Wyjaśnienie trzech fundamentów Imama Muhammada Bin 'Abd Al-Wahhaba (zapis Abu Hafsa Al-Asariego) [cz.1]

W imię Allaha Najbardziej Miłosiernego, Najbardziej Litościwego.

Wiedz (niechaj Allah będzie Ci Miłosiernym), iż naszym obowiązkiem jest poznanie czterech kwestii (poziomów naszej religii):

1) Wiedza (Al-’Ilm), którą jest znajomość Allaha, Jego Proroka i religii Islamu wraz z dowodami.

Wyjaśnienie:

Istnieją trzy elementy Tauhidu (Jedności Allaha):
a) Tauhid Ar-Rububija, jest wyodrębnieniem działań Allaha Wzniosłego od czynów swych stworzeń, zaopatrywanie, nadawanie życia, zadawanie śmierci i każdy z rodzajów regulowania i zarządzania dominium Niebios i Ziemi. Wyodrębnienie Jego (Allaha) Wzniosłego – z prawem do sądzenia, nadawania prawa oraz posyłania Wysłanników, a także objawiania Ksiąg.

b) Tauhid Al-Uluhijja, jest wyróżnieniem Allaha w sferze czci, tak iż nic i nikt nie może być czczony obok Niego… tak, by nie wzywać do nikogo innego (Jak tylko do Niego)… Tak, by nie poszukiwać ratunku czy pomocy jak tylko u Niego… Tak, by nie składać w ofierze ani szlachtować niczego, ani też by nie składać przysiąg jak tylko dla Niego.

c) Tauhid Al-Asma’ wa As-Sifaat, jest opisywaniem Allaha Najwyższego i nazywaniem Jego sposobem w jakim On sam siebie opisał lub nazwał, lub tak jak opisywał go i nazywał wedle autentycznych relacji Jego Wysłannik (Niech będzie z Nim pokój i błogosławieństwo Allaha) – Tauhid Al-Asma’ wa As-Sifaat jest również twierdzeniem iż Allah nie jest podobny ani porównywalny do żadnego ze swych stworzeń – bez żadnych fałszywych interpretacji ani negacji któregokolwiek z powyższych aspektów.

2) Dokonywanie czynów zgodnie z Wiedzą.

Wyjaśnienie:

Szejch Muhammad Ibn Salih Al-Usajmin (Niech spoczywa na nim Miłosierdzie Allaha) wspomniał:
„Nad tym, który studiuje Wiedzę (Al-’Ilm) ciąży obowiązek działania zgodnie z ową wiedzą. Składają się na to wiara, oddawanie czci, zachowanie, charakter i stosunek do innych. Jest to rezultat i owoc Wiedzy. Dzierżyciel wiedzyjest niczym dzierżący broń. Może ona go bowiem tak ochronić jak również zranić. Jest tak ze względu na to iż Prorok (Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będzie z nim) rzekł: <> (Sahih Muslim)” (Madżm’u Fatawa 26/80)

3) Nawoływanie innych do Wiedzy (Al-’Ilm)

Wyjaśnienie:

Umiejętności wymagane od osoby nawołującej innych do religii Islamu:
a) Szczerość – w imię Allaha,
b) Da’i (nawołujący) posiada mocno utwierdzoną wiedzę o tym o czego nawołuje,
c) Sam działa zgodnie z ową Wiedzą,
d) Posiada dobry charakter,
e) Przemawia do ogółu (ludzi) odpowiednio do ich poziomu,
f) Jest cierpliwy wobec innych,
g) Wznosi dua (suplikacji) za innych o przewodnictwo od Allaha,
h) Wzywa do Allaha drogą Mądrości.

4) Cierpliwość i wytrwanie wszelkich utrudnień napotkanych na tej drodze.

Wyjaśnienie:

Istnieją trzy typy Cierpliwości:
a) Pierwszym typem cierpliwości jest nieprzerwana praca w celu wypełnienia zobowiązań i dokonywania prawych czynów.

b) Drugim typem cierpliwości jest odstawanie od czynów niedozwolonych i zła. Wymaga to wielkiej walki z własnymi pragnieniami i pochłania wiele cierpliwości w powstrzymywaniu się od złych wpływów Szatana wśród Dżinnów i Ludzi.

c) Trzecim typem cierpliwości jest samo utrzymywanie jej w czasach trudności bez narzekania. Nie wolno bowiem narzekać na to co przeznaczył Allah (Cześć Jemu i Wywyższenie) jest to owoc wiary w Przeznaczenie.

Niektóre spośród dobrodziejstw wypływających z Cierpliwości:
– Cierpliwość pozwoli ci nie wpadać w stan znudzenia… w trakcie dokonywania poważnych czynów wymagających ciągłej energii i czasu.
– Cierpliwość pozwoli Ci utrzymać się w zadaniach długoterminowych.
– Cierpliwość kontroluje Cię w czasach gniewu i zapobiega dokonywaniu złych czynów formą werbalną czy fizyczną.
– Cierpliwość kontroluje Cię w momentach strachu i także zapobiega niedozwolonym aktom.
– Cierpliwość pozwala na samokontrolę i ochronę przed chciwością.
– Cierpliwość pozwala na kontrolę swych własnych namiętności.
– Cierpliwość przygotuje cię do przetrwania psychicznych i fizycznych trudności.
– Praktykowanie cierpliwości jest dowodem kompletnej wiary i jest dobrą praktyką islamu.
– Praktykowanie cierpliwości może dostarczyć przewodnictwa do twego serca.
– Praktykowanie cierpliwości poprowadzi cię do pokochania przez Allaha i ludzi.
– Praktykowanie cierpliwości jest niezbędne w przypadku osób posiadających potęgę i autorytet.
– Praktykowanie cierpliwości może pozwolić danej osobie wstąpić do Raju i uchroni ją przed Ogniem Piekielnym.
– Praktykowanie cierpliwości zawsze będzie trzymać cię pod opieką i ochroną Allaha.
– Praktykowanie cierpliwości uchroni cię przed strachem od Dnia Sądu.
– Wreszcie… praktykowanie cierpliwości pozwoli ci umrzeć będąc dobrym muzułmaninem.

Zapis dokonany przez Abu Hafsa Al-Asariego.