Świat Dżinów

Pełne zrozumienie tematu możliwe będzie tylko wtedy, gdy będziemy wiedzieli, czym są dżinny i jakie są ich możliwości. Dżinny są stworzeniami Allaha i tak jak ludzie zostały obdarowane wolną wolą. Cel ich życia jest taki sam jak cel naszego życia, a jest nim oddawanie czci Allahowi.

I stworzyłem dżinny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.
I nie chcę od nich żadnego zaopatrzenia, i nie chcę, aby Mnie żywili.
Zaprawdę, Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia, Posiadającym Siłę, Niewzruszonym!
[Koran, 51:56-58]

My stworzyliśmy człowieka z suchej gliny, z ukształtowanego mułu.
A dżinny stworzyliśmy wcześniej z ognia palącego.
[Koran, 15:26-27]

Dżinny należą do świata niewidzialnego. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć ich w ich naturalnej postaci, jednak one mogą zobaczyć nas.

O synowie Adama! Niech was nie skusi szatan, jak wówczas gdy wyprowadził waszych rodziców z Ogrodu, zdejmując z nich ubiór, by im ukazać ich nagość. On przecież widzi was – on i jego plemię – tam, skąd wy ich nie widzicie. Oto My uczyniliśmy szatanów opiekunami tych, którzy nie wierzą! [Koran, 7:27]

Jak już wspomnieliśmy, szatan jest jednym z dżinnów, a jego imię to Iblis. Przebywał on wraz z grupą aniołów, gdy Allah stworzył Adama (AS) i kazał im, by pokłonili się przed nim. Iblis zbuntował się wtedy i nie oddał pokłonu.
Podobnie jak ludzie, dżinny różnią się między sobą mocą, zdolnościami i możliwościami.

Relacjonował Abu Talaba al-Chuszani (RAA):
Wysłannik Allaha(SAAWS) powiedział: „Są trzy rodzaje dżinnów. Pierwszy z nich stanowią dżinny, które latają w powietrzu, drugi te, które żyją jako węże i psy, natomiast trzeci typ to dżinny, które zamieszkują określone miejsca na ziemi”. [At-Tabari, Al-Hakim]

Dżinny zostały obdarzone przez Allaha niezwykłą szybkością, przez co niektóre z nich są w stanie przemierzyć Ziemię w kilka chwil. Dzięki temu mogą one zebrać informacje na temat ukrytych przedmiotów czy zagubionych rzeczy.

I powiedział: „O starszyzno! Kto z was przyniesie mi jej tron, zanim oni przyjdą do mnie poddani całkowicie?”
Powiedział Ifrit spośród dżinnów: „Ja ci go przyniosę, zanim powstaniesz ze swego miejsca; jestem dość silny, by to uczynić, i godny zaufania” .
[Koran, 27:38-39. Pytanie z wersetu 38. to słowa Proroka Sulejmana (AS), a chodzi o tron królowej Saby.]

Dżinny różnią się między sobą także ze względu na wyznawaną religię. Niektóre z nich szczerze wyznają Islam, inne są niewiernymi.

Mów: „Zostało mi objawione, że pewna grupa dżinnów przysłuchiwała się, i wtedy powiedzieli: Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran,
który prowadzi ku prawości, więc uwierzyliśmy w niego i nie będziemy dodawać nikogo za współtowarzysza naszemu Panu.
On – niech będzie wywyższony Majestat naszego Pana! – nie przybrał sobie ani towarzyszki, ani dziecka.
Głupiec spośród nas mówił przeciwko Bogu obraźliwe kłamstwo,
a sądziliśmy, że ani ludzie, ani dżinny nie będą mówić przeciwko Bogu kłamstwa” .
[Koran, 72:1-5]

„Są wśród nas poddani całkowicie Bogu i są wśród nas zbuntowani. A ten, kto się poddał całkowicie – wybrał sobie drogę prawości;
zaś ci zbuntowani – są drewnem dla Gehenny” .
[Koran, 72:14-15. To dalszy ciąg tego, co powiedziały dżinny.]

Każdy człowiek ma również swojego towarzysza spośród dżinnów. Ten dżinn najczęściej próbuje skusić nas do zła i sprowadzić z drogi prostej.

Ibn Kasir (RA) powiedział:
Prorok (SAAWS) powiedział: „Nie ma wśród nas nikogo, komu nie został przydzielony towarzyszący dżinn”. Towarzysze zapytali: „Nawet tobie, o Wysłanniku Allaha?” Prorok (SAAWS) powiedział: „Nawet mnie, ale Allah pomógł mi i przyjął on Islam. Dlatego też nakazuje mi jedynie dobro” . [Muslim]

Prorok Sulejman (AS) z Woli Allaha posiadał moc, która pozwalała mu na kontrolowanie różnych stworzeń, także dżinnów.

I zgromadzone zostały wojska dla Salomona, złożone z dżinnów, ludzi i ptaków; i ustawiono je w szeregi. [Koran, 21:17]

Należy jednak pamiętać, że żaden inny człowiek nie jest w stanie kontrolować dżinnów.

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):
Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Zaprawdę, Ifrit spośród dżinnów zaatakował mnie ostatniej nocy, próbując przerwać moją modlitwę. Allah wsparł mnie jednak i pozwolił mi go pokonać. Chciałem go przywiązać do jednej z kolumn meczetu, żebyście rano wszyscy mogli go zobaczyć…” . [Al-Buchari]

Wszyscy ludzie kontaktujący się z dżinnami dopuszczają się praktyk zakazanych przez naszą religię. Ponadto zanim dżinn zgodzi się z nimi współpracować, będą oni musieli wykonać wiele czynów niezgodnych z Islamem (np. oddać cześć dżinnowi, który jest tylko jednym ze stworzeń Allaha), gdyż tylko w takim wypadku dżinn zechce im pomóc.

Jeśli będziemy pamiętać o wszystkich zdolnościach dżinnów, niektóre nadnaturalne zjawiska staną się dla nas łatwe do zrozumienia. Jeśli faktycznie istnieją nawiedzone domy, w których światło samo zapala się i gaśnie, obrazy spadają ze ścian, a przedmioty przewracają się lub fruwają w powietrzu, to mieszkają w nich dżinny, które pozostając niewidzialne oddziałują na nasz świat. Obecnością dżinnów można wyjaśnić także przypadki, w których – jak wierzą niektórzy ludzie – dusze zmarłych osób kontaktują się z żywymi. Towarzyszący człowiekowi dżinn może żyć dużo dłużej od tego człowieka, a po naszej śmierci może kontaktować się z nim tak zwane medium. Również osoby, które twierdzą, że pamiętają swoje poprzednie życie lub opisują miejsca, w których nigdy nie byli, mogą być opętane przez dżinny, które widziały te miejsca, bądź mogą kontaktować się z dżinnami.

Autor: binJellul