Ujrzenie Kobiety przed Ślubem

Pytanie: Jeżeli młody mężczyzna pragnie poślubić młodą kobietę, czy obowiązkiem jest aby ją ujrzał przed ślubem? Czy jest na miejscu aby kobieta odkryła swoją głowę aby ukazać więcej ze swojego piękna mężczyźnie który jej się oświadcza?

Odpowiedź: Nie ma w tym nic złego w tym (aby mężczyzna ją ujrzał), nie jest to jednak obowiązkowe. Zalecane aby on ją ujrzał i aby ona ujrzała jego, ponieważ Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) nakazał temu który się oświadczył aby popatrzył na kobietę. Tak jest ponieważ to lepiej wpływa na porozumienie i harmonię między nimi. Jeśli więc ona odsłoni swą twarz, dłonie i głowę przed nim, to nie ma nic w tym złego zgodnie z właściwą opinią. Niektórzy ludzie wiedzy twierdzili, że wystarczy aby odsłoniła twarz i dłonie. Niemniej jednak właściwą opinią jest, że nie ma nic złego w ujrzeniu jej głowy (włosów), twarzy, dłoni i stóp, zgodnie ze wspomnianym hadisem.

Nie jest jednak dozwolone aby mężczyzna przebywał sam na sam z kobietą. Jej ojciec, lub brat lub ktoś inny musi być z nimi. Powodem są słowa Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam), „Mężczyzna nigdy nie powinien być sam na sam z kobietą jeżeli nie ma z nimi Mahram. [1]” (Zgodnie przekazane w Sahih Buchari i Sahih Muslim)

Powiedział także, „Mężczyzna nigdy nei powinien być sam na sam z kobietą, gdyż zaprawdę szatan jest z nimi trzecią [osobą].” (Przekazał at-Tirmidhî i Ahmad)

[1] Mahram to osoba która jest spokrewniona z inną w taki sposób który permanentnie zabrania im zawarcia związku małżeńskiego. Pokrewieństwo to wynika z więzów krwi, dzieci karmionych piersią lub więzów małżeńskich. Mahram kobiety są: Jej ojciec, dziadek, syn, wnuk, brat, wuj (brat taty lub mamy), teść, zięć, przybrany syn, brat mleczny. Przykłady osób nie-mahram to: kuzyn (z obu stron), brat przyrodni, szwagier. Zobacz także werset 4:23 w Koranie.

Źródło

Autor: Szeich Bin Baz(RH)

Tłumaczył: Abu Anas bin Marian