Małżeństwo w Islamie

Islam pozwala ludziom na zaspokajane ich potrzeb seksualnych jedynie w ramach małżeństwa, gdyż Allah nie chce, aby człowiek spełniał swoje żądze bez zahamowań, jak w przypadku innych stworzeń, ani też, aby kontakty damsko-męskie były chaotyczne i pozbawione kryteriów. Stwórca ustanowił odpowiednie prawo w celu panowania człowieka nad jego seksualnością, dzięki czemu zachowa on swoją godność i honor. Stwórca ustanowił, że kontakt między kobietą a mężczyzną opierać się będzie na szlachetności i obopólnej zgodzie oraz na świadczeniu o przynależności do siebie. I to jest właśnie ta bezpieczna droga, którą Allah wyznaczył dla zaspokojenia ludzkiego popędu chroniąc w ten sposób potomstwo przed zatraceniem i godność kobiety, by nie stała się ofiarą każdego żądnego wykorzystania jej. Allah ustanowił, iż małżeństwo jest cząsteczką rodziny, która otoczona miłością zarówno matczyną jak i ojcowską w przyszłości wyda dobre owoce. Prawodawstwo islamskie nakazuje taki właśnie model małżeństwa a tym samym przekreśla inne jego formy. Należy przy tym w skrócie wyjaśnić procedury zawierania małżeństwa w islamie.

Wybór odpowiedniej żony

Islam posiada własną filozofię w kwestii wyboru żony, a mianowicie nie jest to li tylko uleganie namiętności, lecz nade wszystko jest to wybór cząstki niezbędnej do prawidłowego kształtowania rodziny i dlatego islam zachęca do wyboru wszystkiego, co przyczynia się do ciągłego współżycia oraz do kształtowania dobrej rodziny, której członkowie przestrzegają praw i obowiązków religijnych i społecznych. To wszystko, o czym wspomnieliśmy nie może być zrealizowane jak tylko z udziałem dobrej, moralnej, wierzącej i bogobojnej żony wypełniającej jej obowiązki nałożone na nią przez Allaha i jednocześnie dbającej o swoją urodę i wygląd.

Allah mówi: {Żeńcie samotnych spośród was, jak też ludzi prawych spośród waszych niewolników i niewolnic. Jeśli są biedni, to wzbogaci ich Bóg Swoją łaską. Bóg jest Wszechobejmujący, Wszechwiedzący!}
(Kur’an 24; 32)

Wysłannik Allaha ( SAAWS) objaśnił nam sprawy, które zachęcają do małżeństwa zwracając uwagę na to, co najważniejsze i najtrwalsze, czyli moralność i wiara. W jego hadisie czytamy: ‚Z kobietą żeń się ze względu na jej majątek, status, urodę oraz poziom jej wiary. Wybierz wierną a wygrasz.‚ (Buchari; 4802)

Zamiarem islamu jest uświadomienie mężczyźnie, że powinien być takim mężem, jakiego opisał Wysłannik( SAAWS): Najpełniejszą wiarę spośród wiernych mają najbardziej moralni a najlepsi spośród was, to najlepsi dla swych żon. (Ibn Hibban; 4176)

Islam chce uzmysłowić również kobiecie, że najlepsza żona to ta, jaką opisał Prorok zapytany: Która kobieta jest lepsza? Odpowiedział: ‚Najlepsza kobieta to ta, na którą jeśli spojrzysz to cię zadowala, a jeśli coś jej każesz to jest posłuszna, a gdy będziesz nieobecny, to ochroni siebie i twój majątek.‚ (Imam Ahmad;9585)

Zamiarem islamu jest stworzenie rodziny, z której powstanie społeczeństwo muzułmańskie nawołujące do dobra. O takiej rodzinie opowiada Wysłannik ( SAAWS): ‚Allah lituje się nad mężczyzną, który wstaje w nocy, modli się i budzi swoją żonę, a jeśli ona nie chce to opryska ją wodą i Allah lituje się nad kobietą, która wstaje w nocy, by pomodlić się i budzi swego męża, a jeśli on nie chce, to ona opryska go wodą.‚ (Ibn Chuzjama; 1148)

Spojrzenie

Islam dąży do zawarcia trwałego związku małżeńskiego. Podstawowymi warunkami przy wyborze przyszłego małżonka są wiara i moralność, co absolutnie nie oznacza, że islam lekceważy wygląd zewnętrzny człowieka. W tym celu religia zezwoliła narzeczonym na spoglądanie na siebie po to, aby byli przekonani o słuszności swojego wyboru i zadowoleni. Do Wysłannika Allaha ( SAAWS) przyszedł jeden mężczyzna, który oznajmił mu, iż zaręczył się z jedną kobietą z Ansarów wtedy to Prorok ( SAAWS) zapytał go: ‚Czy widziałeś ją? Odrzekł: Nie. Prorok rzekł: Idź i spójrz na nią, bo w oczach Ansarów jest coś.‚ (Muslim; 1424)

W poniższym hadisie Wysłannik ( SAAWS) wyjaśnił nam, jaki jest cel spojrzenia na narzeczoną. Anas (RAA)przekazał, że Almugira bnu Szu’ba zaręczył się z kobietą i Wysłannik ( SAAWS) rzekł do niego: ‚ Idź i spójrz na nią gdyż to uspokoi was. ‚ (Ibn Hibban; 4043)

Islam dąży do stworzenia dobrego społeczeństwa dalekiego od wszelkich problemów społecznych, a ponieważ miłość między kobietą a mężczyzną jest czymś naturalnym, dlatego też islam uznaje tę niewinną miłość, pielęgnuje ją i wznosi ją ponad tym, co niemoralne. Przykładem umocnienia miłości i jej ciągłości między kochającymi się (mężczyzną i kobietą) jest powiedzenie Proroka( SAAWS): ‚Nie ma innego wyjścia dla kochających się jak tylko małżeństwo. ‚ (Almustadrak; 2677)

Islam zachęca do wstawiennictwa i wszelkiej pomocy w sprawie połączenia związkiem małżeńskim dwojga dobrych i kochających się ludzi. Ibn Abbas (RAA)przekazał: ‚że mąż Bariry był niewolnikiem. Nazywał się Mughith. Przypominam sobie, jakby to było dzisiaj, że Mughith chodził za Barirą i płakał tak mocno, że łzy spływały mu po brodzie. Prorok (SAAWS) zapytał Abbasa: Abbasie, czyż nie jest zadziwiające, jak Mughith ją bardzo kocha, a jak Barira go nienawidzi? Do Bariry, która żyła w niezgodzie z mężem Wysłannik (SAAWS) przemówił tak: Gdybyś tak wróciła do niego? Zapytała: Czy to twój nakaz? Nie. Ja tylko wstawiam się za Mughithem- odparł Wysłannik (SAAWS). Ona powiedziała: Nic nie czuję do niego. (Buchari; 4979)

Islam zachęca do tego, aby ojciec lub inny opiekun przedstawił swoją podopieczną ( za jej zgodą!) dobremu kandydatowi w celu zawarcia przez nich związku małżeńskiego. To dlatego, ponieważ właśnie opiekun najbardziej troszczy się o sprawy swoich podopiecznych. Allah mówi w Kur’anie przedstawiając historię Mojżesza:

A kiedy przybył do wody Madian, znalazł tam grupę ludzi u wodopoju. I znalazł tam również dwie kobiety, które trzymały się na stronie. Powiedział: „Co z wami jest?” Powiedziały: „Nie możemy dojść do wodopoju, dopóki nie odejdą pasterze, a nasz ojciec jest bardzo stary.” Wtedy on napoił ich trzodę; następnie skierował się do cienia i powiedział: „Panie mój! Ja potrzebuję jakiegoś dobra, które Ty mógłbyś zesłać dla mnie.” I zbliżyła się do niego jedna z nich, idąc nieśmiało, i powiedziała: „Ojciec mój zaprasza ciebie, aby ci zapłacić za to, że napoiłeś naszą trzodę.” A kiedy Mojżesz przyszedł do niego i opowiedział mu swoją historię, tamten powiedział: „Nie bój się! Wyratowałeś się od ludu niesprawiedliwych.” Jedna z nich powiedziała: „Ojcze mój! Weź go na służbę! Przecież on jest najlepszym człowiekiem, jakiego ty możesz wynająć – silny, godny zaufania.” Powiedział: „Ja chcę ci dać za żonę jedną z moich córek, pod warunkiem, że zostaniesz u mnie na służbie przez osiem lat. A gdybyś chciał pobyć dziesięć lat, to zależeć będzie tylko od twojej własnej zgody. Ja nie chcę wywierać na tobie nacisku. Znajdziesz mnie, jeśli Bóg zechce, jednym ze sprawiedliwych.” Powiedział on: „To jest między mną a tobą. Którykolwiek z tych dwóch terminów wypełnię, nie doznam z tego powodu żadnej przykrości. Bóg jest poręczycielem tego, co mówimy.
(Kur’an 28; 23-28)

Salim syn Abdullah (RAA) usłyszał jak Abdullah syn Omara(τ) przekazał, że gdy jego siostra Hafsa owdowiała jej ojciec zaproponował Usmanowi (RAA) poślubienie jej. Usman odmówił mówiąc: Teraz nie myślę o małżeństwie. Po tym Omar zaproponował Abu Bakrowi małżeństwo z Hafsą mówiąc: Jeśli zechcesz to oddam ci moją córkę za żonę. Abu Bakr (RAA) przemilczał tę propozycję. Omar miał większą pretensję do Abu Bakra niż do Usmana. Po kilku dniach o rękę Hafsy poprosił Wysłannik( SAAWS) i Omar oczywiście zgodził się. Abu Bakr spotkał Omara i zapytał go: Może masz żal do mnie za to, że, nie otrzymałeś ode mnie żadnej odpowiedzi wtedy, gdy proponowałeś mi swoją córkę za żonę? Omar rzekł: Tak. Następnie Abu Bakr dodał: Nie miej żalu do mnie, bo słyszałem jak Wysłannik wspominał Hafsę i nie chciałem ujawniać tej tajemnicy. Gdyby Prorok nie zwrócił uwagi ma Hafsę, to ja bym się z nią ożenił.‚ (Buchari; 4830)

Akt ślubu, wiano i przyjęcie weselne

Do filarów i warunków prawidłowości małżeństwa w islamie należą:

1. Zgoda narzeczonych na zawarcie związku małżeńskiego. Wysłannik Allaha ( SAAWS) rzekł: ‚Kobieta nie wyjdzie za mąż, dopóki nie zostanie zapytana o zgodę. Zapytali: Jak wygląda jej zgoda? Wysłannik rzekł: Milczy.‚ (Buchari; 4843)

Kobieta, którą mężczyzna poślubił wbrew jej woli ma prawo żądać unieważnienia aktu małżeńskiego, co wynika z hadisu Chansa’ bintu Dżudam Al-ansarijja, ‚która przekazała, że jej ojciec wydał ją za kogoś, kogo ona nie chciała, więc udała się do Proroka żaląc się mu. Wysłannik wysłuchawszy jej unieważnił ten związek.‚ (Buchari; 6546)

Poprzez ten warunek islam wyraża troskę o rodzinę, by nie doszło do jej rozbicia i aby zapobiec szerzeniu się rozpusty jako konsekwencji zdrad małżeńskich wynikających z nienawiści między małżonkami.

2. Obecność opiekuna i jego zgoda są warunkami do prawidłowego zawarcia małżeństwa, a wynika to z hadisu Proroka ( SAAWS): ‚Nie ma małżeństwa bez opiekuna i dwóch sprawiedliwych świadków, jeśli zaś nie byli oni obecni przy zawieraniu aktu to takie małżeństwo jest nieważne a gdy dojdzie do niezgody w małżeństwie to Władca jest opiekunem tych, którzy nie mają opiekunów.‚ (Ibn Hibban; 4075)

Zatem z powyższych słów Wysłannika ( SAAWS) wynika, że islam dba o więzi rodzinne i nie chce dopuścić do zrywania ich, dlatego wymagana jest obecność opiekuna, który z troski o dobro swojej podopiecznej wybiera to, co jest dla niej najkorzystniejsze i w tym właśnie tkwi jej szczęście. W przypadku, gdy kobieta nie ma opiekuna lub, gdy nie wyraził on zgody na jej ślub z dobrym i moralnym człowiekiem, wówczas obowiązek troszczenia się o jej dobro spada na władcę; na podstawie w/w hadisu.

O tej kwestii Allah mówi: O wy, którzy wierzycie! Nie jest wam dozwolone, abyście dziedziczyli kobiety wbrew ich woli. I nie przeszkadzajcie im zabrać część tego, co im daliście.
(Kur’an 4:19)

Tłumacząc powyższy werset Ibn Abbas (RAA)powiedział: ‚Było tak, że jak umierał mężczyzna, to jego bliscy mieli prawo do jego żony. Jeśli któryś z nich chciał ożenić się z nią, to miał do tego prawo, a jeśli nie chciał, to wydawali ją za kogoś innego lub zabraniali jej powtórnego wyjścia za mąż. Tak więc mieli oni większe prawo do niej niż jej najbliższa rodzina. Z tego też powodu zesłany został ten werset.‚ (Buchari; 4303)

3. Obowiązkiem mężczyzny jest wręczenie przyszłej żonie ustalonego wiana po wyrażeniu przez narzeczonych zgody na małżeństwo, według słów Allaha : {I dawajcie kobietom wiana jako dar. Jeśli one jednak są dobre dla was i użyczą wam cośkolwiek z niego, to jedzcie to dla zdrowia i pomyślności.}
(Kur’an 4; 4)

Nie należy jednak przesadzać z wysokością wiana, o czym mówi hadis Wysłannika Allaha ( SAAWS): ‚Najbardziej błogosławione małżeństwo to najmniej kosztowne.‚ (Imam Ahmad)

O sprawie wręczania przedmałżeńskiego posagu wyraził swoje zdanie również Omar bnu Al-Chattab ( RAA), drugi kalif: Nie przesadzajcie z as-sadak, gdyż gdyby jego wysokość była znakiem szlachetności czy cnotliwości, to Prorok( SAAWS) wyprzedziłby was w tym czynie.‚ (Ibn Hibban; 4620)

Spełnienie po ślubie warunków ustalonych między stronami (jeśli ustalono takie warunki) jest obowiązkowe, na podstawie hadisu Proroka ( SAAWS): ‚Warunki, które mają pierwszeństwo w dotrzymaniu, to te, które zostały ustalone podczas aktu małżeństwa.‚ (Buchari; 2572)

Dla dopełnienia szczęścia towarzyszącego zawarciu aktu ślubnego wymagane jest urządzenie przyjęcia weselnego oraz zaproszenie bliskich i przyjaciół, po to, aby większe grono ludzi wiedziało o zaślubinach. Anas (RAA)przekazał,: ‚że, gdy Abdurrahman bnu Ałf przybył do Medyny, Prorok zbratał go z Sa’dem bnu Rabia, który zaoferował Abdurrahmanowi połowę swojego majątku, ten zaś odmówił, a następnie rzekł: Niech Allah błogosławi ciebie, twoją rodzinę i majątek twój, a teraz pokaż mi drogę do targu. W krótkim czasie Abdurrahman osiągnął zysk z handlu i spotkał się z Wysłannikiem mając na sobie nowe ubranie. Prorok zapytał: Co nowego słychać u ciebie Abdurrahman? Wysłanniku, ożeniłem się z kobietą z Ansar. Wysłannik zapytał: Co dałeś jej w posagu? Odpowiedział: Trochę złota. Wysłannik pouczył go o zorganizowaniu przyjęcia ślubnego.(Buchari; 3722)

Islam przestrzega przed rozrzutnością i przesadą w organizowaniu przyjęcia weselnego, o czym mówi Allah : {lecz nie rozrzucaj nadmiernie! Zaprawdę, rozrzutni są braćmi szatanów, a szatan jest niewdzięczny względem swego Pana.}
(Kur’an 17; 26-27)

Ten, kto otrzymał zaproszenie na ślub powinien z niego skorzystać, do czego zachęca nas Wysłannik ( SAAWS):‚Jeśli jeden z was zostanie zaproszony na ucztę to niech przyjmie zaproszenie.‚ (Buchari; 4878)

Zaproszona osoba obecna na przyjęciu powinna prosić Allaha o błogosławieństwo dla rodziny, która zorganizowała to przyjęcie, ponieważ jest to tradycja Proroka( SAAWS), który uczestnicząc w uczcie weselnej kierował do Allaha następującą prośbę: Allahumma igfir lehum łarhamhum ła barik lehum fima razaktahum znaczy to: ‚O Allahu, wybacz im i bądź litościwy dla nich i pobłogosław im w tym wszystkim, czym ich obdarzyłeś.(Ibn Hibban; 5299)

Nie należy zapominać o prośbach do Allaha o błogosławieństwo dla młodej pary małżonków, tak jak czynił to Prorok: Baraka allahu lek ła baraka alejk ła dżamaa bejnekuma fi chajr, to znaczy: ‚Niech Allah błogosławi tobie i ześle błogosławieństwo na ciebie i niech was złączy w dobru.‚ (Almustadrak; 2745)

Podczas uczty weselnej w celu ogłoszenia o zawartym związku małżeńskim islam dozwolił grania na bębnie i śpiewania, lecz dalekiego od nieprzyzwoitych gestów i słów. Mówi o tym hadis, że Aiszę (RAA), która uczestniczyła w przyjęciu weselnym z okazji zaślubin jednej kobiety z mężczyzną z Ansarów Prorok ( SAAWS) zapytał: ‚O Aiszo! Czy mieliście podczas tego ślubu jakąś rozrywkę, bo Ansarowie lubią rozrywki?(Buchari; 4867)

Noc poślubna

• Mąż powinien w sposób miły i delikatny traktować nowo poślubioną żonę, rozmawiać z nią starając się ukoić jej tęsknotę za rodzinnym domem jednocześnie próbując by to zbliżyło ich do siebie.

• Zgodnie z tradycją Proroka ( SAAWS) mąż powinien położyć swoją dłoń na czole żony i prosić Allaha tak jak to czynił Wysłannik ( SAAWS): ‚Jeśli ktoś ożenił się to niech położy swoja dłoń na czole żony i prosi o błogosławieństwo mówiąc: O Allahu! Proszę cię o dobro, które jest w niej i szukam u Ciebie schronienia przed jej złem.‚ (Almustadrak; 2757)

Tak jak wcześniej mówiliśmy islam uważa, iż popęd seksualny tak samo jak inne naturalne instynkty człowieka należy zaspokoić drogą legalną według określonych kryteriów po to, aby dusza i serce człowieka mogły odpocząć. Stwórca mówi: {I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony z was samych, abyście mogli odpocząć przy nich; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie…}Kur’an 30; 21)

Skoro taki jest pogląd islamu na kwestię seksualności człowieka islam zachęca do wszystkiego, co może pomóc w pobudzeniu popędu seksualnego na legalnej drodze. Wysłannik ( SAAWS) zapytał Dżabira ( RAA): Czy po śmierci twego ojca ożeniłeś się? Odpowiedział: Tak. Prorok ( SAAWS) powtórnie zapytał: Czy z dziewicą czy z byłą mężatka? Rzekł: Z byłą mężatką. Wysłannik( SAAWS): Czy nie lepiej gdybyś ożenił się z dziewicą, z którą doznałbyś więcej rozkoszy.‚ (Imam Ahmad;15055)

Co więcej islam podkreślił szczególne znaczenie zabawy między małżonkami, gdyż jest ona pomostem w umocnieniu miłości między nimi. Wysłannik Allaha ( SAAWS) powiedział: ‚Wszystkie rozrywki, którym oddaje się mężczyzna są marnowaniem czasu oprócz strzelania z łuku, jazdy konnej i zabawy z żoną.‚ (Ibn Madża ;2811)

Każdy z małżonków powinien dbać o higienę osobistą swego ciała i jego przyjemny zapach oraz o swój ładny wygląd, gdyż to prowadzi do miłości i przyjaźni miedzy nimi i nie powoduje uczucia wstrętu lub niechęci. Prorok ( SAAWS) powiedział: ‚Zaiste Allah jest Piękny i lubi piękno.‚ (Muslim; 91)

Aisza (RAA) powiedziała: ‚Poperfumowałam Proroka najpiękniejszymi wonnościami, jakie miałam tak, że miejscami na jego głowie i brodzie widać było ślady perfum.(Buchari; 5579)

Ibn Abbas (RAA)powiedział: ‚Lubię upiększać się dla mojej żony, tak samo jak lubię, gdy ona upiększa się dla mnie.

One mają prawa równe swoim obowiązkom, zgodnie z uznanym zwyczajem.}
(Kur’an 2; 228)

Źródło: Islam a seks Autor Abdurrahman Alsheha Tłumaczenie: Abdelwahab Bouali