Jak wygląda śmierć?

Kiedy umiera wierny, przychodzą do niego trzej aniołowie w białych szatach i anioł śmierci. Aniołowie w białych szatach zadają jego duszy trzy pytania: Kto jest twoim Panem? Jaka jest twoja religia? Kogo uznałeś za Proroka? Wierny bez problemu odpowie, że jego Panem jest Allah , jego religią jest Islam, a za Proroka uznał Muhammada (SAAWS). (Jest wiarygodny hadis, według którego Prorok (SAAWS) powiedział Umarowi (RAA), że kiedy umrze, to on będzie zadawał te pytania aniołom, a nie aniołowie jemu.) Później anioł śmierci zabiera duszę z ciała i dusza wiernego tak łatwo wychodzi z ciała, jak kropla wody albo oliwy wypływa z naczynia. Dusza leci do Allaha , który pokazuje jej jej miejsce w Raju, a kiedy wraca do grobu, ten grób też zamienia się w kawałek ziemi rajskiej aż do Dnia Zmartwychwstania.

Kiedy umiera niewierny, przychodzą do niego aniołowie w czarnych szatach i zadają mu te same trzy pytania, na które on nie umie odpowiedzieć lub odpowiada źle. Kiedy anioł śmierci zabiera duszę z ciała, ta chowa się przed nim w najdalszym kącie tego ciała, a anioł śmierci musi ją wyszarpywać, jakby wyszarpywał kaktus owinięty bawełną. Później Allah pokazuje duszy niewiernego jej miejsce w Piekle, a kiedy dusza wraca do grobu, ten grób zamienia się w kawałek Piekła aż do dnia zmartwychwstania.

Na podstawie kilku hadisów przekazanych przez al-Hakima, Abu Dałuda, at-Tadżlisiego, Ahmada, ad-Dhahabiego i ibn al-Qajjima.

Autor: Abd ul-Karim