuchiwała się, i wtedy powiedzieli: Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran,
który prowadzi ku prawości, więc uwierzyliśmy w niego i nie będziemy dodawać nikogo za współtowarzysza naszemu Panu.
On – niech będzie wywyższony Majestat naszego Pana! – nie przybrał sobie ani towarzyszki, ani dziecka.
Głupiec spośród nas mówił przeciwko Bogu obraźliwe kłamstwo,
a sądziliśmy, że ani ludzie, ani dżinny nie będą mówić przeciwko Bogu kłamstwa” .
[Koran, 72:1-5]

„Są wśród nas poddani całkowicie Bogu i są wśród nas zbuntowani. A ten, kto się poddał całkowicie – wybrał sobie drogę prawości;
zaś ci zbuntowani – są drewnem dla Gehenny” .
[Koran, 72:14-15. To dalszy ciąg tego, co powiedziały dżinny.]

Każdy człowiek ma również swojego towarzysza spośród dżinnów. Ten dżinn najczęściej próbuje skusić nas do zła i sprowadzić z drogi prostej.

Ibn Kasir (RA) powiedział:
Prorok (SAAWS) powiedział: „Nie ma wśród nas nikogo, komu nie został przydzielony towarzyszący dżinn”. Towarzysze zapytali: „Nawet tobie, o Wysłanniku Allaha?” Prorok (SAAWS) powiedział: „Nawet mnie, ale Allah pomógł mi i przyjął on Islam. Dlatego też nakazuje mi jedynie dobro” . [Muslim]

Prorok Sulejman (AS) z Woli Allaha posiadał moc, która pozwalała mu na kontrolowanie różnych stworzeń, także dżinnów.

I zgromadzone zostały wojska dla Salomona, złożone z dżinnów, ludzi i ptaków; i ustawiono je w szeregi. [Koran, 21:17]

Należy jednak pamiętać, że żaden inny człowiek nie jest w stanie kontrolować dżinnów.

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Zaprawdę, Ifrit spośród dżinnów zaatakował mnie ostatniej nocy, próbując przerwać moją modlitwę. Allah wsparł mnie jednak i pozwolił mi go pokonać. Chciałem go przywiązać do jednej z kolumn meczetu, żebyście rano wszyscy mogli go zobaczyć…” . [Al-Buchari]

Wszyscy ludzie kontaktujący się z dżinnami dopuszczają się praktyk zakazanych przez naszą religię. Ponadto zanim dżinn zgodzi się z nimi współpracować, będą oni musieli wykonać wiele czynów niezgodnych z Islamem (np. oddać cześć dżinnowi, który jest tylko jednym ze stworzeń Allaha), gdyż tylko w takim wypadku dżinn zechce im pomóc.
Jeśli będziemy pamiętać o wszystkich zdolnościach dżinnów, niektóre nadnaturalne zjawiska staną się dla nas łatwe do zrozumienia. Jeśli faktycznie istnieją nawiedzone domy, w których światło samo zapala się i gaśnie, obrazy spadają ze ścian, a przedmioty przewracają się lub fruwają w powietrzu, to mieszkają w nich dżinny, które pozostając niewidzialne oddziałują na nasz świat. Obecnością dżinnów można wyjaśnić także przypadki, w których – jak wierzą niektórzy ludzie – dusze zmarłych osób kontaktują się z żywymi. Towarzyszący człowiekowi dżinn może żyć dużo dłużej od tego człowieka, a po naszej śmierci może kontaktować się z nim tak zwane medium. Również osoby, które twierdzą, że pamiętają swoje poprzednie życie lub opisują miejsca, w których nigdy nie byli, mogą być opętane przez dżinny, które widziały te miejsca, bądź mogą kontaktować się z dżinnami.

Magia

W dzisiejszych czasach ludzie przestali wierzyć w magię i zaczęli uważać ją za część świata fantastycznego, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Prawda jest jednak inna. Magia istnieje i jest to szatańska praktyka całkowicie zakazana przez Islam.

Oni poszli za tym, co opowiadali szatani o królestwie Salomona. Salomon nie był niewiernym, lecz szatani byli niewiernymi i nauczali ludzi czarów i tego, co zostało zesłane dwom aniołom w Babilonie: Harutowi i Marutowi. Oni jednak nie nauczali nikogo, póki nie powiedzieli: „My jesteśmy tylko pokuszeniem, nie bądź więc niewiernym!” I od tych dwóch aniołów uczyli się ludzie tego, co może rozdzielić męża od żony. Lecz oni nie szkodzą przez to nikomu, jedynie za zezwoleniem Boga. I oni nauczyli się tego, co im szkodziło i nie przynosiło korzyści, wiedząc dobrze, że ten, kto to kupi, nie będzie miał udziału w życiu ostatecznym. A z pewnością złe jest to, co oni kupili za swoje dusze! Gdybyż oni byli wiedzieli! [Koran, 2:102]

Żydzi usprawiedliwiali swoje praktyki czarnoksięskie, przypisując ich rozpowszechnienie Prorokowi Sulejmanowi (AS). Koran wyjaśnia, że Prorok Sulejman (AS) nie nauczał magii; poza tym z powyższego wersetu możemy jasno wywnioskować, że nauczanie i praktykowanie magii równoznaczne jest z niewiarą i politeizmem. Harut i Marut byli dwoma aniołami zesłanymi przez Allaha jako próba dla ludu Babilonu. Ostrzegali oni ludzi przed magią, ci jednak nie słuchali ich i uczyli się, jak niszczyć małżeństwa, jak rozdzielać ludzi i krzywdzić ich za pomocą czarów. Myśleli, że mogą zaszkodzić, komu tylko zechcą. Zapomnieli jednak, że nic nie dzieje się bez Woli Allaha.

Ibn Kasir (RA) powiedział:
Abu Dżafar ar-Razi (RA) powiedział, że Ar-Rabi bin Anas (RA) powiedział, że Kajs bin Abbad (RA) powiedział, że Ibn Abbas (RAA) powiedział: „Gdy ktoś przychodził do tych aniołów, by nauczyć się od nich magii, oni ostrzegali go i mówili: ‘My jesteśmy tylko pokuszeniem, nie bądź więc niewiernym!’ Posiadali oni wiedzę dotyczącą tego, co jest dobre i tego, co jest złe; tego, co wynika z wiary i tego, co wynika z niewiary – dlatego mówili, że magia jest formą niewiary. Gdy osoba, która chciała nauczyć się magii, lekceważyła ich ostrzeżenia, wskazywali oni jej miejsce gdzie przebywali szatani, od których człowiek mógł uczyć się czarów. Gdy ktoś uczył się magii, światło wiary uchodziło z niego i mógł widzieć, jak błyszczy na niebie. Później mówił on: ‘Jakież nieszczęście spadło na mnie! Jestem stracony! Co mogę zrobić?’”
Hasan al-Basri (RA) powiedział: „Aniołowie zostali wysłani z magią, by sprawdzić tych, których Allah chciał poddać próbie. Allah nakazał im, by ostrzegali ludzi: ‘My jesteśmy tylko pokuszeniem, nie bądź więc niewiernym!’ Zostało to przekazane przez Ibn Abi Hatima (RA).
Również Katada (RA) powiedział: „Allah nakazał im, by ostrzegali ludzi, zanim pokażą im magię: ‘My jesteśmy tylko pokuszeniem, nie bądź więc niewiernym!’
As-Suddi (RA) powiedział: „Gdy ktoś przychodził do tych aniołów, ostrzegali go, by nie popadł w niewiarę, gdyż są oni jedynie próbą. Gdy człowiek ignorował ich ostrzeżenie, mówili mu, by poszedł do stosu popiołu i oddał mocz na niego. A kiedy to robił, światło wiary opuszczało go i wznosiło się ku niebu. Następnie coś ciemnego pojawiało się w postaci dymu i wchodziło do jego uszu jako gniew Allaha. Po tym wydarzeniu aniołowie pokazywali mu magię…”
Sunajd (RA) powiedział, że Hadżdżadż (RA) powiedział, że Ibn Dżuraji (RA) skomentował ten werset następującymi słowami: „Nikt nie pragnie magii, jak tylko niewierny. Dzieje się tak z powodu niedoli, jaką za sobą ona pociąga”.
Uczeni, którzy byli zdania, że praktykowanie magii równoznaczne jest z niewiarą, używali tego wersetu jako dowodu. Wspominali również hadis jaki Abu Bakr al-Bazzar (RA) przekazał od Abdallaha (RAA): „Ktokolwiek przychodzi do wróżbity lub maga i wierzy w to, co tamten powiedział, ten nie uwierzył w to, co zostało objawione Muhammadowi (SAAWS)”. Hadis ten ma autentyczny łańcuch przekazicieli; jest również wiele innych hadisów, które go wspierają” .
[Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim]

Czy nie widziałeś tych, którym została dana część Księgi? Oni wierzą w fałszywe bóstwa: Dżibta i Saguta, i mówią o tych, którzy nie uwierzyli: „Ci są na lepszej drodze aniżeli ci, którzy uwierzyli”. [Koran, 4:51]

Umar bin al-Chattab (RAA) powiedział:
Dżibt odnosi się do magii, a Sagut do szatana . [Muhammad bin Abd al-Wahhab, Kitab at-Tauhid]

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Unikajcie siedmiu grzechów śmiertelnych”. Powiedziano: „O Wysłanniku Allaha! Jakie to grzechy?” Prorok (SAAWS) powiedział: „Dopuszczanie się bałwochwalstwa, uprawianie magii, zabijanie tego, kogo Allah zakazał zabijać, zajmowanie się lichwą, korzystanie z majątku sieroty, uciekanie z bitwy w dniu walki oraz oskarżanie o cudzołóstwo cnotliwej kobiety”. [Al-Buchari i Muslim]

Czym więc jest magia? Jak działa? Dokładnie nie wiemy. Czarodzieje kontaktują się z dżinnami i używają ich do czarowania. Mogą oni rzucić urok na węzły, pukiel włosów lub jakiś inny przedmiot i dopóki urok nie zostanie zdjęty zaklęcie będzie działać.

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ktokolwiek wiąże węzły i dmucha w nie, praktykuje w ten sposób magię; ktokolwiek praktykuje magię, ten popełnia akt politeizmu; a ten, kto używa amuletów zostanie oddany (w życiu przyszłym) pod ich kontrolę”. [An-Nasai]

Mów: „Szukam schronienia u Pana jutrzenki
przed złem tego, co On stworzył,
przed złem ciemności, kiedy się szerzy,
przed złem tych, którzy dmuchają na węzły,
i przed złem człowieka zawistnego w chwili, kiedy żywi zawiść”.
[Koran, 113]

Ibn Kasir (RA) powiedział:
Mudżahid (RA), Ikrima (RA), Hasan (RA), Katada(RA) i Ad-Dahak powiedzieli o „tych, którzy dmuchają na węzły”: „To czarownice”.
Mudżahid (RA) powiedział: „Kiedy odprawiają czary, dmuchają w węzły”.
Według innego hadisu, anioł Dżibril (AS) przyszedł do Proroka (SAAWS) i powiedział: „Czy cierpisz z powodu jakiegoś pożywienia, Muhammadzie?” Prorok (SAAWS) powiedział: „Tak”. Dżibril (AS) powiedział: „W Imię Allaha, wyrecytuję nad tobą słowa, które ochronią cię przed chorobą, na którą cierpisz, przed złem zawistnych ludzi i złem oka. Oby Allah cię wyleczył”.
Aisza (RAA) powiedziała:
„Na Wysłannika Allaha rzucono zaklęcie i wydawało mu się, że współżył z żonami, lecz naprawdę nie doszło do stosunku”. Sufjan (RA) powiedział: „Najgorszym rodzajem magii jest ta, która powoduje taki stan”.
Potem Prorok (SAAWS) powiedział: „Aiszo! Czy wiesz, że Allah odpowiedział mi na pytanie, które Mu zadałem? Przyszli do mnie dwaj mężczyźni i jeden z nich usiadł przy mojej głowie, a drugi przy moich stopach. Ten, który siedział przy głowie powiedział do drugiego: ‘Co się dzieje z tym człowiekiem?’ Drugi odpowiedział: ‘Rzucono na niego zaklęcie’. Pierwszy z nich powiedział: ‘Kto rzucił na niego zaklęcie?’ Tamten odpowiedział: ‘Labid bin Asam z plemienia Banu Zurajk, który jest sprzymierzeńcem żydów i hipokrytą’. Pierwszy zapytał: ‘Za pomocą czego?’ Drugi odpowiedział: ‘Za pomocą grzebienia i włosów z grzebienia’. Pierwszy zapytał: ‘Gdzie jest grzebień?’ Drugi odpowiedział: ‘W suchej korze palmy daktylowej pod skałą przy studni zwanej Zarwan’”.
Aisza (RAA) powiedziała:
„Prorok (SAAWS) udał się do tej studni, by usunąć grzebień. Potem powiedział: ‘Studnia, którą ujrzałem, wyglądała jakby zabarwiono ją henną, a palmy daktylowe przypominały głowy szatanów’. Prorokowi (SAAWS) udało się jednak usunąć ten grzebień. Wtedy powiedziałam: ‘Czyż nie ujawnisz tego?’ On odpowiedział: ‘Allah mnie uleczył, a mnie nienawistnym jest rozpowiadanie wśród ludzi o nikczemności innych’”.
[Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim]

Relacjonował Zajd bin Arkam (RAA):
Żyd nazywający się Labid bin Asam rzucił czar na Proroka (SAAWS). Kiedy Prorok (SAAWS) zaczął cierpieć z jego powodu, Dżibril (AS) przyszedł do niego i objawił mu sury al-Falaq i an-Nas, a potem powiedział: „Zaprawdę, to żyd użył czarów przeciw tobie”. Prorok(SAAWS) wysyłał Alego ibn Abi Taliba (RAA), by odnalazł przedmiot, za pomocą którego rzucono urok. Gdy wrócił, Prorok (SAAWS) nakazał mu rozwiązywać węzły i recytować Koran przy każdym. Gdy było po wszystkim, Prorok (SAAWS) powstał, jakby ktoś rozciął krępujące go więzy. [Al-Bajhaki i Abd al-Humajd; podobną wersję tej historii przekazał Al-Buchari.]

Jeśli czary zostały rzucone na Proroka (SAAWS), to mogą zostać rzucone na każdego z nas. Z tego powodu wszystkie osobiste rzeczy powinniśmy trzymać przy sobie i nie dopuszczać do nich nieznajomych. Dżinn działa jak pies tropiciel – znając zapach swojej ofiary dopadnie ją bez problemu. Natomiast gdy już rzucono na nas czar, to jedyną skuteczną metodą leczenia jest recytacja Koranu, a wszelkie inne mogą jedynie pogorszyć sytuację.
Inną metodą leczenia ofiary magii była praktyka zwana an-nuszrah, polegająca na unieszkodliwianiu czarów innymi czarami.

Relacjonował Dżabir bin Abdallah (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) zapytany o an-nuszrah odpowiedział, że pochodzi ona od Szatana. [Ahmad, Abu Daud]

Wróżbiarstwo

O wy, którzy wierzycie! Wino, majsir, bałwany i strzały wróżbiarskie – to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego! Być może, będziecie szczęśliwi! [Koran, 5:90]

Od niepamiętnych czasów wśród ludzi byli tacy, którzy głosili, że posiadają wiedzę na temat przyszłości. Zwano ich różnie: wróżbitami, jasnowidzami, wieszczami, wyroczniami, chiromantami, astrologami… Używali i używają oni różnych metod, które według nich pozwalają im poznać przyszłość. Wróżą z fusów, liczb, horoskopów, kart, kości, ptaków, linii papilarnych itd.
Generalnie wszystkich wróżbitów można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej z nich należą ci, którzy nie posiadają żadnej tajemnej wiedzy. Opowiadają oni wyłącznie o tym, co może przytrafić się większości ludzi, jak kłótnie w rodzinie, wyjazd na wakacje czy awans w pracy. Do drugiej kategorii należą ci, którzy potrafią kontaktować się z dżinnami. Są oni w stanie powiedzieć o tym, co było w przeszłości i co jest w teraźniejszości, ale mają nikłą wiedzę na temat przyszłości.

Powiedz: „Nikt nie zna tego, co ukryte w niebiosach i na ziemi, z wyjątkiem Boga!” Oni zaś nie wiedzą, kiedy będą wskrzeszeni. [Koran, 27:65]

Relacjonował Ibn Umar (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Jest pięć kluczy do tego, co skryte, o których wiedzy nie ma nikt poza Allahem. Nikt nie wie, co jest w łonie, jak tylko Allah. Nikt nie wie, co zdarzy się jutro, jak tylko Allah. Nikt nie wie, kiedy spadnie deszcz, jak tylko Allah. Nikt nie wie, kiedy umrze, tylko Allah zna dokładną datę naszej śmierci. Nikt nie wie, kiedy zacznie się Ostatnia Godzina, jak tylko Allah.[Al-Buchari]

Relacjonował Masruk (RAA):
Aisza (RAA) powiedziała: Jeśli ktoś powie ci, że Muhammad (SAAWS) widział swojego Pana to jest on kłamcą, ponieważ Allaha powiedział: „Nie dosięgają Go spojrzenia, lecz On dosięga spojrzenia. On jest Przenikliwy, Świadomy!”, a jeśli ktoś powie ci, że Muhammad (SAAWS) zna to, co skryte, to jest on kłamcą, gdyż Allah powiedział: „Nikt nie zna tego, co ukryte w niebiosach i na ziemi, z wyjątkiem Boga!” [Al-Buchari. Por. Koran, 6:103, 27:65]

Dawniej dżinny informowały wróżbitów o wydarzeniach z przyszłości. Dżinny zbliżały się do najniższego nieba i słuchały rozkazów Allaha dotyczących przyszłości, które anioły przekazywały między sobą, a później wracały na Ziemię i opowiadały o nich wróżbitom. Tak działo się przed początkiem Posłannictwa Proroka Muhammada (SAAWS). Jednak gdy Prorok (SAAWS) rozpoczął swą misję, Allah zesłał aniołów, którzy bronią najniższego poziomu nieba, używając meteorów.

Umieściliśmy na niebie konstelacje i ozdobiliśmy je dla patrzących.
Ochroniliśmy je też przed szatanem przeklętym.
A jeśli kto podsłuchuje ukradkiem, to postępuje za nim płomień jaśniejący.
[Koran, 15:16-18]

„A my dotknęliśmy nieba i znaleźliśmy je wypełnione strażami i płomieniami ognia.
Usiedliśmy tam na miejscach do siedzenia, aby słuchać; lecz ten, kto się przysłuchuje teraz, znajduje płomień w zasadzce”.
[Koran, 72:8-9. To przytoczone słowa dżinnów.]

Relacjonował Ibn Abbas (RAA):
W czasie gdy Prorok (SAAWS) i grupa jego towarzyszy poszli na bazar Ukaz, szatani zostali powstrzymani przed podsłuchiwaniem informacji z nieba. Gdy zostali pogromieni meteorami, wrócili do swoich pobratymców. Kiedy inne dżinny spytały ich, co się stało, opowiedzieli im o tym, co ich spotkało. Któryś z nich zasugerował, że musiało wydarzyć się coś ważnego, więc wyruszyli szukać przyczyny. Niektórzy z nich dotarli do Proroka (SAAWS), gdy modlił się wraz ze swymi towarzyszami, więc domyślili się, że to musi być przyczyna nowo powstałej blokady. Gdy wrócili do innych dżinnów powiedzieli: „Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran, który prowadzi ku prawości, więc uwierzyliśmy w niego i nie będziemy dodawać nikogo za współtowarzysza naszemu Panu”. [Al-Buchari i Muslim. Zob. Koran, 72:1-2.]

Relacjonował Ibn Abbas (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Dżinny schodzą na dół, aż dotrą do magika lub wróżbity i przekażą mu informację. Czasami meteor trafia ich, zanim zdążą uciec. Jeśli jednak uda im się uciec, dodają sto kłamstw do tego, co usłyszeli”. [Muslim]

Dżinny same z siebie nie znają przyszłości, więc od czasu rozpoczęcia misji proroczej Proroka Muhammada (SAAWS) aż do Dnia Sądu mogą opowiadać wróżbitom jedynie kłamstwa.
Dżinny mogą jednak poznać plany człowieka. Dzieje się tak, ponieważ gdy ktoś przychodzi do wróżbity, przychodzi wraz ze swoim towarzyszącym dżinnem, który zna wszystkie jego sekrety. Towarzyszący temu człowiekowi dżinn może powiedzieć wszystko dżinnowi wróżbity. Z tego powodu wielu wróżbitów może opowiedzieć nam o historiach z naszej przeszłości lub nawet o naszych planach na przyszłość.
Z powodu bluźnierstw, jakie wiążą się z praktykowaniem wróżbiarstwa oraz bałwochwalstwa, jakie przejawia się poprzez wiarę w możliwość ucieczki przed Przeznaczeniem i Wolą Allaha, Islam całkowicie zakazuje takich praktyk.

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Jeśli ktoś z was odwiedzi wróżbitę i uwierzy w to, co powiedział, to nie uwierzył w to, co zostało objawione Muhammadowi” .[Abu Daud, Ibn Madża, At-Tirmizi, An-Nasai, Al-Hakim]

Relacjonował Imran bin Husajn (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Nie jest spośród nas ten, kto praktykuje wiarę w złe znaki lub zleca tę praktykę komuś innemu; ten, kto praktykuje wróżbiarstwo lub zleca komuś innemu, by wróżył dla niego; ten, kto praktykuje magię lub zleca komuś innemu, by czarował dla niego. Kto odwiedza wróżbitę i wierzy w jego słowa, ten nie uwierzył w to, co zostało objawione Muhammadowi” . [Al-Bazzar oraz At-Tabarani, który przekazał powyższy hadis z autorytetu Ibn Abbasa (RAA)]

Wiara w słowa wróżbitów jest równoznaczna z niewiarą, natomiast samo odwiedzanie i słuchanie ich jest ciężkim grzechem. Karą za ten grzech jest to, że modlitwy osoby, która go popełniła, przez czterdzieści dni nie zostaną przyjęte przez Allaha (osoba, która odwiedziła wróżbitę, nadal musi się modlić, ale nie otrzyma nagrody za swoje modlitwy). To samo tyczy się innych metod poznawania wróżb, jak oglądanie wróżbitów w telewizji, czytanie napisanych przez nich artykułów, horoskopów itp.

Relacjonowała Hafsa (RAA):
Wysłannik Allaha(SAAWS) powiedział: „Modlitwy tego, który poszedł do wróżbity, pytając go o cokolwiek, nie zostaną wysłuchane przez czterdzieści dni” . [Muslim]

Jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych rodzajów wróżbiarstwa jest astrologia. Islam jednak jasno mówi, że w gwiazdach nie ma ukrytych znaków dotyczących przyszłości, dlatego astrologia jest rodzajem bałwochwalstwa.

Relacjonował Ibn Abbas (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Jeśli ktoś uczy się astrologii, uczy się jednej z gałęzi magii. Im dłużej tym się zajmuje, tym bardziej grzeszy” . [Abu Daud]

Katada (RA) powiedział:
Allah stworzył gwiazdy z trzech powodów: po pierwsze, jako ozdobę nieba; po drugie, by kamienować diabły; po trzecie, by pomagały podróżnikom w nawigacji. Każdy, kto poszukuje w gwiazdach czegokolwiek innego i spekuluje, popełnia wielki błąd, traci swoją nagrodę w życiu przyszłym i bierze na siebie coś, o czym nie posiada żadnej wiedzy. [Al-Buchari]

O trzech powodach stworzenia gwiazd mówi też Allah w Koranie:

My ozdobiliśmy niebo najbliższe lampami i uczyniliśmy je pociskami do rażenia szatanów; i przygotowaliśmy dla nich cierpienie płomienia palącego . [Koran, 67:5]

Ibn Kasir (RA) powiedział:
Nie oznacza to, że gwiazdy faktycznie są pociskami, ponieważ nie poruszają się. Raczej to meteory są pociskami, gdyż obserwujemy ich ruch oraz wiemy, że pochodzą z gwiazd. A Allah wie najlepiej . [Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim]

On jest Tym, Który uczynił dla was gwiazdy, abyście kierowali się według nich w ciemnościach – na lądzie i na morzu. Przedstawiliśmy wyraźnie znaki dla ludzi, którzy wiedzą! [Koran, 6:97]

Gwiazdy i inne ciała niebieskie są stworzeniami Allaha i całkowicie podlegają Jego Woli. Są to obiekty nieożywione, jak więc mogą posiadać jakąkolwiek wiedzę? Pewne wydarzenia z przyszłości zostały przekazane Prorokom (AS), jednak nikomu więcej. Ktokolwiek twierdzi, że gwiazdy pokazały mu przyszłość, nie dość, że jest kłamcą, to jeszcze oskarża o kłamstwo Allaha!
Niestety niektórzy spośród astrologów lub ludzi wierzących w astrologię twierdzą, że gwiazdy pokazują im przyszłość, a dla usprawiedliwienia swoich praktyk używają poniższego wersetu koranicznego:

…i znaki rozpoznawcze, a według gwiazd oni znajdują drogę . [Koran, 16:16.]

Już w świetle przedstawionych wcześniej dowodów możemy być absolutnie pewni, że taka interpretacja Słów Allaha jest całkowicie błędna.

At-Tabari powiedział:
Ibn Abbas (RAA) powiedział: „Znaki rozpoznawcze w tym wersecie oznaczają drogowskazy i punkty orientacyjne w godzinach dziennych. Nie odnoszą się one do gwiazd. Słowa ‘według gwiazd oni znajdują drogę’ oznaczają, że ludzie dzięki gwiazdom znajdują drogę w nocy, podróżując po morzu i na lądzie”. [At-Tabari, Dżami al-Bajan fi Tawil al-Koran.]

Żaden muzułmanin nie powinien nosić jakichkolwiek symboli ciał niebieskich ani znaków zodiaku, nie powinien pytać innych, pod jakim znakiem się urodzili, nie powinien czytać horoskopów… Muzułmanin, który z powodu swojej niewiedzy kierował się jakimkolwiek rodzajem wróżb, powinien powrócić ze skruchą do Allaha i odnowić swoje wyznanie wiary w Jednego Boga.
Na koniec chciałbym przedstawić jeszcze jeden logiczny dowód na to, że wszelkie praktyki wróżbitów są kłamstwem. Gdyby faktycznie znali oni przyszłość, mogliby uciec od wszelkich kłopotów i być zawsze szczęśliwymi. Jednak widzimy, że zawsze są oni smutni i przygnębieni. Gdyby znali przyszłość, z pewnością wygrywaliby na loterii, jednak zamiast tego występują w rozmaitych programach telewizyjnych, ogłaszają się w gazetach i próbują wyłudzić od ludzi ich pieniądze.

Autor: binJellul