Khul`a, Rozwód Iniciowany przez Kobietę

Khul`a czyli rozwód inicjowany przez kobietę polega na tym, że kobieta „wykupuje się” oddając mężowi swój mahr lub mniej, a on daje jej rozwód. Główną zasadą braną tutaj pod uwagę jest werset, którego znaczenie można przetłumaczyć jako:

{…Nie jest wam (mężczyznom) dozwolone zabierać cokolwiek z tego, coście dali swoim żonom.Chyba że oboje się obawiają, że nie potrafią zachować granic ustanowionych przez Boga. Jeśli się obawiacie, że nie potrafią zachować granic Boga, to oni oboje nie będą mieli grzechu, jeśli ona się wykupi [otrzymując w ten sposób Khul`a]…} (Surah al-Baqarah, 2:229)

Dowodem z Sunny jest incydent gdy żona Thâbit’a ibn Qays’a ibn Shammaas’a (radi allahu `anhu) przyszła do Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam) i powiedziała, „O wysłanniku Allaha, nie mam żadnych zastrzeżeń do Thâbit’a ibn Qays’a co do jego charakteru czy religijności, lecz nie chcę popełnić kufr (niewiary) po tym jak zostałam Muzułmanką.” Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział do niej, „Czy oddasz mu jego ogród?”[Ogród ten dostała jako mahr]. Odpowiedziała „Tak”. Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział Thâbit’owi: „Przyjmij z powrotem swój ogród i daj jej rozwód.[Był to rozkaz]” (Przekazał Buchari, 5273).

Uczeni wywnioskowali na podstawie tego hadisu, że jeżeli kobieta nie jest w stanie pozostać z mężem, to sędzia powinien nakazać mężczyźnie aby dał jej rozwód poprzez khul`a.

Źródło

Autor: Szeich Muhammad ibn Salîh al-`Uthaymîn(RH)

Tłumaczył: Abu Anas bin Marian