Znaki dobrego przyjęcia danej osoby przez Allaha

1. Wypowiedzenie szahady tuż przed śmiercią.

2. Odejście z tego świata, z potem na czole.

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Wierzący umiera z potem na czole.[20]

3. Śmierć w piątek.

Wysłannik Allaha (SAAWS): Allah ochroni przed próbą grobu muzułmanina, który zmarł w piątek, zarówno za dnia, jak i w nocy.[21]

4. Męczeńska śmierć na polu walki.

I nie uważaj tych, którzy zostali zabici na drodze Allaha, za umarłych. Przeciwnie, oni są żyjący! Oni u swojego Pana otrzymują zaopatrzenie, radując się tym, co dał im Bóg ze Swojej łaski. I oni radują się na myśl o tych, którzy się jeszcze z nimi nie połączyli i pozostali w tyle, ponieważ oni nie doznają żadnego strachu i nie będą zasmuceni. Oni się radują błogosławieństwem i łaską od Allaha, i tym, że Bóg nie gubi nagrody wierzących.[22]

– Allah odpuszcza grzechy męczennikowi, w chwili gdy wróg przelewa pierwszą kroplę jego krwi.

6. Śmierć w czasie epidemii.

Aisza (RAA) zapytała Proroka (SAAWS) o epidemię i odpowiedział: „To kara, którą Allah doświadcza tego, kogo chce, ale uczynił ją miłosierdziem dla wiernych. Ten, kto jest w mieście dotkniętym dżumą lub epidemią cierpliwość zachowuje cierpliwość i oczekuje nagrody Allaha, wiedząc, że nie spotka go nic innego niż to, co Allah dla niego przeznaczył, otrzyma nagrodę równą nagrodzie męczennika”.[23]

7. Śmierć spowodowana chorobą żołądka, przygniecenie i utonięcie.

Wysłannik Allaha (SAAWS): Jest pięć kategorii męczenników: Ci, którzy umierają w czasie plagi, ci którzy umierają z powodu choroby żołądka, ci którzy umarli w skutek utonięcia, ci którzy zostali przygnieceni i ci którzy umierają na polu walki.[24]

8. Kobieta umierająca w krótkim czasie po porodzie.

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Kobieta, która zmarła w wyniku porodu, zmarła śmiercią męczennika.[25]

10. Śmierć w pożarze.

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Śmierć w pożarze, jest śmiercią męczeńską.[26]

11. Oddanie życia za swój dorobek.

Wysłannik Allaha (SAAWS): Ten kto zmarł broniąc swego dobytku, zmarł śmiercią męczennika.[27]
Przykładowo broniąc swojego domu – muzułmanin nie może pozwolić się okradać.

12. Oddanie życia za rodzinę i religię.

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Ten kto zmarł broniąc majątku jest męczennikiem; ten kto zmarł broniąc religii jest męczennikiem; i ten kto zmarł chroniąc swoje życie jest męczennikiem.[28]

13. Śmierć w czasie wykonywania jakiegokolwiek dobrego uczynku.

 


20 An-Nasai.
21 Ahmad i at-Tirmizi.
22 Koran, 3:169-171.
23 Al-Buchari.
24 At-Trimizi.
25 Abu Daud.
26 Ibn Madża.
27 Al-Buchari i Muslim.
28 At-Tirmizi.