Rozwód w Islamie

Islam patrzy na małżeństwo jako na święty związek i dlatego szczególnie dba o umocnienie więzi miedzy małżonkami, aby nie dopuścić do ich zerwania. Najlepszym dowodem na świętość związku małżeńskiego jest określenie go przez Allaha jako ‘uroczyste przyrzeczenie’. {a one otrzymały od was uroczyste przyrzeczenie.} (Kur’an 4; 21)

Kolejnym dowodem na wielkie znaczenie małżeństwa jest powiedzenie Proroka ( صلى الله عليه وسلم): ‚Nie jest jednym z nas ten, kto niszczy relacje między żoną a mężem.‚ (Ibn Hibban;4363)

Pomimo świętości, jaką w islamie nacechowane jest małżeństwo dopuszczany jest rozwód jedynie w ostateczności, o czym powiadomił nas Wysłannik ( صلى الله عليه وسلم): Najbardziej znienawidzoną rzeczą przez Allaha, która jest dozwolona człowiekowi jest rozwód. (Almustadrak;2794)

Rozwód jest rozwiązaniem w przypadku, gdy problemy między małżonkami powodują, że ich wspólne pożycie małżeńskie staje się nie do zniesienia i nie widzą innego wyjścia z tej sytuacji. Rozstanie się małżonków jest również uniknięciem zdrad małżeńskich, zapobieganiem pojawienia się niemoralnych praktyk oraz dzieci niewiadomego pochodzenia, co może przyczynić się do odziedziczenia majątku przez kogoś, kto nie ma do tego prawa i wydziedziczenia tego, komu ono przysługuje.

Należy wspomnieć, że zezwolenie na rozwód jest przez islam obwarowane, po to, aby nie stał się on zabawką w rękach nieodpowiedzialnych ludzi. Uczeni muzułmańscy uważają, że rozwód może być:

1. Obowiązujący.

Jest to wtedy, gdy w czasie konfliktu małżeńskiego powołani rozjemcy z obu stron orzekną, iż nie ma innego rozwiązania jak tylko rozwód. {A jeśli obawiacie się rozdarcia między nimi obojgiem, to poślijcie rozjemcę z jego rodziny i rozjemcę z jej rodziny. Jeśli oni oboje zechcą się pogodzić, to Bóg doprowadzi do zgody między nimi.}(Kur’an 4; 35)

2. Zakazany.

W przypadku, gdy nie ma poważnych i uzasadnionych powodów rozwód jest niedozwolony. Iblis czyli szatan dąży do tego, aby małżonkowie rozeszli się z błahego powodu, o czym powiadomił nas Wysłannik Allaha ( صلى الله عليه وسلم): ‚Ibis stawia swój tron na wodzie, a następnie wysyła do ludzi swoje oddziały szatanów, wśród których najbliższy Iblisowi to ten, kto uczyni największą pokusę na ziemi. Jeden z nich przychodzi do Iblisa mówiąc: Ja czyniłem tak i tak. Iblis na to: Niczego wielkiego nie uczyniłeś. Inny przychodzi i mówi: Tak długo kusiłem jednego mężczyznę, aż rozwiódł się z żoną. Iblis przybliży go do siebie i mówi: Ty dobrze uczyniłeś.‚ (Muslim; 2813)

3. Dozwolony.

W przypadku, gdy żona zachowuje się niemoralnie i niszczy pożycie małżeńskie, wtedy to mężowi pozostaje cierpliwość zwłaszcza, gdy w związku są dzieci.

4. Wskazany.

Ma to miejsce w przypadku, gdy żona nie przestrzega zasad religii lub zdradza męża. Żona również ma prawo domagać się rozwodu w przypadku, jeśli mąż nie przestrzega zasad religii, zachowuje się niemoralnie lub posiada wady, które bardzo utrudniają ich wspólne pożycie małżeńskie.

Al-chul’a w islamie

Życie małżeńskie, jeśli nie opiera się na miłości, zgodzie i dobrym traktowaniu, to staje się wielkim nieszczęściem. Jeśli jeden ze współmałżonków znienawidzi drugiego, to w tej sytuacji islam nakłania do cierpliwości i wytrwałości. W Kur’anie czytamy: {…Obchodźcie się z nimi w sposób przyzwoity. A jeśli czujecie względem nich wstręt, to, być może, czujecie wstręt do czegoś, w czym Bóg umieścił wielkie dobro.}(Kur’an 4; 19)

Jednak, w przypadku, gdy sytuacja między małżonkami staje się tak napięta, iż nie sposób wytrzymać a mąż nienawidzi swojej żony, to wtedy może on wystąpić o rozwód, natomiast, gdy żona nienawidzi swojego męża to może ona rozwiązać małżeństwo poprzez al-chul’a, co polega na tym, że kobieta na znak zakończenia tego związku oddaje swojemu mężowi wiano, które on dał jej w czasie zawierania małżeństwa. Jest to szczyt sprawiedliwości w islamie, ponieważ to nie kobieta, ale mężczyzna ponosi koszty związane z wianem i całym małżeństwem. Allah mówi: {Nie jest wam dozwolone zabierać cokolwiek z tego, coście dali swoim żonom. Chyba, że oboje się obawiają, że nie potrafią zachować granic ustanowionych przez Boga. Jeśli się obawiacie, że nie potrafią zachować granic Boga, to oni oboje nie będą mieli grzechu, jeśli ona się wykupi.}(Kur’an 2; 229)

Przez to, islam chroni godność ludzi przed poniżeniem a także zapobiega demoralizacji społeczeństwa zamykając wszelkie drogi do niej prowadzące, gdyż obecność męża u boku nienawidzącej go żony i odwrotnie, znienawidzonej żony przez jej męża i pozbawionych silnej wiary może doprowadzić do rozpowszechnienia zakazanych kontaktów. Dlatego też islam zezwolił na rozwód. Allah mówi: {…A jeśli małżonkowie się rozłączą, to Bóg wzbogaci każde Swoją obfitością.}(Kur’an 4; 130)

Źródło: Islam a seks Autor Abdurrahman Alsheha Tłumaczenie: Abdelwahab Bouali